Nauczyciel: ks. Andrzej Walencik

Klasa 4

15.04.2020 r.

Temat: Zwyczaje Wielkanocne.

https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7Q

1. Zadanie: Obejrzyj na YouTube „Lekcja video Polskie tradycje Wielkanoc”

 

17.04. 2020 r.

Temat: Trwamy w radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa.

1. Przepisz modlitwę ze str. 135, z podręcznika.

 

22.04. 2020 r.
Temat: Miłość za miłość – uczynki co do duszy.

1. Przeczytaj podręcznika tekst ze (str. 136).
2. Przepisz : Uczynki miłosierne co do duszy (str. 138).

 

24.04.2020 r.
Temat: Miłość za miłość – uczynki co do ciała.

1. Przeczytaj podręcznika opowiadanie (str. 139).
2. Wykonaj z Ćwiczeń zadanie 1 (str. 50).
Prześlij to zadanie na moją pocztę.

 

 

Klasa 6a i 6b

08.04. 2020 r.
Temat: Zwyczaje Wielkanocne.
https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7Q

1. Zadanie: Obejrzyj na YouTube „Lekcja video Polskie tradycje Wielkanoc”

15.04.2020 r.
Temat: Życie wiary u początków Narodu Polskiego.

1. Przeczytaj temat z podręcznika (str. 138).
2. Wykonaj z Ćwiczeń zadanie 1 (str. 46)

17.04.2020 r.
Temat: Pierwsze zakony w Polsce.

1. Przeczytaj tekst z podręcznika (str. 140)
2. Wykonaj z Ćwiczeń zadanie 2 (str. 46)

22.04. 2020 r.
Temat: Kultura i sztuka sposobem wyrażania wiary.

1. Zadanie: Wypisz 3 Kościoły zabytkowe jakie znasz.
(miejscowość i wezwanie parafii)
2. Korzystając z internetu napisz krótką notatkę o Sanktuarium
Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy.
Oba zadania prześlij na moją pocztę.

24.04.2020 r.
Temat: Maryja w dziejach narodu polskiego.

1. Przeczytaj opowiadanie z podręcznika (str. 145-146).
2. Przepisz do zeszytu: „Zapamiętaj” (str. 148).

 

 

Klasa 7a i 7b

08.04. 2020 r.
Temat: Zwyczaje i tradycje Wielkanocne.

1. Obejrzyj na YouTube: Święta Wielkanocne. Nasze zwyczaje i tradycje.
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA

15.04.2020 r.
Temat: Wiara Chrześcijańska.

1. Przeczytaj temat z podręcznika (str. 91).
Przepisz notatkę z podręcznika – Czym jest wiara? (str. 192)

17.04.2020 r.
Temat: Cechy wiary katolickiej.

1. Przeczytaj z podręcznika : Cechy wiary (str. 92)
2. Wykonaj z Ćwiczeń zadanie 3 (str. 38)

22.04. 2020 r.
Temat: Zesłanie Ducha Świętego.

1. Przeczytaj tekst z podręcznika (str. 97-98).
2. Korzystając z internetu lub z książeczki do nabożeństwa napisz modlitwę do Ducha Świętego. (Nie przepisujemy modlitwy z podręcznika)
3. Wykonaj z Ćwiczeń zadanie 1 (str. 40).
Oba zadania prześlij na moją pocztę.

24.04.2020 r.
Temat: Pierwsza wspólnota chrześcijańska

1. Przeczytaj z podręcznika (str. 99).
2. Przepisz do zeszytu modlitwę (str. 101).

 

 

Klasa 8b

08.04. 2020 r.
Temat: Zwyczaje Wielkanocne.

1. Obejrzyj na YouTube: Święta Wielkanocne. Nasze zwyczaje i tradycje.
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA

15.04.2020 r.
Temat: „Nie mów fałszywego świadectwa…”

1. Przeczytaj temat z podręcznika (str. 90).
2. Przepisz jako notatkę z podręcznika : Prawda jest jedna.

17.04.2020 r.
Temat: Wykroczenia przeciwko ósmemu przykazaniu.

1. Przeczytaj tekst z podręcznika (str. 92)
2. Wykonaj z Ćwiczeń zadanie 3 (str. 48)

22.04. 2020 r.
Temat: „Nie pożądaj żony bliźniego swego”

1. Przeczytaj z podręcznika opowiadanie (str. 93).

24.04.2020 r.
Temat: „Ani żadnej rzeczy…”

1. Przeczytaj z podręcznika temat (str. 96).
2. Wykonaj z Ćwiczeń zadanie 1 (str. 49-50).
Prześlij to zadanie na moją pocztę.