Tematy i zagadnienia do nauki zdalnej- rewalidacja Magdalena Żurawska

 

Tydzień 30.03.2020r – 03.04.2020r

Układanie obrazków pociętych na mniejsze kawałki.

Układanie puzzli.

Wyodrębnianie różnic między obrazkami pozornie identycznymi.

Tydzień 06.04 2020r – 08.04.2020r

Rozpoznawanie i nazywanie liter, utrwalanie kształtu liter,np. lepienie z plasteliny.

Dobieranie par jednakowych liter.

Dobieranie liter wielkich do małych, drukowanych do pisanych.

Wykonywanie kartki świątecznej.

Tydzień 15.04.2020r – 17.04.2020r

Określenie orientacji w schemacie własnego ciała.

Określenie miejsca i kierunku położenia przedmiotów w przestrzeni.

Określenie wielkości przedmiotów względem siebie.

Tydzień 20.04.2020r – 24.04.2020r

Opracowanie liczb w zakresie możliwości ucznia:

– czytanie i pisanie nowej liczby

– dodawanie i odejmowanie w zakresie poznanych liczb.

Tydzień 27.04.2020r – 30.04.2020r

Zabawy doskonalące pamięć wzrokową: ” co tu się zmieniło?”, ” czego brakuje”.

Uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach.

Odwzorowywanie i odtwarzanie figur, przedmiotów, symboli i znaków.

Tydzień  04.05.2020r – 08.05.2020r

Nauka krótkich wierszyków.

Ćwiczenie pamięci sekwencyjnej, układanie i powtarzanie zdań.

Nauka i układanie wyliczanek, powtarzanie rymowanek.

Tematy 11.05.2020r – 15.05.2020r

Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej:

– wycinanki różnego typu

– labirynty

-gry zręcznościowe np. z piłką, balonem

– zabawy konstrukcyjne z użyciem klocków.