Nauczyciel: ks. Andrzej Walencik

Religia

 

Klasa IV

29.04. 2020 r.
Temat: W rodzinie uczę się miłości do Jezusa.

1. Przeczytaj temat ze str. 142.
2. Pomódl się dziesiątkiem różańca za swoją rodzinę.
Powiedz rodzicom, że ich kochasz i podziękuj im za ich troskę o Ciebie, za ich miłość.

06.052020 r.

Temat: Czym jest Ojczyzna dla mnie?
Jak ją kochać?

1. Przeczytaj z rodzicami temat ze str. 145.
2. Wykonaj z Ćwiczeń zadanie 2 (str. 52)

8. 05. 2020 r.
Temat: Stulecie urodzin Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II

1. Razem z rodzicami znajdź informacje w internecie o dzieciństwie i młodości Karola Wojtyły.
2. Napisz krótką notatkę w zeszycie (data i miejsce urodzenia Karola Wojtyły, imiona rodziców, rodzeństwa, jakie miał zainteresowania w dzieciństwie i młodości).
Notatkę prześlij na moją skrzynkę (do 22 maja).

13.05.2020r.

TEMAT: PAN BÓG OPIEKUJE SIĘ ŚWIATEM I LUDŹMI.
Dziś chcemy przyjrzeć się w jaki sposób Pan Bóg opiekuje się światem. Za chwilę usłyszysz fragment Ewangelii, który pomoże nam odkryć, w jaki sposób Pan Bóg opiekował się swoim Synem i jak, mimo różnych trudności i zagrożeń, realizował swoje plany. Posłuchaj fragmentu Ewangelii:
https://youtu.be/jczuQICYQoQ

Opiekę Boga nad światem i ludźmi nazywamy Opatrznością Bożą. Proszę zapisz w zeszycie temat katechezy, pod nim narysuj oko Bożej Opatrzności i z zapamiętaj ze str. 152 napisz czym jest Boża Opatrzność i dlaczego św. Dominik Savio nie bał się chodzić do szkoły.
Na koniec katechezy zaśpiewaj pieśń, która wyraża naszą wiarę w opiekę Pana Boga.
https://youtu.be/2yp7Wxik8bs

16.05.2020 r.

TEMAT: Święty Jan Paweł II – Wielki Polak.
Tego tematu nie znajdziesz w podręczniku.
Zaczniemy od urodzinowej piosenki: „Nie zastąpi Ciebie nikt”
https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns

Teraz zapraszam Cię na spotkanie z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:
https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii

1. Zadanie dla chętnych: wykonaj prezent urodzinowy -18 maja- dla papieża Polaka (nie chcę podpowiadać… tort, laurka, kwiaty, obraz….)
można odesłać zdjęcie do oceny

Kochani Rodzice i Uczniowie, dziękuję za piękną pracę, zadania, oceny…..w tym tygodniu nic nie odsyłacie, chyba że zadanie dla chętnych
Natomiast czekam na zaległości….

20.05.2020r.

TEMAT: JEZUS UCZY MNIE ZAUFANIA.
Kochani jeszcze trwając w radości Zmartwychwstania Pana Jezusa, dzisiejsza katecheza chcemy dotknąć kolejnej wielkiej tajemnicy Bożej Miłości, Miłosierdzia Bożego.
Proszę zapisz do zeszytu temat i przeczytaj w podręczniku jak doszło do powstania obrazu Jezusa Miłosiernego ( str 165 )
Obejrzyj film: ”Obraz Jezusa Miłosiernego” w
https://www.youtube.com/watch?v=AHRBX61-o8o&feature=youtu.be
Co znaczy zaufać Panu Jezusowi?
Zapisz w zeszycie odpowiedź, możesz poszukać odpowiedzi w podręczniku na str. 165-167, rysunek zrób zeszycie…
Pomódl się koronka do Bożego Miłosierdzia, którą też Pan Jezus objawił Św. Siostrze Faustynie
Tu jest wersja śpiewana: „Koronka do Miłosierdzia  Bożego – śpiewana”
https://www.youtube.com/watch?v=ouSH0H5uiv8&feature=youtu.be

Zadanie: Naucz się koronki do Miłosierdzia Bożego.
Wykonaj z Ćwiczeń zadanie 3 str. 61
Prześlij na moją skrzynkę do 03.06. 2020r.

22.05.2020 r.

TEMAT: PAN BÓG DAJE NAM SWOJEGO SYNA
Po zapisaniu w zeszycie dzisiejszego tematu, proszę przeczytaj opowiadanie o radości Mateusza z podręcznika, str. 153
Z jaką informacją przybiegł Mateusz do księdza?
Jak zachowywał się Mateusz?
Dlaczego Mateusz tak bardzo cieszył się z narodzin siostry?
Każde dziecko przynosi wiele radości na świat. Możemy powiedzieć, że dziecko jest darem dla ludzi. Dziś na katechezie chcemy odkryć, że Pan Jezus jest takim darem dla świata.
Przeczytaj z podręcznika rozmowę Pana Jezusa z Nikodemem, w której Jezus odkrył przed Nikodemem, że jest darem dla świata, str. 154
Dokończ zdanie: W czasie rozmowy z Panem Jezusem Nikodem dowiedział się,  że………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(pomocna może być str. 154)
Na koniec wykonaj zadanie
https://drive.google.com/file/d/1UCBakn7CnqmOARNoUob_j002kbhp15r8/view?usp=sharing

.

27.05.2020r.

TEMAT: PAN BÓG OPIEKUJE SIĘ KOŚCIOŁEM.

Przeczytaj z podręcznika opowiadanie, w jaki sposób Pan Bóg opiekował się Janem Pawłem II (str. 156).

Zapewne zauważyłeś, że papież Jan Paweł II wiedział, że został ochroniony przez Bożą Opatrzność i Maryję.  Dlatego dziękował za ocalenie życia. Opieka Pana Boga nad Papieżem to jedno z wydarzeń, które mówi nam o tym, że Pan Bóg stale troszczy się o cały Kościół.

Przeczytaj wydarzenie z początków istnienia Kościoła, które również pokazuje nam, jak Bóg troszczył się o pierwszego papieża (str. 157)

W naszych czasach chrześcijanie są również prześladowani, tak jak św. Piotr, za to, że wierzą w Chrystusa i głoszą Ewangelię.

Jak możemy pomóc ludziom, którzy cierpią z powodu prześladowania?

Zapisz temat katechezy, jako notatkę wykonaj krzyżówkę

https://drive.google.com/file/d/1rxS-Ky7NY-V8RvtR7aRByjRnb9kXL8BH/view?usp=sharing

na zakończenie obejrzyj film o prześladowaniu chrześcijan i pomódl się za prześladowanych

https://youtu.be/vskOTuRyQOw

 

Kochani Rodzice i Uczniowie, dziękuje za Waszą piękną pracę, wszystkie oceny i zadania.

 

28.05.2020 r.

TEMAT: JESTEM WDZIĘCZNY PANU BOGU.

Poprzednią katechezę rozpoczęliśmy od  przypomnienia św. Jana Pawła II i zamachu na jego życie. Pamiętasz co uczynił Papież rok i dwa po zamachu. Dokąd się udał? Dlaczego?

My też mamy za co dziękować Panu Bogu….Dziś chcemy wyrazić naszą wdzięczność Bogu. Przypomnij sobie jakie znasz sposoby dziękowania  ludziom: jak dziękujesz Rodzicom,. Kolegom, nauczycielom….

Na  początek przeczytaj fragment Ewangelii pokazujący jak Jezus doświadczał jednocześnie wdzięczności i niewdzięczności. Możesz skorzystać z podręcznika ( str.159)  lub Pisma Św. ( Łk 17, 11-19)

Kto wyszedł naprzeciw Jezusa?

O co prosili Pana Jezusa?

W jaki sposób prosili?

Co Pan Jezus kazał im zrobić?

Co się stało z trędowatymi, gdy szli do kapłanów?

Jak jeden z uzdrowionych – Samarytanin – podziękował Jezusowi?

Co zasmuciło Pana Jezusa?

Pomyśl kiedy najlepiej okazujemy wdzięczność Panu Bogu  za wszystko co dla nas  uczynił?

Po rozwiązaniu tego zadania znajdziesz odpowiedź:

https://drive.google.com/open?id=14XNJPtS-krMSlPmsUN09B2pMXdPG5FSv

Zapisz temat katechezy, wpisz rozwiązanie

Przeczytaj opowiadanie o wdzięczności swoich rówieśników (str.160-161)  i zastanów się, czy również możesz piękniej dziękować?

Pod tematem dokończ zdania:

Boże, dziękuję  Ci za……………………………………………………………………………….

Boże, dziękuję  Ci za……………………………………………………………………………….

Boże, dziękuję  Ci za……………………………………………………………………………….

Boże, dziękuję  Ci za……………………………………………………………………………….

Boże, dziękuję  Ci za……………………………………………………………………………….

To zadanie niech będzie Twoją modlitwą na koniec katechezy.

Klasa VI a

29.04. 2020 r.
Temat: Modlitwa różańcowa siłą naszego Narodu.

1. Przeczytaj temat ze str. 149.
2. Z Ćwiczeń wykonaj zadanie 1 str. 50.
Pomódl się z rodzicami Litanią Loretańską do Matki Bożej.

06.052020 r.

Temat: Jak dziś żyć wiarą?

1. Przeczytaj opowiadanie z podręcznika str. 153-154.

8. 05. 2020 r.

Temat: Jaka jest moja wiara?

1. Napisz krótką notatkę co oznacza dla ciebie być człowiekiem wierzącym? Jakimi postawami w codziennym życiu powinni odznaczać się chrześcijanie?
2. Notatkę prześlij na moją skrzynkę do dnia 21 maja.

13.05.2020r.

Temat: Wiara darem Pana Boga.
Każdy z nas na chrzcie świętym otrzymał wiarę. Wiara jest więc darem, ale również zadaniem. Mamy bowiem troszczyć się o to, by wiara rozwijała się w nas. Pomyśl jaki skojarzenia masz gdy słyszysz słowo „wiara”?
Każdy, kto uważa się z człowieka wierzącego powinien rozwijać swoją wiarę, mężnie ją wyznawać i żyć według jej zasad. Obok nas żyje wielu ludzi, którzy nie wstydzą się wiary.
Przeczytaj historię z podręcznika na str. 153.
Zobacz także:
https://www.youtube.com/watch?v=VmCYF-808Eo
Dla piłkarskich kibiców:
https://www.youtube.com/watch?v=e4y8aTGBytw
Pan Jezus wzywa nas, abyśmy dzielili się swoją wiarą z innymi ludźmi.

16.05.2020 r.

TEMAT: Święty Jan Paweł II – Wielki Polak.
Tego tematu nie znajdziesz w podręczniku.
Zaczniemy od urodzinowej piosenki: „Nie zastąpi Ciebie nikt”
https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns

Teraz zapraszam Cię na spotkanie z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:
https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii

1. Zadanie dla chętnych: wykonaj prezent urodzinowy -18 maja- dla papieża Polaka (nie chcę podpowiadać… tort, laurka, kwiaty, obraz….)
można odesłać zdjęcie do oceny

Kochani Rodzice i Uczniowie, dziękuję za piękną pracę, zadania, oceny…..w tym tygodniu nic nie odsyłacie, chyba że zadanie dla chętnych
Natomiast czekam na zaległości….

20.05.2020r.

Temat: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.
Od chrztu księcia Mieszka I historia Polski nierozerwalnie jest związana z Kościołem i wiarą.
Posłuchaj piosenki zwracając uwagę na słowa powtarzające się w refrenie:
https://www.youtube.com/watch?v=6poeBO1dhKQ
W refrenie piosenki powtarza się hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”. To hasło mówi nam, jak silny jest związek pomiędzy takimi wartościami jak wiara, ojczyzna i walka o jej wolność.
Przeczytaj korzystając z podręcznika (str. 158) lub poszukaj w Piśmie Świętym
Joz 1,1.3-7
Sdz 2, 11-14.16.18
Te fragmenty Pisma Świętego pokazują silny związek historii Izraela z Bogiem, który towarzyszył swojemu ludowi w każdych trudnościach, wspomagając go i błogosławiąc, a w efekcie dając zwycięstwo. Dzieje Narodu Wybranego pokazują jednocześnie, że odstępstwo od Bożych praw prowadziło do upadku Izraela.
Nasza Ojczyzna podobnie jak królestwo Izraela, wielokrotnie popadała w niewolę i kryzysy, gdy lekceważone były prawa Boga – przez prywatę, oszustwa, pogwałcenie praw slabych. Bóg nigdy jednak nie opuścił naszej Oczyzny i wyprowadzał ją z największych tragedii.
Zobacz:
https://www.youtube.com/watch?v=YBs4a4Io49I
Rycerze polscy przed bitwą z krzyżakami pod Grunwaldem śpiewają pieśń „Bogurodzica”, wierząc w Jej opiekę.
Zobacz:
https://www.youtube.com/watch?v=0mFmuHt_mdY
W powyższym fragmencie widzimy procesję z Najświętszym Sakramentem po wałach jasnogórskich w czasie oblężenia. Obrona Jasnej Góry była punktem zwrotnym w czasie tzw. potopu szwdzkiego.
Zobacz:
https://www.youtube.com/watch?v=ik4vHCL-M3w

Zapisz w zeszycie temat.
Jako notatkę przepisz z podręcznika ze str. 159 co to znaczy być patriotą w dzisiejszych czasach.
Pomódl się z naszą Ojczyznę słowami modlitwy ze str. 159.

 

22.05.2020 r.

Temat: „Świadkowie wiary w Polsce wczoraj i dziś”

Kim jest świadek? Świadek, to ktoś kto daje świadectwo. Dziś to słowo kojarzy nam się przede wszystkim z procesem sądowym, gdzie świadkowie składają swoje zeznania.
Świadectwo dotyczy też wiary. Świadek wiary to ten, kto słowem, postępowaniem a nawet ofiarą z życia jest gotowy zaświadczyć o swojej miłości do Chrystusa.
W dziejach Polski nie brakowało takich właśnie świadków wiary, którzy jako męczennicy oddali swoje życie za Chrystusa.

Posłuchaj historii o pierwszych polskich męczennikach:
https://www.youtube.com/watch?v=-GcRiU3dXAY
Także w czasach nam bliższych znaleźli się ludzie, którzy mężnie wyznawali swoją wiarę. W tym gronie znajduje się 108 polskich męczenników czasu II wojny światowej. Jest wśród nich związany z Tarnowem ks. Roman Sitko, który był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego.
Zobacz:
https://www.youtube.com/watch?v=nWH-pXSmsus

Pomyśl:
Czy nie wstydzisz się swojej wiary? Czy nosisz krzyżyk lub medalik? Czy gdy przechodzisz obok kościoła lub kapliczki robisz znak krzyża?
Zapisz w zeszycie temat.
Jako notatkę przepisz punkt „Zapamiętaj” z podręcznika na str. 162.
Pomódl się aktem wiary, nadziei, miłości i żalu.
Zadanie : Napisz notatkę (przynajmniej 1 strona) o błogosławionym
Ks. Jerzym Popiełuszko, najważniejsze wydarzenia z jego życia.
(poproś rodziców o pomoc i prześlij na moją skrzynkę do 03. 06.2020 r.)

 

27.05.2020r.

Temat: „Najnowsza historia Kościoła w Polsce”.

Przez całe wieki w Polsce nie brakowało ludzi, którzy potrafili być wiernymi świadkami Chrystusa. Takich świadków wiary nie brakowało także w powojennej, trudnej historii naszej Ojczyzny.

Po II wojnie światowej władzę w Polsce podstępnie przejęli komuniści, którzy próbowali wykorzenić religię z życia społecznego. Różnymi metodami zaczęła się walka z Kościołem.

O tym jak prześladowano Kościół w Polsce przeczytaj w podręczniku na str. 163- 164.

W tym trudnym czasie Bóg dał Kościołowi w Polsce wspaniałego pasterza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przeszedł do historii jako „Prymas Tysiąclecia”

Zobacz:

 https://www.youtube.com/watch?v=MWZ4uYZcRhY

Najważniejszym wydarzeniem najnowszej historii Kościoła w Polsce był wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. Miało to miejsce 16 października 1978 roku.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=g6ZpsLlII0c

Zapisz w zeszycie temat i notatkę.

Po II wojnie światowej władzę w Polsce przejęli komuniści, którzy próbowali wykorzenić religię z życia społecznego. Różnymi metodami zaczęła się walka z Kościołem. Bóg dał Kościołowi w Polsce wybitnych pasterzy w osobach kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski i kardynała Karola Wojtyły – Metropolity Krakowskiego. Kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem 16 października 1979 i przybrał imię Jan Paweł II.

Pomódl się modlitwą z podręcznika na str. 166.

 

28.05.2020 r.

Temat: „Pielęgnując tradycje, świadczę o swojej wierze”.

Przeczytaj historię z podręcznika na str. 167.

W polskiej kulturze zachowało się wiele pięknych tradycji związanych z obchodem poszczególnych świąt. Najbardziej znane dotyczą Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Zrodziły się one z wiary chrześcijańskiej. Tradycja kościelna wypracowała szczególne nabożeństwa i formy ludowej pobożności. W każdej porze roku mają miejsce charakterystyczne nabożeństwa i zwyczaje związane z obchodem wspomnień wydarzeń z życia Pana Jezusa oraz kultem Matki Bożej i różnych świętych.

Przeczytaj z podręcznika ze str. 168 czym są sakramentalia.

Wśród sakramentaliów szczególne miejsce zajmują błogosławieństwa (osób, pokarmów, przedmiotów, miejsc).

Na str. 169 znajdziesz niektóre błogosławieństwa związane z obchodem roku liturgicznego.

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni do uświęcania każdej chwili naszego życia różnymi znakami  i towarzyszącą im modlitwą. W wypraszaniu Bożego błogosławieństwa szczególną rolę odgrywają sakramentalia.

Pomódl się za nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo.

 

Klasa VII a,b 

29.04. 2020 r.
Temat: Powstanie Ewangelii (część I)

1. Przeczytaj temat ze str. 102-103.
2. Z Ćwiczeń wykonaj zadanie 1 (str. 41)

06.052020 r.

Temat: Autorzy Ewangelii.

1. Przeczytaj tekst z podręcznika (str. 104)
2. Wykonaj z Ćwiczeń zadanie 2 (str. 42)

8. 05. 2020 r.

Temat: Święci Piotr i Paweł filarami Kościoła

1. Przeczytaj tekst z podręcznika (str. 108)
2. Zadanie : wybierz jeden z listów Św. Pawła (str. 108)
Posługując się Pismem Świętym znajdź ten list , z dowolnego rozdziału przepisz przynajmniej 3 wersety.
(Rozdział oznaczony jest dużą cyfrą, wersety malutkimi cyferkami)
Prześlij ten tekst na moją skrzynkę do 22 maja.

13.05.2020r.
Temat: „Prześladowanie chrześcijan”
W naszej Ojczyźnie każdy może bez przeszkód wyznawać swoją wiarę. Ale nie wszędzie tak jest. W wielu krajach na świecie ludzie za pójście do kościoła, znak krzyża czy modlitwę są prześladowani a nawet zabijani. Zobacz reportaż o współczesnych prześladowaniach chrześcijan:
https://www.youtube.com/watch?v=oUFeGcEQ1XM
Zobacz również:
https://www.youtube.com/watch?v=8uICiY_s6U8
O samego początku chrześcijanie byli prześladowani. Tak jest również dzisiaj.
Przeczytaj podręcznik na str. 108-110.
Zobacz, gdzie na świecie trwają prześladowania:
https://www.youtube.com/watch?v=Zyrp4xsPWQQ
Zapisz temat w zeszycie.
Znajdź w Piśmie Świętym Mt 10, 32 i wpisz do zeszytu jako notatkę.
Posłuchaj:
https://www.youtube.com/watch?v=YQ-EbYkdNRg
Pomódl się za wszystkich prześladowanych chrześcijan: Ojcze nasz
Dla chętnych:
https://www.gpch.pl/index.php/multimedia

16.05.2020 r.
Temat: „Jan Paweł II – 100 lecie urodzin”.
Są takie osoby, które na trwałe wpisały się w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły.
Z okazji rocznicy urodzin polscy artyści nagrali specjalną piosenkę. Posłuchaj:
https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns
Jest takie powiedzenie, które mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jednak Jan Paweł II był tak wyjątkowy, że prawdziwe są słowa piosenki „nie zastąpi Ciebie nikt”.
Zapraszam Cię na spotkanie z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:
https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii
Zapisz w zeszycie temat i notatkę:
W tym roku mija 100 lat od urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Jest uznawany za proroka naszych czasów. Podnosił ludzi na duchu, krzewił ducha jedności i szacunku, umacniał wiarę, uczył miłości do Boga i każdego człowieka, zwłaszcza słabego i chorego, uczył szacunku do ludzi innych religii, przekonywał, że lekiem na każde zło jest wiara w Miłosierdzie Boże.
Pomódl się litanią do św. Jana Pawła II:
https://www.youtube.com/watch?v=NicF-YwRiOk

20.05.2020r.

Temat: „Trudności w głoszeniu Ewangelii”.

Przez życie nie da się przejść bezboleśnie. Niemal codziennie napotykamy różne trudności. Doskonale to obrazuje sytuacja w jakiej znajduje się ludzkość dotknięta epidemią. Jej skutki dotykają rożnych sfer naszej codzienności: życia rodzinnego, społecznego, nawet obowiązków szkolnych.
Z poważnymi trudnościami musieli się zmierzyć także ci, którzy w pierwszych wiekach chrześcijaństwa próbowali głosić Ewangelię.
Pierwszymi adresatami Ewangelii byli mieszkańcy Imperium Rzymskiego.
Zobacz:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Rzymskie#/media/Plik:Roman_Empire_Map.png
Pomyśl, jak wielki obszar zajmowało Cesarstwo Rzymskie. Żyli w nim różni ludzie (różne kultury, mentalność, język, różne systemy etyczne i filozoficzne). Do każdej grupy etnicznej zamieszkującej Imperium Rzymskie trzeba było mówić o Jezusie i Ewangelii w inny sposób.
Ojczyzną Jezusa jest Palestyna. Tam też narodził się Kościół. Pierwsi chrześcijanie wywodzili się z narodu żydowskiego. Wśród Żydów można było wyróżnić cztery stronnictwa o charakterze religijno-politycznym. (zobacz podręcznik na str 112), których poglądy w dużej mierze były sprzeczne z nauką Ewangelii. Dlatego tak trudno było głosić Ewangelię wśród Żydów, którzy mieli swoją wizję Mesjasza (politycznego, a nie duchowego) i którzy prawdy głoszone przez chrześcijan uważali za błędne.
Chrześcijaństwo wzrastało w cieniu religii politeistycznych (Rzymianie i Grecy wierzyli w wielu bogów, którzy w swym zachowaniu byli bardzo podobni do ludzi). Pogański świat miał również specyficzną etykę (system wartości, w którym panował egoizm, brak miłosierdzia – nie opiekowano się chorymi, powszechne było niewolnictwo, zabijano nienarodzonych i porzucano dzieci).
Problemem dla głoszenia Ewangelii były również błędy w rozumieniu prawd wiary w samej wspólnocie chrześcijańskiej. Błędy w wierze nazywa się herezjami. Wiązały się one np. z trudnością w rozumieniu prawdy o Jedynym Bogu i trzech Osobach Boskich.

Aby utrwalić wiadomości zobacz:
 https://www.youtube.com/watch?v=UezjJNkv_Gs
Zapisz w zeszycie temat (str. 111) i notatkę:
Rodzący się Kościół musiał zmierzyć się z wieloma trudnościami. Należały do nich:
1. Różne kultury zamieszkujące Imperium Rzymskie.
2. Religia żydowska.
3. Pogański politeizm i etyka.
4. Błędy w rozumieniu prawd wiary (herezje).
Pomyśl jakie trudności w głoszeniu Ewangelii chrześcijanie napotykają dzisiaj? W jaki sposób Ty możesz głosić dziś Ewangelię?
Zadanie: Korzystając z internetu poszukaj dowolnego kraju gdzie są prześladowani Chrześcijanie z powodu swojej wiary.
Zrób notatkę do zeszytu , prześlij ją na moją skrzynkę do 05.06.2020r.

22.05.2020 r.

Temat: „Wyznanie wiary Kościoła”.

Przeczytaj opowiadanie z podręcznika na str. 114.
Prawdy zawsze trzeba bronić, inaczej wszystko z czasem stałoby się względne i nieprawdziwe. Podobnie jest z prawdami wiary.

Aby bronić prawdziwej wiary zaczęto zwoływać sobory.
Sobór to zgromadzenie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża (lub jego delegata), obradujące nad sprawami wiary, organizacji i dyscypliny kościelnej.
Pierwsze Sobory odbyły się w Nicei (325r.) i Konstantynopolu (381r.). To na nich ustalono wyznanie wiary, które odmawiamy w każdej niedzielnej Mszy świętej.

Zobacz:
 https://www.youtube.com/watch?v=WL22uK9JjTM
Zobacz także:
https://www.youtube.com/watch?v=pSs_1PLmmr4
Podsumowaniem prezentacji niech będzie tabela zamieszczona w podręczniku na str. 115.
Zapisz w zeszycie temat i notatkę:
W odpowiedzi na rodzące się w IV wieku herezje cesarze zwoływali sobory. Pierwszy sobór powszechny zwołany został do Nicei w roku 325. W roku 381 w Konstantynopolu kolejny sobór wypowiedział się w sprawie niektórych herezji. Owocem prac wymienionych soborów jest używane do dnia dzisiejszego w kościele nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary, które odmawiamy w czasie Mszy św. w każdą niedzielę i uroczystość.
Pomódl się wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskim (podręcznik str. 116)
Posłuchaj:
 https://www.youtube.com/watch?v=sCBu3efC-is

 

27.05.2020r.

Temat: Rozwój Kościoła w średniowieczu.

Gdy słyszysz słowo „średniowieczne” możesz mieć różne skojarzenia. Czasem bardzo negatywne. Zdarza się że ktoś używa słowa „średniowiecze” jako synonimu zacofania i ciemnoty. Jest to bardzo mylące i krzywdzące.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=WtFFXkl-VLA

Do dziś wspaniałe katedry gotyckie budzą zachwyt i podziw nie tylko u zwykłych ludzi ale również u architektów, którzy niejednokrotnie szukali inspiracji w budowlach wznoszonych w czasie średniowiecza.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=uXTXXTgEdhQ

W podręczniku na str. 118 znajdziesz informacje o zakonach powstałych w średniowieczu oraz o roli Kościoła w takich aspektach życia jak kultura, szkolnictwo, gospodarka, działalność charytatywna.

Zapisz w zeszycie temat.

Zadanie:

Znajdź i zapisz w zeszycie informacje na temat jednego z wybranych polskich świętych żyjących w średniowieczu. Odpowiedz na pytania: gdzie żył, czym się wyróżniał, czym się zasłużył dla Kościoła, czyim jest patronem. (6–8 zdań)

Św. Kinga, Św. Stanisław ze Szczepanowa, Św. Jadwiga Królowa,

Prześlij na moją skrzynkę do 10.06.2020

28.05.2020

Temat: „Święty Benedykt i jego Reguła”

Pomyśl, jakie skojarzenia masz ze słowem „zakon”?

Modlitwa, habit (strój zakonny), pomoc potrzebującym, praca, Kościół, wiara.

Tych skojarzeń może być bardzo wiele. Zakony na trwałe wpisały się w historię Kościoła i odgrywały ważne miejsce w rozwoju duchowości chrześcijańskiej. Święty Benedykt jest uważany za twórcę życia zakonnego w Europie zachodniej.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=ixh48rEWBFg

Uzupełnij wiedzę o św. Benedykcie i regule benedyktyńskiej  na podstawie podręcznika str. 121.

Święty Benedykt dał początek zakonowi Benedyktynów. Benedyktyni byli pierwszymi zakonnikami, którzy założyli swoje klasztory w Polsce. Najstarszym opactwem benedyktyńskim jest Tyniec.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=BUO_GzeK6aM

Przeczytaj jakie wskazania dał św. Benedykt w swojej Regule (podręcznik str. 122).

Zapisz w zeszycie temat.

Pomódl się modlitwą do św. Benedykta (podręcznik str 122).

 

Klasa VIII b 

29.04. 2020 r.
Temat: Przykazania kościelne.

1. Przeczytaj temat ze str. 99
2. Z Ćwiczeń wykonaj zadanie 2 (str. 52)

06.052020 r.

Temat: Święta Jadwiga i chrystianizacja Litwy.

1. Wykonaj z Ćwiczeń zadanie 1 (str.52 )
Prześlij na moją skrzynkę do 21 maja

8. 05. 2020 r.

Temat: Setna rocznica urodzin Karola Wojtyły – Świętego Jana Pawła II

1. Posługując się internetem lub innym źródłem informacji napisz notatkę o życiu Św. Jana Pawła II (przynajmniej na dwie strony)
Ważne, aby w notatce były informacje z dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły.
Prześlij ten tekst na moją skrzynkę do 30 maja.

13.05.2020r.
Temat: „Chrześcijański wymiar epoki odrodzenia.”
Rafael Santi, Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Jan Kochanowski. Mam nadzieję, że wielu z was słyszało o tych osobach. Co ich łączy? Wszyscy oni żyli i tworzyli w epoce zwanej Odrodzeniem.
Zobacz:
https://www.youtube.com/watch?v=WUvS5vAvS4M
Przeczytaj podręcznik na str 107-109
Zobacz przykłady sztuki renesansowej:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ostatnia_Wieczerza_(obraz_Leonarda_da_Vinci)#/media/Plik:The_Last_Supper_-_Leonardo_Da_Vinci_-_High_Resolution_32x16.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85d_Ostateczny_(fresk_Micha%C5%82a_Anio%C5%82a)#/media/Plik:Last_Judgement_(Michelangelo).jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0_watyka%C5%84ska#/media/Plik:Michelangelo’s_Piet%C3%A0,_St_Peter’s_Basilica_(1498%E2%80%9399).jpg
Zapisz w zeszycie notatkę:
Odrodzenie (renesans) to okres w rozwoju kultury europejskiej rozumiany jako powrót do tradycji starożytnej. Humanizm chrześcijański podkreślał, że zarówno dusza jaki i ciało człowieka są dobre i piękne.
Na podstawie podręcznika wypisz twórców renesansu i ich dzieła.
Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo

16.05.2020 r.
Temat: „Święty Jan Paweł II – Wielki Polak.
Są takie osoby, które na trwałe wpisały się w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły.
Z okazji rocznicy urodzin polscy artyści nagrali specjalną piosenkę. Posłuchaj:
https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns
Jest takie powiedzenie, które mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jednak Jan Paweł II był tak wyjątkowy, że prawdziwe są słowa piosenki „nie zastąpi Ciebie nikt”.
Zapraszam Cię na spotkanie z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:
https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii
Zapisz w zeszycie temat i notatkę:
W tym roku mija 100 lat od urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Jest uznawany za proroka naszych czasów. Podnosił ludzi na duchu, krzewił ducha jedności i szacunku, umacniał wiarę, uczył miłości do Boga i każdego człowieka, zwłaszcza słabego i chorego, uczył szacunku do ludzi innych religii, przekonywał, że lekiem na każde zło jest wiara w Miłosierdzie Boże.
Pomódl się litanią do św. Jana Pawła II:
https://www.youtube.com/watch?v=NicF-YwRiOk

20.05.2020r.

Temat: „Matka Boża Królowa Polski”.

W wielu domach w naszej Ojczyźnie można zobaczyć obrazy przedstawiające Matkę Bożą. Może ktoś z was w czasie wakacji brał udział w pielgrzymce do Częstochowy. Mam nadzieję, że w październiku chętnie braliście do ręki różaniec i pamiętacie, że w maju wspólnie śpiewamy Litanię Loretańską do Matki Bożej.
Dlaczego tak jest? Ponieważ Matka Boża ma szczególne miejsce w naszej polskiej pobożności.
Przeczytaj  podręcznik na str. 168-169.
W Polsce znajduje się wiele Sanktuariów Maryjnych tzn. miejsc wybranych przez Maryję, gdzie znajdują się jej łaskami słynące wizerunki, gdzie ludzie pielgrzymują i doznają wielu łask za wstawiennictwem Matki Bożej. Najstarszym i najsłynniejszym polskim sanktuarium maryjnym jest Jasna Góra.
Zobacz:
https://www.youtube.com/watch?v=F-1oWQDcjYc
Zapisz w zeszycie temat i notatkę:
1. Król Jan Kazimierz obiera Maryję na Królową Królestwa Polskiego 1 kwietnia 1656 r. we Lwowie
2. 8 września 1717 r. koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
3. W 1924 r. ustanowiono święto Matki Bożej Królowej Polski
4. 1956 r. odnowienie ślubów z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego
5. Papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski – Główną Patronką naszej Ojczyzny.
Zadanie: Zapisz w zeszycie Sanktuaria Maryjne w Diecezji Lubelskiej.
Napisz kilka zdań o jednym z nich. (przynajmniej na 1 stronę)
Prześlij na moją skrzynkę do 04.06.2020 r.

 

22.05.2020 r.

Temat: „Zesłanie Ducha Świętego”.

Przyjąłeś już sakrament bierzmowania. Czy coś zmieniło się w Twoim życiu? Czy modlisz się codziennie do Ducha Świętego?
Jezus Chrystus obiecał Apostołom, że nie zostawi ich samych i ześle im Ducha Świętego. Dziesięć dni po Jego wniebowstąpieniu, kiedy apostołowie wraz z Maryją przebywali w Wieczerniku, obietnica została spełniona. Wydarzenie to zostało opisane w Dziejach Apostolskich.
Posłuchaj:
https://www.youtube.com/watch?v=3WS0l1bG5jE
Duch Święty zmienił życie apostołów.
Poszukaj w Piśmie Świętym fragmentów Dziejów Apostolskich aby dowiedzieć się, co zmieniło się w życiu apostołów.
Dz 2,14
Dz 2,43
Dz 5,40-42
O przemianie w życiu apostołów przeczytaj też w podręczniku na str. 172.
Od chwili zesłania, Duch Święty nieustannie działa w życiu każdego chrześcijanina i całego Kościoła. Chce również działać w twoim życiu. To On, Pan i Ożywiciel, jest Tym, dzięki któremu Kościół żyje i uświęca ludzi. On pierwszy wzbudza naszą wiarę i pozwala żyć prawdą objawioną przez Jezusa. Przypomina Jego słowa, pomaga zrozumieć Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. To On uczy nas modlitwy i jest obecny w sakramentach, które przyjmujemy, a szczególnie w Eucharystii. Pozwala nam także dawać świadectwo Jezusowi, którego dzisiaj szczególnie potrzebuje świat.
W Twoim życiu zesłanie Ducha Świętego dokonało się w chwili przyjęcia sakramentu bierzmowania. O bierzmowaniu i zobowiązaniach wynikających z jego przyjęcia zobacz:
https://www.youtube.com/watch?v=UcHXMpmbkVk

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:
Duch Święty, który zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy, uświęca i umacnia Kościół. Jest obecny w naszej modlitwie i sakramentach. Poprzez swoje dary uzdalnia nas do dawania świadectwa wierze. Zesłanie Ducha Świętego kończy okres Wielkanocy i jest jedną z najważniejszych uroczystości w roku liturgicznym.
Pomódl się:
https://www.youtube.com/watch?v=4Gp05lOgYGM

Zadanie: Napisz dłuższą Modlitwę do Ducha Świętego.
Prześlij ją na moją skrzynkę do 07.06.2020 r.

Weź udział we Mszy Świętej w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (31.05.2020 r.)

 

 

27.05.2020r.

Temat: „Kościół rzymskokatolicki moją drogą do zbawienia”.

Czy myslałeś kiedyś dlaczego, wśród wielu religii i wyznań, jesteś katolikiem? Dlaczego wielu ludzi poszukujących Boga, odnajduję drogę do Niego w Kościele rzymskokatolickim?

Przeczytaj historię o przejściu na katolicyzm Johna Henryego Newmana (podręcznik str. 128)

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=4wd7rrn_1-I

Aby utrwalić przeczytaj podręcznik str. 128-130

Zobacz film:

https://www.youtube.com/watch?v=vKZTxdiLXOs

Pomyśl: Wraz z przyjęciem bierzmowania jesteś jeszcze bardziej odpowiedzialny za Kościół. Czy masz odwagę bronić Kościoła?

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Zbawienie jest łaską Pana Boga. Na tę łaskę człowiek musi jednak odpowiedzieć wiarą i swoim życiem. Wiara katolicka i sakramenty udzielane w Kościele rzymskokatolickim są pewną drogą do zbawienia.

Pomódl się modlitwą z podręcznika na str. 130.

28.05.2020

Temat: „Moje zadania w Kościele”.

Przeczytaj opowiadanie z podręcznika na str. 131.

Ludzie z opowiadania uświadomili sobie, że wspólnota Kościoła to oni sami. Ta świadomość potrzebna jest także Tobie.

Pomyśl o kim myślisz, gdy słyszysz słowo „Kościół”?

Może pierwsze skojarzenia to papież, biskupi, księża, siostry zakonne? Czy mówiąc o Kościele myślisz też o sobie, Twoich rodzicach, kolegach i koleżankach? Przecież wszyscy stanowimy wspólnotę Kościoła.

Kościół stanowią wszyscy wierzący w Chrystusa, ci, którzy są Jego uczniami i przyjęli sakrament chrztu świętego. Głową Kościoła jest sam Chrystus, a ludzie do niego należący tworzą trzy stany. Biskupi, kapłani i diakoni tworzą stan duchowny, zakonnicy tworzą stan zakonny, a inni ludzie – stan świecki. Każda osoba, będąca członkiem Kościoła, powinna go traktować jak własną rodzinę, dbać o wspólne dobro i wzajemnie sobie pomagać. Od tego zaangażowania zależy, jaki jest dzisiaj i jaki w przyszłości będzie Kościół.

Możesz zobaczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=RufbWAScZeU

Na mocy chrztu świętego wszyscy uczestniczymy w potrójnej misji Chrystusa: prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. Przeczytaj o tym w podręczniku na str. 132.

Jesteśmy zaproszeni do naśladowania Pana Jezusa. Mamy dawać przykład chrześcijańskiego życia, przyznawać się do swojej wiary (misja prorocka), modlić się i żyć sakramentami (misja kapłańska) oraz być wrażliwymi na potrzeby innych osób (misja królewska).

Zastanów się:

Co daje Tobie wspólnota Kościoła?

Co Ty dajesz wspólnocie Kościoła?

Bycie katolikiem wymaga wiary, modlitwy, męstwa i walki ze złem.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=tiXZB8Ys3q8

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Kościół to wspólnota ludzi ochrzczonych i wierzących w Chrystusa. Tworzą oni trzy stany w Kościele: duchowny, zakonny i świecki. Ludzie świeccy realizują swoje powołanie do świętości wypełniając misję kapłańską, prorocką i królewską Chrystusa. Jako Jego uczniowie powołani są do ofiarowania swojego życia Bogu, głoszenia słowa Bożego oraz dawania świadectwa miłości.

Pomódl się za wspólnotę Kościoła: Ojcze nasz…

 

Zadanie dla osób które na półrocze miały oceny bardzo dobre i celujące :

Proszę aby napisały notatkę (na 2 strony zeszytu) o Słudze Bożym,

Księdzu Kardynale Stefanie Wyszyńskim. (najważniejsze fakty z jego życia)

Czym się zasłużył dla Kościoła w Polsce ?

 

Proszę o przesłanie na moją skrzynkę do 9.06.2020