Nauczyciel: Joanna Błaszczykowska

 

Klasa: 1a,1b

Katechezy od 04.05.2020r. do 22.05.2020r.

Temat: Uczynki miłosierdzia znakiem miłości. (temat 44)

 1. Posłuchaj piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=o9KbBhVE9z4

 1. Wykonaj zadania w podręczniku

Temat: Przepraszam rodziców, rodzeństwo, kolegów  i koleżanki. (temat 45)

 1. Obejrzyj film

https://www.youtube.com/watch?v=ntgXY0aBri4

 1. Wykonaj zadania w podręczniku

Temat: Pan Bóg przebacza nam grzechy. (temat 46)

 1. Obejrzyj film

https://www.youtube.com/watch?v=B7al1cPLMZs

 1. Wykonaj zadania w podręczniku
 2. Posłuchaj piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=xd6Dayh6KcY

Temat: Chcę przebaczać. (temat 47)

 1. Obejrzyj film

https://www.youtube.com/watch?v=BU4QXvUerAg

 1. Wykonaj zadania w podręczniku

 

Temat: Kochamy naszą mamę. (temat 54) – 2 godziny

Mama:

– daje życie;

– opiekuje się dziećmi, troszczy się o nie;

– dba, aby dziecko było zdrowe, aby miało co jeść;

– pomaga, uczy, wychowuje;

– prowadzi do Boga, uczy jak się modlić

 1. Obejrzyj film

https://www.youtube.com/watch?v=SSAaGrG1V-k

 1. Wykonaj zadania w podręczniku
 2. Zrób laurkę dla mamy

 

Katechezy od 25.05.2020 r. do 29.05.2020 r.

TEMAT: JAN PAWEŁ II DAREM DLA MNIE- POLAKA I DLA CAŁEGO ŚWIATA.

Tego tematu nie znajdziesz w podręczniku.

Na początek posłuchaj urodzinowej piosenki: „ Nie zastąpi Ciebie nikt”

https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns

Teraz zapraszam Cię na spotkanie  z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:

https://view.genial.ly/5ea477218cfd990d7d82d51e/presentation-jan-pawel-ii-darem-dla-mnie-polaka-i-dla-calego-swiata-kl-1-i-2

zadanie dla chętnych: wykonaj prezent urodzinowy -18 maja- dla papieża Polaka ( nie chcę podpowiadać… tort, laurka, kwiaty, obraz….)

Można odesłać zdjęcie do oceny

TEMAT:  WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

Tej katechezy nie znajdziesz w podręczniku ….

https://view.genial.ly/5ebb01d2c2ecf10d6a54b7b0/guide-pan-jezus-wstepuje-do-nieba

Na koniec zaprojektuj swój dom w niebie. Tą prace możesz narysować, zbudować z klocków, wykonać na komputerze….. z plasteliny… forma dowolna…

Dobrej zabawy… czekam na zdjęcia DOMU W NIEBIE lub oceny Rodziców

 

Klasa: 2a, 2b

Katechezy od 04.05.2020r. do 22.05.2020r.

Temat: Sakramenty wprowadzające w życie chrześcijańskie. (temat 31)

 1. Sakramenty wprowadzające w życie chrześcijańskie:

– Chrzest;

– Bierzmowanie;

– Eucharystia

 1. Obejrzyj film

https://www.youtube.com/watch?v=JhJKKnd5rv4

 1. Wykonaj zadania w podręczniku

Temat: Eucharystia darem Boga. (temat 32)

Posłuchaj opowiadania:

https://youtu.be/jVSl2X3cMzc
Odpowiedz na pytania ustnie:

 1. Co ogłosił Herold?
 2. O co prosił król?
 3. Jak ludzie zareagowali na prośbę królewską?
 4. Jaką otrzymali niespodziankę od króla?

My też  otrzymujemy  zaproszenia na taką  niesamowitą  ucztę,  którą jest Eucharystia. Jezus daje się nam na niej. Pod postaciami chleba  i wina jest obecny Jezus, który ofiarował się za nas w Wieczerniku. To co uczynił w czasie Ostatniej Wieczerzy, dzieje się też w Eucharystii, dokonuje się ta sama ofiara i  ten  sam dar.

Posłuchaj: Mt 26, 26-28

https://drive.google.com/open?id=1Xn9mKiGn_UQRXw_j9lthTOgweJ89V6EY

Co Jezus powiedział o chlebie?  Co Jezus powiedział o winie?

Obejrzyj film:  https://youtu.be/L7qhz2XYG8I

Wykonaj zadania w podręczniku.

Temat: Stół słowa i stół Chleba. (temat 33)

W kościele mamy 2 ważne stoły. Jeden z nich służy do tego, aby karmić nas słowem Bożym. Ten stół to Ambona, z której czyta się słowo Boże. Drugi, służy do tego, aby karmić nas Eucharystią czyli Komunią Świętą, to ołtarz.

Te miejsca w kościele są święte, okazujemy im szacunek  w następujący sposób:

– ołtarz nakrywamy białym obrusem, ozdabiamy kwiatami

– przed ołtarzem wykonujemy głęboki skłon

-Ksiądz na początku i na końcu każdej Mszy Św. całuje ołtarz

-podczas uroczystej Eucharystii ołtarz i ambona są okadzane

Wykonaj  zadania w podręczniku.

Temat: Każda niedziela pamiątką Zmartwychwstania.  (temat 34)

Nadal chcemy świętować zwycięstwo Pana Jezusa, który pokonał śmierć, grzech, choroby, lęk – w tych trudnych czasach, w których żyjemy tym bardziej, chcemy przypominać sobie, że  zmartwychwstały Jezus daje nam nowe życie.

Jezus pokonał śmierć  i grzech:  ZMARTWYCHWSTAŁ i Jego zwycięstwo jest istotą życia chrześcijańskiego, naszej wiary.

To zwycięstwo jest tak ważne, że każda niedziela przypomina nam  o zwycięstwie Jezusa nad śmiercią. Dlatego w każdą niedzielę przychodzimy do kościoła na Eucharystię. Eucharystia jest centrum niedzieli, w czasie której świętujemy zwycięstwo Jezusa.

Przeczytaj fragment z Pisma Św. jak Jezus  zwyciężył.

Posłuchaj piosenki:

https://youtu.be/LkcAPb501Ng

Wykonaj zadania w podręczniku

Ponieważ nie możemy pójściu na Eucharystię w niedzielę proszę byście wzięli udział w Eucharystii za pośrednictwem mediów .

Temat: Bóg uzdrawia w sakramentach. (temat 35)

Pan Bóg ma moc uzdrowić każdego człowieka. uzdrawia nie tylko nasze ciała ale też serca. Czyni to  w sakramentach. Podziękujmy Mu za Jego miłości. Prośmy również za chorych, za dotkniętych epidemią….

Gdzie prowadzą was rodzice, gdy jesteście chorzy?

Pan Jezus jest również Lekarzem, nie tylko naszych ciała  i naszych dusz.

Posłuchaj :

https://youtu.be/jcFVPRw7_To

https://youtu.be/1wqYWEjill8

Wykonaj zadania w podręczniku.

Bóg widząc naszą niemoc, daje nam lekarstwo, którym są sakramenty pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych . Kościół nazywa je sakramentami uzdrowienia.. W sakramencie pokuty i pojednania Bóg – Lekarz uzdrawia dusze człowieka z grzechów, natomiast w sakramencie namaszczenia chorych dodaje sił do przezwyciężenia bólu i cierpienia.

Temat: Sakramenty w służbie komunii. (temat 36)

Sakramenty w służbie komunii:

– kapłaństwo

– małżeństwo

Kapłaństwo daje udział w potrójnej funkcji Chrystusa: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Wypełnienie tych funkcji polega na głoszeniu Ewangelii, sprawowaniu Eucharystii i innych sakramentów oraz kierowaniem wspólnotą Ludu Bożego. Małżeństwo, stając się rodziną tworzy Kościół domowy, który ma przyczyniać się do budowania wspólnoty Kościoła.

Wykonaj zadania w podręczniku.

 

Katechezy od 25.05.2020 r. do 29.05.2020 r.

TEMAT: JAN PAWEŁ II DAREM DLA MNIE- POLAKA I DLA CAŁEGO ŚWIATA.

Tego tematu nie znajdziesz w podręczniku.

Na początek posłuchaj urodzinowej piosenki: „ Nie zastąpi Ciebie nikt”

https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns

Teraz zapraszam Cię na spotkanie  z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:

https://view.genial.ly/5ea477218cfd990d7d82d51e/presentation-jan-pawel-ii-darem-dla-mnie-polaka-i-dla-calego-swiata-kl-1-i-2

zadanie dla chętnych: wykonaj prezent urodzinowy -18 maja- dla papieża Polaka ( nie chcę podpowiadać… tort, laurka, kwiaty, obraz….)

Można odesłać zdjęcie do oceny

TEMAT:  WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA

Tej katechezy nie znajdziesz w podręczniku ….

https://view.genial.ly/5ebb01d2c2ecf10d6a54b7b0/guide-pan-jezus-wstepuje-do-nieba

Na koniec zaprojektuj swój dom w niebie. Tą prace możesz narysować, zbudować z klocków, wykonać na komputerze….. z plasteliny… forma dowolna…

Dobrej zabawy… czekam na zdjęcia DOMU W NIEBIE lub oceny Rodziców

Klasa: 3a, 3b

Katechezy od 04.05.2020r. do 22.05.2020r.

Temat: W czasie mszy świętej słuchamy słowa Bożego.  (temat 30)

 1. W czasie mszy świętej słuchamy słowa Bożego. Poprzez słuchanie rodzi się i wzmacnia nasza wiara. Pan Bóg pragnie, abyśmy słuchali Jego słów z szacunkiem i abyśmy żyli według nich.

Przebieg liturgii słowa:

I czytanie – postawa siedząca

Psalm – podstawa siedząca

II czytanie – postawa siedząca

Aklamacja(Alleluja) – postawa stojąca

Ewangelia – postawa stojąca

Wyznanie wiary – postawa stojąca

Homilia(kazanie) – postawa siedząca

Modlitwa wiernych – postawa stojąca

 1. Uzupełnij zadania w podręczniku

https://www.youtube.com/watch?v=ntgXY0aBri4&t=3s

Temat: Stół słowa Bożego.  (temat 31)

W każdą niedzielę Pan Bóg przygotowuje dla nas stół: stół słowa Bożego i stół Ciała Chrystusa. W czasie liturgii słowa mówi do nas sam Pan Bóg on daje nam swoje słowo, abyśmy słuchając go wzrastali i umacniali się w wierze.

https://www.youtube.com/watch?v=Ekd77qSMwvI

Uzupełnij zadania w podręczniku.

Temat: Ewangelia najważniejszym tekstem liturgii słowa.  (temat 32)

Ewangelia jest najważniejszym tekstem w liturgii słowa. Słuchamy jej z uwagą w pozycji stojącej. Słowa Chrystusa przenikają nasze myśli, słowa i czyny, by przynieść plon obfity w naszym życiu. Dzięki temu stajemy się coraz bardziej podobni do Chrystusa. Przed Ewangelią kreślimy znak krzyża na czole, ustach i sercu. Symbolizuje on nasze pragnienie przyjęcia prawy Ewangelii, aby ona przekształciła nasze myśli, słowa i czyny.

https://www.youtube.com/watch?v=giDbY1Pfp9s

Wykonaj zadania w podręczniku.

Temat: Jezus rozmawia z nami podczas liturgii słowa.   (temat 33)

https://www.youtube.com/watch?v=mC9ir_llUlA

https://www.youtube.com/watch?v=v6DCEUmpv5U

Wykonaj zadania w podręczniku.

Temat: Wyznajemy naszą wiarę. (temat 34)

Zachęcam do lektury krótkiego opowiadania

https://adonai.pl/opowiadania/duchowe/?id=83

Gdy wyznajemy naszą wiarę podczas Mszy Świętej mówimy Bogu, że w Niego wierzymy i przyjmujemy Jego słowo jako prawdę.

https://www.youtube.com/watch?v=u-jpBToS_Io

Uzupełnij zadania w podręczniku.

Temat: Powierzamy Bogu siebie i innych. (temat 35)

Pewien człowiek, przechodził ulicami miasta. Widział wielu ludzi. Zobaczył też jedną ubogą staruszkę, która prosiła o jałmużnę. Na jej widok pomyślał sobie: „Panie, Boże dlaczego pozwalasz na coś takiego? Proszę Cię, zrób coś”. Tego samego dnia wieczorem zobaczył w telewizji twarze przerażonych dzieci, bo w jakimś kraju wybuchła wojna. Widok ten poruszył go tak bardzo, że powiedział: „Panie Boże, zobacz ile biedy i nieszczęść, spójrz na to cierpienie. Proszę Cię uczyń coś”.  Nocą, we śnie człowiek usłyszał głos Pana Boga: – „Zrobiłem już coś: stworzyłem ciebie!”

Pomyśl:

Co zrobił człowiek z opowiadania, kiedy zobaczył staruszkę i dowiedział się o wojnie?

Człowiek na widok cierpienia zrobił coś bardzo ważnego. Powiedział o tym Bogu. Wiemy już, że rozmowa z Bogiem to modlitwa. Wiara otwiera nasze serca i czyni nas wrażliwymi na potrzeby innych ludzi.

W czasie Mszy Świętej, po wyznaniu wiary zwracamy się do Boga we wszystkich intencjach, z którymi przyszliśmy na Eucharystię.

Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=dr04Z9B-RxE

Ostatnia część liturgii słowa to modlitwa wiernych.

 

Katechezy od 25.05.2020 r. do 29.05.2020 r.

Temat: „Jan Paweł II – 100 lecie urodzin”.

Są takie osoby, które na trwałe wpisały się w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły. 

Z okazji rocznicy urodzin polscy artyści nagrali specjalną piosenkę. Posłuchaj:

https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns

Jest takie powiedzenie, które mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jednak Jan Paweł II był tak wyjątkowy, że prawdziwe są słowa piosenki „nie zastąpi Ciebie nikt”.

Zapraszam Cię na spotkanie z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:

https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii

Temat: „Ustanowienie Eucharystii.”

Jest taki dzień, kiedy w sposób uroczysty spożywamy wieczerzę. To oczywiście Wigilia przed świętami Bożego Narodzenia. Ubieramy się wtedy odświętnie, jest choinka, opłatek, wspólna modlitwa i życzenia. 

Izraelici, do których należał Pan Jezus, też mieli swoje święta, które uroczyście obchodzili. Największym świętem była Pascha. 

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=ogHL_lDFM3Q

Posłuchaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=JYD2SPA1aoE

Zastanów się, co Pan Jezus powiedział o chlebie? Co Pan Jezus powiedział o winie? Gdzie dziś możemy usłyszeć te słowa?

Pan Jezus zamienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew. 

Eucharystia to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. 

To, co uczynił Pan Jezus, dokonuje się w czasie każdej Mszy Świętej.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=HRecqoMK6aY

Uzupełnij podręcznik na str. 129-131

W zaszycie zapisz temat i notatkę:

Eucharystia to prawdziwe Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii w Wielki Czwartek, podczas Ostatniej Wieczerzy.

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo

 

Klasa: 5a, 5b, 5c

Katechezy od 04.05.2020r. do 22.05.2020r.

Temat: Wypełnienie przykazań moją drogą do świętości (temat 31)

 1. Przeczytaj temat w podręczniku
 2. Zapisz temat w zeszycie i przepisz notatkę
 3. Uzupełnij karty pracy

Jesteśmy powołani do świętości tzn. do zjednoczenia z Bogiem, ponieważ – jak pisał święty Augustyn „Bóg stworzył nas dla siebie   i niespokojne są nasze serca, dopóki w Nim nie spoczną”. Bóg, dając nam przykazania, nie ogranicza nas i nie odbiera nam wolności, ale ukazuje nam wzór postępowania i drogę, na której możemy zrealizować nasze podobieństwo do Niego.

Temat: Bóg zawsze kocha, dlatego pragnie zbawić człowieka. (temat 32)

Pan Bóg nie zostawił człowieka samego w niewoli szatana i grzechu. Zbyt mocno kocha człowieka. W pierwszym etapie Historii Zbawienia opowiada o miłości Boga, który powoli i systematycznie przygotował ludzi na przyjęcie największego daru swojej Miłości. Prezentem Boga zakochanego w człowieku jest przyjście na ziemię Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

 1. Przeczytaj temat w podręczniku
 2. Wykonaj zadania w kartach pracy.

Temat: Bóg obiecuje Mesjasza. (temat 33)

 1. Przeczytaj temat w podręczniku
 2. Zapisz temat w zeszycie i przepisz notatkę

Dzieje zbawienia są „szkołą wiary” dla Ludu Bożego, które trwały przez wiele wieków. W tej szczególnej „szkole” Pan Bóg cierpliwie  i systematycznie uczy zaufania do swoich planów kolejne pokolenia Ludu Bożego, a dzisiaj kolejne pokolenia członków Kościoła. Prorocy są w tej szkole „nauczycielami nadziei” że tylko Pan Bóg składa prawdziwe, chodź wymagające obietnice i zawsze jest im wierny. Jezus Chrystus jest wypełnieniem wszystkich „obietnic mesjańskich”. W pełni jednak ich skutki zostaną zrealizowane na końcu czasów kiedy Pan Jezus wróci na ziemię.

Temat: Poznaję ojczyznę Mesjasza. (temat 34)

 1. Przeczytaj temat w podręczniku
 2. Wykonaj zadania w kartach pracy

Ojczyzna Jezusa nosi różne nazwy:

Palestyna – od nazwy plemienia Filistynów, pierwotnych mieszkańców tej ziemi

Ziemia Obiecana – do niej udała się ojciec naszej wiary patriarcha Abraham, gdyż zaufał obietnicy Pana Boga

Izrael – od drugiego imienia patriarchy Jakuba, ojca 12 synów, którzy stanęli na czele 12 Pokoleń Ludu Bożego

Temat: Kim jest Jezus Chrystus. (temat 35)

https://www.youtube.com/watch?v=dSyRkhbecuE

Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, jest postacią historyczną, potwierdzają to liczne dokumenty. Niektóre z nich zostały napisane przez ludzi, którzy byli naocznymi świadkami życia i nauczania Jezusa.

Temat: W Jezusie Bóg objawia miłość ku ludziom. (temat 36)

https://www.youtube.com/watch?v=4WOcavMO6Ck

 1. Przeczytaj temat w podręczniku
 2. Wykonaj zadania w kartach pracy

 

Katechezy od 25.05.2020 r. do 29.05.2020 r.

Temat: „Jan Paweł II – 100 lecie urodzin”.

Są takie osoby, które na trwałe wpisały się w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły. 

Z okazji rocznicy urodzin polscy artyści nagrali specjalną piosenkę. Posłuchaj:

https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns

Jest takie powiedzenie, które mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jednak Jan Paweł II był tak wyjątkowy, że prawdziwe są słowa piosenki „nie zastąpi Ciebie nikt”.

Zapraszam Cię na spotkanie z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:

https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

W tym roku mija 100 lat od urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Jest uznawany za proroka naszych czasów. Podnosił ludzi na duchu, krzewił ducha jedności i szacunku, umacniał wiarę, uczył miłości do Boga i każdego człowieka, zwłaszcza słabego i chorego, uczył szacunku do ludzi innych religii, przekonywał, że lekiem na każde zło jest wiara w Miłosierdzie Boże.

Temat: „Bóg daje świadectwo o Swoim Synu”.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=VmCYF-808Eo

Pomyśl, co to znaczy być świadkiem? Poznaliśmy już jednego ze świadków Pana Jezusa – św. Jana Chrzciciela.

Każdy z nas może być świadkiem swojej wiary i przynależności do Jezusa.

Przeczytaj fragment Ewangelii Mt 17, 1-8.

Pomyśl, co wydarzyło się na górze Tabor? Co Bóg powiedział o Panu Jezusie?

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=FqF5L-oSnqE

Przeczytaj podręcznik na str. 132-134

Zapisz do zeszytu notatkę:

Bóg na Górze Przemienienia dał świadectwo o Jezusie i nazwał Go „umiłowanym Synem” oraz nakazał nam Go słuchać. Jezus uczy nas posłuszeństwa. Jest dla nas wzorem wypełniania naszych obowiązków.

Klasa: 6a

Katechezy od 04.05.2020r. do 22.05.2020r.

Temat: Rozpoznaje swoje miejsce i rolę we wspólnocie Kościoła.  (temat 36)

 1. Przeczytaj tekst w podręczniku
 2. Przepisz notatkę do zeszytu

Wspólnotę parafialną tworzą osoby połączone ze sobą łaską Bożą, która uzdalnia ich do wzajemnej służby i wymiany darów duchowych  i charyzmatów. Wspólnota wiary będzie mogła skutecznie wypełniać swoją misję jeśli każdy ochrzczony znajdzie w niej takie miejsce, gdzie będzie mógł rozpoznać rozwinąć i wykorzystać swoje talenty  i umiejętności dla dobra innych.

 1. Wykonaj zadanie 1 w kartach pracy.

Temat: Apostolski zapał buduje wspólnotę Kościoła. (temat 37)

 1. Przeczytaj temat w podręczniku
 2. Wykonaj zadanie 1 w kartach pracy
 3. Napisz w zeszycie, jak dzisiaj można innych wzywać do nawrócenia?

Uwaga! Zadanie 3 wysyłamy do sprawdzenia.

Temat: Chrzest Polski włączeniem narodu do wspólnoty Kościoła. (temat 38)

Obejrz film:

https://www.youtube.com/watch?v=xjpfWnEjPbk

Zapisz w zeszycie notatkę:

Chrzest Polski odbył się prawdopodobnie 14 kwietnia 966 roku.

Skutki chrztu:

 1. Utworzenie pierwszego biskupstwa w Poznaniu i nadanie pierwszego biskupa Jordana.
 2. Zmiana wiary władcy.
 3. Zrównanie państwa Mieszka z innymi krajami europejskimi.
 4. Wejście w krąg kultury zachodniej – łacińskiej.

Temat: Święty Wojciech – gorliwy apostoł. (temat 39)

Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=ToaRumKe_0A

Zapisz w zeszycie temat. Jako notatkę uzupełnij na podstawie podręcznika wydarzenia z życia św. Wojciech

 1. Święty Wojciech urodził się ok…w…
 2. W 981 roku…
 3. Został biskupem Pragi w … roku.
 4. Przybył do Polski w … roku
 5. Udał się na wyprawę misyjną do…
 6. Poniósł śmierć męczeńską 23 kwietnia …
 7. Jego relikwie spoczywają w …

Temat: Życie wiary u początków narodu polskiego. (temat 40)

Chrzest księcia Mieszka nie oznaczał, że wszyscy mieszkańcy jego państwa od razu stali się chrześcijanami. Chrześcijaństwo potrzebowało wielu dziesięcioleci aby dotrzeć do naszych przodków. Na dzisiejszej lekcji dowiemy się w jaki sposób i dzięki czemu dokonał się rozwój chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie.

Przeczytaj tekst w podręczniku.

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Do rozwoju chrześcijaństwa na ziemiach polskich w sposób szczególny przyczyniły się zakony (benedyktyni, cystersi, franciszkanie                                  i dominikanie).

Dzięki chrześcijaństwu:

 1. Powstały pierwsze szkoły (katedralne i parafialne)
 2. Powstały pierwsze biblioteki (w klasztorach, gdzie przepisywano ręcznie księgi)
 3. Rozwinęło się kronikarstwo (Gall Anonim, Jan Długosz, Wincenty Kadłubek)
 4. Pojawiają się pierwsze szpitale
 5. Rozwijają się nowoczesne metody uprawy ziemi i hodowli zwierząt

Temat: Kultura i sztuka sposobem wyrażania wiary. (temat 41)

Gdy mówimy o kulturze i sztuce mamy na myśli takie dziedziny jak malarstwo, rzeźba, architektura i literatura. Kultura to wytwór ludzkiego umysłu i pracy.

Przeczytaj, co na temat kultury powiedział św. Jan Paweł II(podręcznik).

Od samego początku kultura i sztuka stała się dla chrześcijan sposobnością do manifestowania swojej wiary.

Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=yD02PEBbqG0

Zapisz temat i notatkę:

Przykłady kultury i sztuki

 1. Malarstwo: wczesnochrześcijańskie malarstwo z II i III wieku np. w katakumbach (podziemnych cmentarzach) o tematyce symbolicznej (ryba, krzew winny, dobry pasterz)
 2. Literatura – św. Klemens Rzymski, św. Ignacy z Antiochii, św. Ireneusz z Lyonu, św. Hieronim, św. Augustyn
 3. Architektura – po roku 313 powstają pierwsze bazyliki rzymskie i świątynie w miejscach związanych z życiem Pana Jezusa (Jerozolima, Betlejem).

 

Katechezy od 25.05.2020 r. do 29.05.2020 r.

Temat: „Maryja w dziejach narodu polskiego”

W wielu domach w naszej Ojczyźnie można zobaczyć obrazy przedstawiające Matkę Bożą. Może ktoś z was w czasie wakacji brał udział w pielgrzymce do Częstochowy. Mam nadzieję, że w październiku chętnie braliście do ręki różaniec i pamiętacie, że w maju wspólnie śpiewamy Litanię Loretańską do Matki Bożej.

Dlaczego tak jest? Ponieważ Matka Boża ma szczególne miejsce w naszej polskiej pobożności.

Przeczytaj opowiadanie z podręcznika na str. 145-146.

W Polsce znajduje się wiele Sanktuariów Maryjnych tzn. miejsc wybranych przez Maryję, gdzie znajdują się jej łaskami słynące wizerunki, gdzie ludzie pielgrzymują i doznają wielu łask za wstawiennictwem Matki Bożej. Najstarszym i najsłynniejszym polskim sanktuarium maryjnym jest Jasna Góra.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=F-1oWQDcjYc

Przeczytaj co o Maryi i Jasnej Górze mówili wielcy Polacy Jan Paweł II   i kardynał Stefan Wyszyński (podręczni str. 147)

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

 1. Król Jan Kazimierz obiera Maryję na Królową Królestwa Polskiego  1 kwietnia 1656 r. we Lwowie
 2. 8 września 1717 r. koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
 3. W 1924 r. ustanowiono święto Matki Bożej Królowej Polski
 4. 1956 r. odnowienie ślubów z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego
 5. Papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski – Główną Patronką naszej Ojczyzny.

Temat: „Modlitwa różańcowa siłą naszego narodu”

Czas jaki przeżywamy jest wyjątkowy. Nasza Ojczyzna i cały świat zmaga się z epidemią. Zapamiętamy te dni na zawsze. W chwilach wielkich zagrożeń Kościół zawsze uciekał się do Maryi.

Przeczytaj podręcznik na str. 150

Zwróć uwagę na słowa wypowiedziane przez Matkę Bożą w Fatimie do Łucji. W nich kryje się recepta na trudne wydarzenia, których jesteśmy świadkami.

Przeczytaj co na temat modlitwy różańcowej mówili święci (podręcznik str. 151).

Także dzisiaj różaniec jest wyjątkową modlitwą dla wielu ludzi.

Posłuchaj świadectw znanych osób:

https://www.youtube.com/watch?v=bERuIUAWtI0

https://www.youtube.com/watch?v=C2pdomfuSAk

https://www.youtube.com/watch?v=eAGbbE3QTKs

Zapisz w zeszycie temat. Jako notatkę wpisz słowa Matki Bożej skierowane do Łucji.

„Nie ma takiego problemu ani osobistego, ani rodzinnego, ani międzynarodowego, którego nie można byłoby rozwiązać przy pomocy różańca”.

 

Klasa: 8a

Katechezy od 04.05.2020r. do 22.05.2020r.

Temat: Matka Boża królowa Polski.  (temat 53)

W wielu domach w naszej Ojczyźnie można zobaczyć obrazy przedstawiające Matkę Bożą. Może ktoś z was w czasie wakacji brał udział w pielgrzymce do Częstochowy. Mam nadzieję, że   w październiku chętnie braliście do ręki różaniec i pamiętacie, że  w maju wspólnie śpiewamy Litanię Loretańską do Matki Bożej.

Dlaczego tak jest? Ponieważ Matka Boża ma szczególne miejsce w naszej polskiej pobożności.

Przeczytaj  temat w podręczniku.

W Polsce znajduje się wiele Sanktuariów Maryjnych tzn. miejsc wybranych przez Maryję, gdzie znajdują się jej łaskami słynące wizerunki, gdzie ludzie pielgrzymują i doznają wielu łask za wstawiennictwem Matki Bożej. Najstarszym i najsłynniejszym polskim sanktuarium maryjnym jest Jasna Góra.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=F-1oWQDcjYc

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

 1. Król Jan Kazimierz obiera Maryję na Królową Królestwa Polskiego 1 kwietnia 1656 r. we Lwowie
 2. 8 września 1717 r. koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
 3. W 1924 r. ustanowiono święto Matki Bożej Królowej Polski
 4. 1956 r. odnowienie ślubów z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego
 5. Papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski – Główną Patronką naszej Ojczyzny.

Temat: Kultura baroku odpowiedzią na reformację.                  (temat 36)

W dziejach ludzkości nie ma epoki, w której ludzie nie pragnęliby pozostawić po sobie czegoś nadzwyczajnego, czym zachwycaliby się potomni, co mogłoby być wizytówką ich czasów. Tak też było w XVI i XVIII wieku, a więc w czasie reformacji i niedługo po niej. Ludzie żyjący w tych czasach stworzyli epokę nazywaną barokiem.

Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=oZo3KiZspSE

Zapisz temat i notatkę:

Barok to styl w literaturze, architekturze i sztuce europejskiej trwający od końca XVI do połowy XVIII wieku. Nazywany jest „stylem Kościoła katolickiego”.  Upatruje się w nim odpowiedzi na reformację.

Temat: Polska wobec reformacji. (temat 37)

Po wystąpieniu Marcina Lutra i oderwaniu się jego zwolenników od Kościoła katolickiego stosunki pomiędzy protestantami a katolikami układały się różnie. Często panowała wrogość, która prowadziła do przemocy i krwawych wojen. Spowodowały one śmierć wielu ludzi, a także wyniszczenie gospodarcze wielu krajów i biedę.

Wyjątkiem na tle ówczesnej Europy była Polska, gdzie ludzie różnych wyznań i religii żyli zgodnie obok siebie.

Obejrzyj:

https://www.youtube.com/watch?v=HOMiP25r2Is

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

W XVI wieku konflikty religijne w Europie pochłonęły ogromną liczbę ludzkich istnień. Wyjątkiem była wówczas Polska, gdzie wszyscy cieszyli się wolnością religijną. Niestety w dzisiejszym świecie wciąż istnieją prześladowania z powodów religijnych. Jako katolicy zobowiązani jesteśmy do szacunku wobec każdego człowieka bez względu na jego wiarę. Mamy także prawo i obowiązek domagać się sprawiedliwości dla prześladowanych i dyskryminowanych chrześcijan.

Temat: Unia brzeska i Kościół greckokatolicki. (temat 38)

 1. Przeczytaj temat w podręczniku
 2. Uzupełnij karty pracy

https://www.youtube.com/watch?v=SUajX3S3Jg8

Temat: Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie. (temat 39)

 1. Przeczytaj temat w podręczniku

Wszyscy ludzie ochrzczeni należą do Kościoła Jezusa Chrystusa także Ci, którzy nie pozostają w pełnej łączności z Kościołem katolickim, słusznie nazywają się chrześcijanami. Są naszymi siostrami i braćmi          w wierze. Wierzymy, że kiedyś wszyscy chrześcijanie zjednoczą się        w jednym kościele.

Temat: Kościoły rzymskokatolicki moją drogą do zbawienia. (temat 40)

 1. Przeczytaj temat w podręczniku
 2. Zapisz temat w zeszycie i zrób notatkę

Zbawienie jest łaską(darem Pana Boga). Na tę łaskę człowiek musi jednak odpowiedzieć wiarą i swoim życiem. Wiara katolicka  i sakramenty udzielane w Kościele rzymskokatolickim są pewną drogą do zbawienia.

https://www.youtube.com/watch?v=pjhIK1Ii0NU

Podczas każdej niedzielnej liturgii w wyznaniu wiary wypowiadamy słowa „Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół”.

Co oznaczają te słowa? Proszę się zastanowić.

 

Katechezy od 25.05.2020 r. do 29.05.2020 r.

Temat: „Jan Paweł II – 100 lecie urodzin”.

Są takie osoby, które na trwałe wpisały się w ludzką pamięć oraz historię Polski, świata i Kościoła. Taką osobą jest niewątpliwie święty papież Jan Paweł II nasz wielki rodak. 18 maja 2020 roku mija dokładnie 100 lat od urodzin Karola Wojtyły.

Z okazji rocznicy urodzin polscy artyści nagrali specjalną piosenkę. Posłuchaj:

https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns

Jest takie powiedzenie, które mówi, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jednak Jan Paweł II był tak wyjątkowy, że prawdziwe są słowa piosenki „nie zastąpi Ciebie nikt”.

Zapraszam Cię na spotkanie z naszym Rodakiem, Św. Janem Pawłem II – papieżem Polakiem:

https://view.genial.ly/5e95aabbbdc66c0ddf010258/horizontal-infographic-review-jan-pawel-ii

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

W tym roku mija 100 lat od urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Jest uznawany za proroka naszych czasów. Podnosił ludzi na duchu, krzewił ducha jedności i szacunku, umacniał wiarę, uczył miłości do Boga i każdego człowieka, zwłaszcza słabego i chorego, uczył szacunku do ludzi innych religii, przekonywał, że lekiem na każde zło jest wiara w Miłosierdzie Boże.

Temat: „Moje zadania w Kościele”.

Przeczytaj opowiadanie z podręcznika na str. 131.

Ludzie z opowiadania uświadomili sobie, że wspólnota Kościoła to oni sami. Ta świadomość potrzebna jest także Tobie.

Pomyśl o kim myślisz, gdy słyszysz słowo „Kościół”?

Może pierwsze skojarzenia to papież, biskupi, księża, siostry zakonne? Czy mówiąc o Kościele myślisz też o sobie, Twoich rodzicach, kolegach  i koleżankach? Przecież wszyscy stanowimy wspólnotę Kościoła.

Kościół stanowią wszyscy wierzący w Chrystusa, ci, którzy są Jego uczniami i przyjęli sakrament chrztu świętego. Głową Kościoła jest sam Chrystus,  a ludzie do niego należący tworzą trzy stany. Biskupi, kapłani i diakoni tworzą stan duchowny, zakonnicy tworzą stan zakonny, a inni ludzie – stan świecki. Każda osoba, będąca członkiem Kościoła, powinna go traktować jak własną rodzinę, dbać o wspólne dobro i wzajemnie sobie pomagać. Od tego zaangażowania zależy, jaki jest dzisiaj i jaki   w przyszłości będzie Kościół.

Możesz zobaczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=RufbWAScZeU

Na mocy chrztu świętego wszyscy uczestniczymy w potrójnej misji Chrystusa: prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. Przeczytaj o tym    w podręczniku na str. 132.

Jesteśmy zaproszeni do naśladowania Pana Jezusa. Mamy dawać przykład chrześcijańskiego życia, przyznawać się do swojej wiary (misja prorocka), modlić się i żyć sakramentami (misja kapłańska) oraz być wrażliwymi na potrzeby innych osób (misja królewska).

Zastanów się:

Co daje Tobie wspólnota Kościoła?

Co Ty dajesz wspólnocie Kościoła?

Bycie katolikiem wymaga wiary, modlitwy, męstwa i walki ze złem.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=tiXZB8Ys3q8

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Kościół to wspólnota ludzi ochrzczonych i wierzących w Chrystusa. Tworzą oni trzy stany w Kościele: duchowny, zakonny i świecki. Ludzie świeccy realizują swoje powołanie do świętości wypełniając misję kapłańską, prorocką i królewską Chrystusa. Jako Jego uczniowie powołani są do ofiarowania swojego życia Bogu, głoszenia słowa Bożego oraz dawania świadectwa miłości.