Do obejrzenia:

1. Klasa 4a

https://view.genial.ly/5e711f00dbedfc06186affb7/interactive-image-interactive-image

2. Klasa 6a

https://view.genial.ly/5e7144f5441b277ce8f3ec28/interactive-image-interactive-image

3. Klasa 7a,7b

YouTube: langusta na palmie – „Jonasz z II b” ( raz w tygodniu w każdą środę Wielkiego Postu nowy odcinek)+ codziennie różaniec

Rekolekcje wielkopostne https://www.youtube.com/embed/oAAnfciQMAI

4.Klasa 8b

YouTube: langusta na palmie – „Jonasz z II b” ( raz w tygodniu w każdą środę Wielkiego Postu nowy odcinek)+ codziennie różaniec

Rekolekcje wielkopostne https://www.youtube.com/embed/oAAnfciQMAI

 

Klasa: 6a

Data: 01.04.2020r.

Temat: Z Jezusem i we wspólnocie Kościoła zbliżam się do Ojca (temat 27)

Wspólnota jest konieczną i niezbędną drogą do zbawienia i uświęcenia. „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj ćwiczenia.

Mam nadzieję, że bardziej uwierzyliście w to, że warto wspólnotę budować, wspólnoty szukać i dzielić się talentami  i zaangażowaniem.

 

Data: 03.04.2020r.

Temat: Bóg stawia wymagania i dodaje mi siły (temat 28)

Przeczytaj temat z podręcznika, a następnie wykonaj karty pracy.

Po drodze naszego życia nie idziemy sami. Prowadzi nas Bóg. Nie jest to droga łatwa, bo stawia wymagania. Z Bożą pomocą może jednak stać się piękna. I jeszcze jedno. Prowadzi do świętości. A to nasz cel i nasze zadanie. Przypomnijmy sobie zadania uczniów Jezusa, które nazywamy uczynkami miłosiernymi względem ciała i względem duszy.

Uwaga!

Zadanie 3 proszę przesłać na moją skrzynkę.

 

Data: 08.04.2020r.

Temat: Wolontariusze Jezusa (temat 29)

Na podstawie Ewangelii (Łk 10,30-37) odpowiedz na pytania:

  1. Co spotkało człowieka schodzącego z Jeruzalem do Jerycha?
  2. Kto przeszedł obojętnie obok potrzebującego?
  3. Jak postąpił Samarytanin ?
  4. Jakimi słowami Jezus kończy odczytany przez nas fragment Ewangelii?

Przeczytaj z podręcznika tekst o Agacie Mróz oraz odpowiedz na pytania: Czego nas uczy ta piękna postać?  (zadanie 1 w kartach pracy)

Uwaga!

Zadanie 1 przesyłamy na skrzynkę .

 

Data: 10.04.2020r.

Temat: Trwam w modlitwie z Jezusem we wspólnocie Kościoła (temat 30)

Wiemy już, że istnieją różne formy modlitwy wspólnotowej       i odmawiamy je w różnych okresach roku liturgicznego. Jesteśmy zachęceni do tego, byśmy wspólnie prosili Boga        o potrzebne łaski i siły do dobrego życia. Kościół jak wspólnota jest miejscem, gdzie Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Pan Jezus zapewnił nas, że gdzie dwóch albo trzech przebywa w Jego Imię, tam on jest pośród nich. Ta świadomość i odczuwanie prawdziwej obecności Jezusa na wspólnej modlitwie, to dla nas wielka radość.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadania     w ćwiczeniach.

 

Klasa: 8b

Data: 01.04.2020r.

Temat: Wielki Post czasem przemiany (temat 50)

Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa 40 dni. Jest to czas rozważania męki i śmierci Chrystusa oraz przygotowania się na Jego zmartwychwstanie. Wielki Post powinien być dla chrześcijanina czasem przemiany  i nawrócenia.

Przeczytaj temat w podręczniku i wykonaj ćwiczenia (karty pracy)

 

Data: 06.04.2020r. oraz 08.04.2020r.

Temat: Triduum Paschalne (temat 52)

Triduum Paschalne to liturgiczne wspomnienie wydarzeń związanych z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.

Rozpoczyna się ono Mszą Wieczerzy Pańskiej, a kończy nieszporami Niedzieli Wielkanocnej.

Przeczytaj temat z podręcznika w wykonaj zadanie 1,2,3 (karty pracy)

Uwaga!

Zadanie 1 prześlij na moją skrzynkę.