Nauczyciel: Joanna Błaszczykowska

Religia

Katechezy od 1.06.2020r. do 05.06.2020r.

 

Klasa: 1a,1b

TEMAT: ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.

Po niedzieli Wniebowstąpienia Pana Jezus, kolejna niedziela to niedziela zesłania Ducha Świętego.

Posłuchaj opisu Zesłania Ducha Św.

https://youtu.be/c7Mp0pcVZ3k

Zapraszam Cię dziś na spotkanie z obiecanym przez Jezusa Duchem Świętym.

https://view.genial.ly/5ebe4c8f32a04c0d96b6f25e/horizontal-infographic-review-smiling-faceo-duchu-swietym-copy-klasy-mlodsze

Temat: Modlitwy dziecka bożego.

Powtórz modlitwy poznane w klasie pierwszej:

 1. Modlitwa Pańska(Ojcze Nasz)
 2. Pozdrowienie anielskie(Zdrowaś Maryjo)
 3. Aniele Boży

 

Klasa: 2a,2b

TEMAT: UMIEMY DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI.

Miłość do innych okazujemy, dzieląc się z nimi różnymi rzeczami. Nie zawsze musza to być rzeczy materialne, np. zabawki, książki, słodycze. Może to być również czas, który poświęcimy, aby pomóc bliźniemu.

Posłuchaj piosenki :”dzielmy się wiarą jak chlebem”

https://youtu.be/pp99QnaYJsM

dziś spróbujemy odkryć konkretne sposoby dzielenia się wiarą z innymi/

posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=k3QGgeJ6THU&feature=youtu.be

O co człowiek poprosił Boga?

Co Pan Bóg mu odpowiedział?

Tak Pan Bóg nas stworzył, byśmy sobie nawzajem pomagali. Dał nam … otwórz podręcznik na stronie 113 i zobacz co takiego dał nam Pan Bóg byśmy sobie nawzajem pomagali…

Wykonaj zadanie na str. 114 i 115…

Jeżeli potrzebujesz pomocy  (uczynki miłosierdzia)

https://youtu.be/lQM9Je72anw

 

TEMAT: ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.

Po niedzieli Wniebowstąpienia Pana Jezus, kolejna niedziela to niedziela zesłania Ducha Świętego.

Proszę otwórz podręcznik na str. 116, przeczytaj temat katechezy i posłuchaj opisu Zesłania Ducha Św.

https://youtu.be/c7Mp0pcVZ3k

przeczytaj w podręczniku jak nazywana jest inaczej ta uroczystość (str.116)

wykonaj zadanie na stronie 117, naucz się kim jest Duch Święty z pracy domowej str. 117.

Zapraszam Cię dziś na spotkanie z obiecanym przez Jezusa Duchem Świętym.

https://view.genial.ly/5ebe4c8f32a04c0d96b6f25e/horizontal-infographic-review-smiling-faceo-duchu-swietym-copy-klasy-mlodsze

na koniec katechezy pomódl się do Ducha Świętego.

TEMAT: DUCH ŚWIĘTY DUSZĄ KOŚCIOŁA.

Na początek katechezy pomódl się do Ducha Świętego modlitwą: „Duchu Święty …” (modlitwa przed nauką)

Duch Święty jest stale obecny w Kościele. Nieustannie nam pomaga.

Posłuchaj pieśni do Ducha Świętego i prośby, by do nas przyszedł i udzielił swoich darów, by w naszym życiu mogły być widoczne piękne owoce działania w nas Ducha Św.

https://youtu.be/qkfPrH4T3QI

Otwórz podręcznik na str. 118, przeczytaj temat i wykonaj zadania na str. 118- 119

 

Klasa: 3a,3b

 Temat: „Eucharystia ofiarą Chrystusa i Kościoła”.

Wiemy już kiedy i gdzie Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii czyli odprawił pierwszą Mszę Świętą. Miało to miejsce w Wielki Czwartek, dzień przed swoją śmiercią na krzyżu, podczas Ostatniej Wieczerzy.

Otwórz podręcznik na str. 132.

Co przedstawiają ilustracje? Na ilustracji możemy zobaczyć Pana Jezusa na krzyżu i księdza odprawiającego Mszę Świętą. Czy wiesz co łączy te wydarzenia?

Pan Jezus złożył siebie samego na krzyżu jako ofiarę dla Boga.

To samo czyni dziś na ołtarzu w czasie Mszy Świętej.

Ofiara to dar składany Bogu.

Uzupełnij podręcznik na str. 133.

Ofiara krwawa – Pan Jezus złożył ją na krzyżu tylko raz.

Ofiara bezkrwawa – Pan Jezus składa ją na ołtarzu w czasie każdej Mszy świętej. Ta ofiara jest składana wiele razy.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=MC32OuSrZRY

Uzupełnij podręcznik na str. 133-134

Przeistoczenie to przemiana chleba w Ciało Pana Jezusa i wina w Krew Pana Jezusa.

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo.

 

Temat: „Przygotowanie i przyniesienie darów”

Czy lubicie dostawać prezenty? Oczywiście. Myślę, że każdy lubi, gdy dostaje jakiś prezent, niespodziankę, nawet drobny upominek. Gdy wybieramy się w odwiedziny dobrze, gdy przyniesiemy ze sobą nawet najdrobniejszy podarunek dla gospodarza.

Mówiliśmy już (Katecheza 19 i 20 – podręcznik str. 76-81), że Pan Jezus zaprasza nas na spotkanie do kościoła. Tym spotkaniem jest Msza Święta.

W czasie Mszy Świętej przynosimy Bogu dar chleba i wina.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=nqhl9NYxWV4

Dlaczego chleb i wino?

 1. Chleba i wina użył Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy i one stają się Ciałem i Krwią Pana Jezusa.
 2. Chleb jest symbolem naszego życia, pracy, jedności między ludźmi.
 3. Wino symbolizuje nasze radości ale również ludzkie cierpienie i smutek.

W znakach chleba i wina przynosimy Bogu całe nasze życie.

Uzupełnij podręcznik na str. 136-137

Pomódl się o zdrowie nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo

 

Klasa: 5a,5b,5c

Temat: „Jezus zaprasza nas do swego królestwa”.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=r9omqwqHNiE

Niesamowite jakie budowle człowiek potrafi wznosić.

Pomyśl ile czasu, pracy, wydatków potrzeba aby wybudować zwykły dom. Co, jeśli chce się zbudować całe królestwo?

W czasach ziemskiego życia Pana Jezusa Izraelici nie mieli swojego królestwa. Dlatego myśleli, że obiecany Zbawiciel (Mesjasz), wyzwoli Izraelitów z rzymskiej niewoli i na nowo utworzy królestwo Izraela.

Poszukaj i przeczytaj Łk 17,20-21

Królestwo, o którym mówi Pan Jezus jest w naszych sercach a jego widzialną stroną jest wspólnota Kościoła, do której należymy przez chrzest święty.

Do czego Pan Jezus porównuje rzeczywistość królestwa Bożego?

Przeczytaj: Mk 4, 26-29,

Mk 4, 31-32

Każdy z nas ma się rozwijać podobnie jak rozwija się ziarno zboża czy gorczycy.

Przeczytaj podręcznik na str. 135-137

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Przez chrzest święty zostaliśmy włączeni do królestwa Bożego. Przez modlitwę, słuchanie słowa Bożego i życie sakramentalne budujemy królestwo Boże.

Spróbuj nauczyć się piosenki

https://www.youtube.com/watch?v=r9omqwqHNiE

Tekst w podręczniku na str. 137.

Temat: „Uczestniczę w misji Jezusa Chrystusa”

Każdy człowiek ma do spełnienia w życiu jakieś zadanie czyli misję. Rodzice mają wychować i wykształcić swoje dziecko, ale również zadbać o wzrost wiary. Zadaniem dziecka jest szanować rodziców, wychowawców   i nauczycieli, a przez to rozwijać się intelektualnie i duchowo. W tej katechezie poznamy potrójną misję Pana Jezusa i to, w jaki sposób my również w niej uczestniczymy.

Poszukaj w Piśmie Świętym i odpowiedz na pytania:

Mt 11,2-5 – o jakich czynach i cudach mówi Pan Jezus? Czy zwykły człowiek mógłby czynić takie rzeczy?

J 18,37 – po co Pan Jezus przyszedł na świat?

Łk 15, 4-7 – kto jest dobrym pasterzem, o którym mówi opowiadanie?

J 13, 12-15 – co uczynił Jezus apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy?

Zobacz do podręcznika na str. 138 – dowiesz się jaką misję do spełnienia otrzymał Jezus.

Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=85EGUFcQ-qI&list=RD85EGUFcQ-qI&index=1

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Pan Jezus jest Kapłanem – w ofierze Ojcu złożył samego siebie na ołtarzu krzyża.

Pan Jezus jest Prorokiem – mówił ludziom o Bogu, głosił Ewangelię.

Pan Jezus jest Królem – troszczył się o ludzi, uzdrawiał, karmił, służył.

Ja też przez chrzest święty jestem włączony w misję Pana Jezusa.

Jestem Kapłanem – dlatego codziennie modlę się, w niedzielę uczestniczę we Mszy Świętej, przyjmuję sakramenty święte

Jesteś Prorokiem – dlatego słucham i czytam Pismo Święte, uczestniczę   w katechezie, przyznaję się do swojej wiary

Jestem Królem – dlatego mam otwarte serce na potrzeby drugiego człowieka i pomagam innym.

 

Klasa: 6b

Temat: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Od chrztu księcia Mieszka I historia Polski nierozerwalnie jest związana z Kościołem i wiarą.

Posłuchaj piosenki zwracając uwagę na słowa powtarzające się w refrenie:

https://www.youtube.com/watch?v=6poeBO1dhKQ

W refrenie piosenki powtarza się hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”. To hasło mówi nam, jak silny jest związek pomiędzy takimi wartościami jak wiara, ojczyzna i walka o jej wolność.

Przeczytaj korzystając z podręcznika (str. 158) lub poszukaj w Piśmie Świętym

Joz 1,1.3-7

Sdz 2, 11-14.16.18

Te fragmenty Pisma Świętego pokazują silny związek historii Izraela  z Bogiem, który towarzyszył swojemu ludowi w każdych trudnościach, wspomagając go i błogosławiąc, a w efekcie dając zwycięstwo. Dzieje Narodu Wybranego pokazują jednocześnie, że odstępstwo od Bożych praw prowadziło do upadku Izraela.

Nasza Ojczyzna podobnie jak królestwo Izraela, wielokrotnie popadała  w niewolę i kryzysy, gdy lekceważone były prawa Boga – przez prywatę, oszustwa, pogwałcenie praw słabych. Bóg nigdy jednak nie opuścił naszej Ojczyzny i wyprowadzał ją z największych tragedii.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=YBs4a4Io49I

Rycerze polscy przed bitwą z krzyżakami pod Grunwaldem śpiewają pieśń „Bogurodzica”, wierząc w Jej opiekę.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=0mFmuHt_mdY

W powyższym fragmencie widzimy procesję z Najświętszym Sakramentem po wałach jasnogórskich w czasie oblężenia. Obrona Jasnej Góry była punktem zwrotnym w czasie tzw. potopu szwedzkiego.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=ik4vHCL-M3w

Bitwa Warszawska z 1920 r. jest nazywana Cudem nad Wisłą. Polskie wojska pokonały wtedy wojska bolszewickie zagrażające Polsce i całej Europie. Jednym z bohaterów był ks. Ignacy Skorupka, który osobiście prowadził żołnierzy do walki.

Te trzy wydarzenia z historii Polski pokazują, jak dzieje naszej Ojczyzny mocno naznaczone są takimi wartościami jak Bóg, Honor i Ojczyzna.

Zapisz w zeszycie temat.

Jako notatkę przepisz z podręcznika ze str. 159 co to znaczy być patriotą w dzisiejszych czasach.

Temat: „Świadkowie wiary w Polsce wczoraj i dziś”

Kim jest świadek? Świadek, to ktoś kto daje świadectwo. Dziś to słowo kojarzy nam się przede wszystkim z procesem sądowym, gdzie świadkowie składają swoje zeznania.

Świadectwo dotyczy też wiary. Świadek wiary to ten, kto słowem, postępowaniem a nawet ofiarą z życia jest gotowy zaświadczyć o swojej miłości do Chrystusa.

W dziejach Polski nie brakowało takich właśnie świadków wiary, którzy jako męczennicy oddali swoje życie za Chrystusa.

Przeczytaj podręcznik na str. 161.

Posłuchaj historii o pierwszych polskich męczennikach:

https://www.youtube.com/watch?v=-GcRiU3dXAY

Także w czasach nam bliższych znaleźli się ludzie, którzy mężnie wyznawali swoją wiarę. W tym gronie znajduje się 108 polskich męczenników czasu   II wojny światowej.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=nWH-pXSmsus

Przeczytaj, co na temat konieczności dawania świadectwa nauczał św. Jan Paweł II (podręcznik str. 161)

Pomyśl:

Czy nie wstydzisz się swojej wiary? Czy nosisz krzyżyk lub medalik? Czy gdy przechodzisz obok kościoła lub kapliczki robisz znak krzyża?

Zapisz w zeszycie temat.

Jako notatkę przepisz punkt „Zapamiętaj” z podręcznika na str. 162.

 

Klasa: 8a

Temat: „Zesłanie Ducha Świętego”.(2 godziny)

Przyjąłeś już sakrament bierzmowania. Czy coś zmieniło się w Twoim życiu? Czy modlisz się codziennie do Ducha Świętego?

Jezus Chrystus obiecał Apostołom, że nie zostawi ich samych i ześle im Ducha Świętego. Dziesięć dni po Jego wniebowstąpieniu, kiedy apostołowie wraz z Maryją przebywali w Wieczerniku, obietnica została spełniona. Wydarzenie to zostało opisane w Dziejach Apostolskich.

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=3WS0l1bG5jE

Duch Święty zmienił życie apostołów.

Poszukaj w Piśmie Świętym fragmentów Dziejów Apostolskich aby dowiedzieć się, co zmieniło się w życiu apostołów.

Dz 2,14

Dz 2,43

Dz 5,40-42

O przemianie w życiu apostołów przeczytaj też w podręczniku na str. 172.

Od chwili zesłania, Duch Święty nieustannie działa w życiu każdego chrześcijanina i całego Kościoła. Chce również działać w twoim życiu. To On, Pan i Ożywiciel, jest Tym, dzięki któremu Kościół żyje i uświęca ludzi. On pierwszy wzbudza naszą wiarę i pozwala żyć prawdą objawioną przez Jezusa. Przypomina Jego słowa, pomaga zrozumieć Jego życie, śmierć   i zmartwychwstanie. To On uczy nas modlitwy i jest obecny w sakramentach, które przyjmujemy, a szczególnie w Eucharystii. Pozwala nam także dawać świadectwo Jezusowi, którego dzisiaj szczególnie potrzebuje świat.

W Twoim życiu zesłanie Ducha Świętego dokonało się w chwili przyjęcia sakramentu bierzmowania. O bierzmowaniu i zobowiązaniach wynikających z jego przyjęcia zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=UcHXMpmbkVk

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Duch Święty, który zstąpił na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy, uświęca  i umacnia Kościół. Jest obecny w naszej modlitwie i sakramentach. Poprzez swoje dary uzdalnia nas do dawania świadectwa wierze. Zesłanie Ducha Świętego kończy okres Wielkanocy i jest jedną z najważniejszych uroczystości w roku liturgicznym.


 

Katechezy od 08.06.2020r. do 10.06.2020r.

Klasa: 1a

TEMAT: JESTEM DZIECKIEM BOGA

Druga katecheza w tym tygodniu to zaproszenie do zabawy

https://view.genial.ly/5ecd602ef568220d50756ca4/interactiwe-image-interactive-image

na koniec katechezy pomódl się za wszystkie dzieci świata…..

z tego tygodnia nie odsyłamy żadnych zadań…

TEMAT: UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

Najpierw zapraszam Cię do zapoznania się z kilkoma informacjami

https://view.genial.ly/5ecbe6fb21cf0a0d8a316a28/presentation-boze-cialo-klasy-1-3

Wiesz już co to jest monstrancja….można ją porównać do słońca.

Słońce jest ważne do życia…. Tak ważny jest Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Jego obecność daje nam radość. W hostii jest prawdziwie obecny Pan Jezus, który chce, by każdy człowiek przychodził do Niego. Jest taki dzień w ciągu roku, w którym Jezus wychodzi na ulice, by odwiedzać nas, by mogli Go zobaczyć także ci, którzy do Niego nie przychodzą. To wyjście nazywamy procesją Bożego Ciała.

Proszę otwórz podręcznik na str. 141, przeczytaj temat i wykonaj zadania na str. 141 i 142

Zaśpiewaj na koniec katechezy „ Kiedyś wino i chleb”

https://youtu.be/kUp6eFtXgzk

 

Klasa: 2a,2b

TEMAT: JESTEM PRZYJACIELEM JEZUSA

Na początek katechezy posłuchaj opowiadania:

https://www.youtube.com/watch?v=-DE4BEUXEUU&feature=youtu.be

Po czym można poznać, że jesteśmy przyjaciółmi Jezusa?

By się tego dowiedzieć, proszę otwórz podręcznik na stronie 124, przeczytaj temat katechezy i tekst z Ewangelii, następnie wykonaj ćwiczenie  na str. 125, by odkryć jakim jesteś przyjacielem Jezusa i co możesz poprawić by stawać się jeszcze lepszym przyjacielem….

O przyjaźń z Jezusem trzeba dbać jak o każdą przyjaźń w życiu. Ważne jest, by z Nim rozmawiać- modlić, odwiedzać Go – niedzielna Eucharystia, być do Niego podobnym, a jeśli będzie potrzeba stanąć w Jego obronie.

Spróbuj zadbać o Twoją przyjaźń z Jezusem. Co zrobisz dzisiaj, aby ją wzmocnić?

Wykonaj zadanie na str. 126 w podręczniku…

 

Klasa: 3a,3b

Temat: „Jezus jest obecny pod postacią chleba i wina”

Każdy z was wie doskonale jak ważny jest dla człowieka pokarm. Pokarm dodaje sił i energii, napój zaspokaja pragnienie. Każdy człowiek aby mógł rosnąć, rozwijać się, pracować, uczyć się a nawet bawić potrzebuje pokarmu i napoju. Bez nich nie moglibyśmy żyć. Nasze ciała potrzebują pokarmu i napoju, żeby żyć w pełni sił.

Wiemy także, że człowiek to nie tylko ciało, ale również dusza, która również potrzebuje pokarmu duchowego. Dlatego Pan Jezus pragnie nam dawać taki duchowy pokarm, którym jest On sam ukryty pod postaciami chleba i wina.

Wróć do katechezy „Ustanowienie Eucharystii” (wyżej i w podręczniku str 128)

Uzupełnij podręcznik na str. 138-139

Cudowna przemiana czyli Przeistoczenie ma miejsce w czasie Mszy Świętej gdy kapłan wypowiada nad chlebem i winem słowa, jakie w czasie Ostatniej Wieczerzy wypowiedział Pan Jezus.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=Qvpab7hy4q0

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Przeistoczenie to cudowna przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa. Dokonuje się ona w czasie Mszy Świętej na słowa Konsekracji.

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=kUp6eGtXgzk

 

Klasa: 5a,5b,5c

Temat: „Jezus głosi Dobrą Nowinę o królestwie Bożym”

W ostatnim czasie docierają do nas raczej złe wiadomości. Z tego powodu również nie możemy się spotykać na katechezie i innych lekcjach w szkole. Pomyśl przez chwilę, jaka wiadomość mogłaby Cię dzisiaj ucieszyć?

Pan Jezus podzielił się z nami najpiękniejszą Dobrą Nowiną – Nowiną  o zbawieniu i o tym, że Bóg kocha każdego z nas.

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=nsrccKaKVfU

Zastanów się:

Co czynił Pan Jezus?

Jakie znaki towarzyszyły głoszeniu Dobrej Nowiny?

Przeczytaj podręcznik na str. 143-145.

W zeszycie zapisz temat.

Narysuj otwartą księgę i umieść tam napis. Po jednej stronie napisz „Ewangelia”, a po drugiej „Dobra Nowina” o Jezusie

Jedna z tajemnic różańcowych nawiązuje do treści dzisiejszej katechezy (III tajemnica światła – Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia). Pomódl się tą tajemnicą o ustanie epidemii w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

Pomocą może Ci posłużyć:

https://www.youtube.com/watch?v=GW_zxfX47PY

Temat: „Poznajemy królestwo Boże w przypowieściach Pana Jezusa”.

Pomyśl przez chwilę, jaką piękną historię ostatnio słyszałeś, czytałeś, oglądałeś? Dlaczego Cię zainteresowała? Jakie wnioski można było z niej wyciągnąć? Czy miała jakiś morał? Każde wartościowe opowiadanie kryje  w sobie przesłanie.

Pan Jezus był nazywany nauczycielem. Nauczał ludzi, głosił Ewangelię. Nie miał do dyspozycji takich środków jak współcześni nauczyciele. Nie posługiwała się internetem, tablicą multimedialną ani żadnymi innymi pomocami, jakie znamy dziś ze szkoły. Mimo to ludzie słuchali Go z zainteresowaniem.

Pan Jezus nauczając posługiwał się przypowieściami.

Przypowieść to opowiadanie, w którym Pan Jezusa wykorzystując obrazy  i sytuacje z codziennego życia, ukazywał rzeczywistość królestwa Bożego.

Poszukaj w Piśmie Świętym i przeczytaj:

 1. Przypowieść o ziarnku gorczycy Mk 4,30-32
 2. Przypowieść o skarbie Mt 13, 44-45
 3. Przypowieść o perle Mt 13, 45-46
 4. Przypowieść o zasiewie Mk 4, 26-29
 5. Przypowieść o sieci Mt 13, 47-50

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Przypowieść to opowiadanie, w którym zdarzenia i osoby nie są ważne same w sobie, ale służą jako zobrazowanie innej prawdy. Pan Jezusa wykorzystując obrazy i sytuacje z codziennego życia, ukazywał rzeczywistość królestwa Bożego.

Zadanie: Narysuj w zeszycie ilustrację do jednej z przeczytanych przypowieści.

Możesz zobaczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=13wDxO7NE5E

 

Klasa: 6b

Temat: „Najnowsza historia Kościoła w Polsce”.

Przez całe wieki w Polsce nie brakowało ludzi, którzy potrafili być wiernymi świadkami Chrystusa. Takich świadków wiary nie brakowało także  w powojennej, trudnej historii naszej Ojczyzny.

Po II wojnie światowej władzę w Polsce podstępnie przejęli komuniści, którzy próbowali wykorzenić religię z życia społecznego. Różnymi metodami zaczęła się walka z Kościołem.

O tym jak prześladowano Kościół w Polsce przeczytaj w podręczniku na str. 163- 164.

W tym trudnym czasie Bóg dał Kościołowi w Polsce wspaniałego pasterza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przeszedł do historii jako „Prymas Tysiąclecia”

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=MWZ4uYZcRhY

Najważniejszym wydarzeniem najnowszej historii Kościoła w Polsce był wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. Miało to miejsce 16 października 1978 roku.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=g6ZpsLlII0c

Zapisz w zeszycie temat i notatkę.

Po II wojnie światowej władzę w Polsce przejęli komuniści, którzy próbowali wykorzenić religię z życia społecznego. Różnymi metodami zaczęła się walka z Kościołem. Bóg dał Kościołowi w Polsce wybitnych pasterzy w osobach kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski i kardynała Karola Wojtyły – Metropolity Krakowskiego. Kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem 16 października 1979 i przybrał imię Jan Paweł II.

Pomódl się modlitwą z podręcznika na str. 166.

Temat: „Pielęgnując tradycje, świadczę o swojej wierze”.

Przeczytaj historię z podręcznika na str. 167.

W polskiej kulturze zachowało się wiele pięknych tradycji związanych  z obchodem poszczególnych świąt. Najbardziej znane dotyczą Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Zrodziły się one z wiary chrześcijańskiej. Tradycja kościelna wypracowała szczególne nabożeństwa i formy ludowej pobożności. W każdej porze roku mają miejsce charakterystyczne nabożeństwa i zwyczaje związane z obchodem wspomnień wydarzeń z życia Pana Jezusa oraz kultem Matki Bożej i różnych świętych.

Przeczytaj z podręcznika ze str. 168 czym są sakramentalia.

Wśród sakramentaliów szczególne miejsce zajmują błogosławieństwa (osób, pokarmów, przedmiotów, miejsc).

Na str. 169 znajdziesz niektóre błogosławieństwa związane z obchodem roku liturgicznego.

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni do uświęcania każdej chwili naszego życia różnymi znakami  i towarzyszącą im modlitwą. W wypraszaniu Bożego błogosławieństwa szczególną rolę odgrywają sakramentalia.

Pomódl się za nas wszystkich: Zdrowaś Maryjo.

 

Klasa: 8a

Temat: „Uroczystość Trójcy Przenajświętszej”.

Przeczytaj „Historie życiem pisane” – podręcznik str. 174.

Fundamentalną prawdą wiary chrześcijańskiej jest tajemnica Trójcy Świętej. Została ona objawiona przez Boga w ciągu wieków historii zbawienia, a szczególnie w Jezusie Chrystusie. Czy można tą tajemnicę zrozumieć? Czy można zrozumieć Boga? Nie chodzi o to, aby zrozumieć (przekracza to zdolności rozumowe człowieka), ale żeby uwierzyć.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=Tpt6H5MYNPU

O Trójcy Świętej w Piśmie Świętym i o dogmacie wiary o Trójcy Świętej przeczytaj w podręczniku na str. 175.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=0g3YYr37gg0

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

W pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, w której wspominamy najważniejszą prawdę chrześcijaństwa: Istnieje jeden, jedyny Bóg, ale w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jako chrześcijanie powinniśmy zawsze oddawać cześć Trójcy Świętej i naśladować Jej wzajemną miłość.

Pomódl się: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

Temat: „Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa”.

Pan Bóg obdarza nas różnymi darami. Jednym z największych jest Eucharystia, będąca prawdziwym Ciałem i Krwią Zbawiciela. Eucharystię obdarzamy najwyższą czcią zarówno podczas sprawowanej liturgii Mszy Świętej, jak i poza nią, kiedy przechowujemy  i adorujemy Najświętszy Sakrament. Powszechną praktyką są adoracje Najświętszego Sakramentu wystawionego w monstrancji. Szczególną formą uwielbienia Najświętszego Sakramentu są procesje eucharystyczne  w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywaną Bożym Ciałem.

O historii tej uroczystości, symbolice procesji i zwyczajach związanych z tą uroczystością przeczytaj w podręczniku na str. 178-179.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=edo3TMy6gp0

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa podkreśla ogromną wartość Eucharystii dla każdego katolika. W ten dzień oprócz Mszy Świętej we wszystkich parafiach odbywają się procesje eucharystyczne. Przy czterech ołtarzach czytana jest Ewangelia ukazująca istotę Eucharystii  a Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie błogosławi radości i troski ludzkiego życia. Procesja jest także publicznym wyznaniem wiary katolickiej i przynależności do Kościoła.


 

Katechezy od 15.06.2020r. do 25.06.2020r.

Klasa: 1a,1b

TEMAT: JESTEM DZIECKIEM BOGA

Druga katecheza w tym tygodniu to zaproszenie do zabawy

https://view.genial.ly/5ecd602ef568220d50756ca4/interactiwe-image-interactive-image

na koniec katechezy pomódl się za wszystkie dzieci świata…..

z tego tygodnia nie odsyłamy żadnych zadań…

 

TEMAT: SERCE, KTÓRE ZAWSZE KOCHA.

Serce… możemy zobaczyć, czy człowiek ma dobre serce?

W jaki sposób?

Kiedy człowiek robi dobre rzeczy, mówimy, że ma dobre serce.

Dziś chcemy zobaczyć Serce Pana Jezus, by od Niego uczyć się  jak mieć dobre serce

https://view.genial.ly/5ecf56ef9203d30da614f425/interactive-image-dobre-serce-jezusa-otwarte-dla-nas

posłuchaj kilku fragmentów z Pisma Św., opisujących jakie jest Serce Pana Jezusa:

https://youtu.be/RbkKAEiHvkQ

teraz otwórz podręcznik na str. 143, przeczytaj temat i zaproszenie Pana Jezusa, wykonaj zadanie na str. 144, naucz się na pamięć modlitwy: JEZU CICHY I POKORNEGO SERCA, UCZYŃ SERCE MOJE WEDŁUG  SERCS TWEGO, poproś Rodziców by ocenili Twoja odpowiedź

Na zakończenie katechezy pomódl się piosenką: „sercem kocham Jezusa”

https://youtu.be/zS8lyoHaWw0

oczywiście nic nie odsyłamy…

 

Temat: Wakacje z Bogiem

Narysuj jak chciałbyś spędzić wakacje.

Prac nie odsyłamy.

 

Klasa: 2a,2b

TEMAT: MOJE SPOTKANIE Z JEZUSEM

Co mamy czynić, aby być przyjaciółmi Pana Jezusa?

Spotykać się z Nim….

Gdzie czeka na Ciebie Jezus?

Proszę otwórz podręcznik na str. 128  i wykonaj ćwiczenie 1 a dowiesz się gdzie możemy spotkać się z Panem Jezusem.

Posłuchaj zaproszenia Pana Jezusa:

https://youtu.be/Jv7YoH7CnEI

a teraz wykonaj ćw. 2 na str. 128

Zaśpiewaj piosenkę : „Bądź z nami w kontakcie, Panie Boże”

https://youtu.be/v6WulE-Rl30

na konie katechezy ZAGADKI

 1. Wpatrzony w hostię białą

Śpiewam, mówię, słucham

Duszą swoja całą

 

 1. Idę z Tobą, Jezu w monstrancji niesiony,

Skryty w hostii małej, bądźże  pochwalony

 

 1. wtedy pod postacią chleba

zstępujesz, Jezu do nas z nieba

 

 1. tutaj mieszkasz Panie,

a ja przychodzę tam na spotkanie

 

TEMAT:  SERCE PANA JEZUSA

Tego tematu nie znajdziesz w podręczniku…. Jest przygotowanie do Uroczystości Najświętszego Pana Jezusa, która w tym roku wypada 19 czerwca

Zapraszam na spotkanie z kochającym Sercem Pana Jezusa:

https://view.genial.ly/5ecf8a50e61bc90d1d4cb76b/interactive-content-najswietsze-serce-jezusa

a teraz proszę narysuj obraz przedstawiający Serce Pana Jezusa

na zakończenie katechezy pomódl się piosenką:

https://youtu.be/qQB_nPXJyKc

oczywiście nic nie odsyłamy…

 

Klasa: 3a,3b

Temat: „Eucharystia uczy nas miłości”.

Wiemy już, że Pan Jezus jest prawdziwie obecny pod postaciami chleba   i wina. Wiemy także, że każda Msza Święta jest bezkrwawą ofiarą, w której Pan Jezus ofiarowuje swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. Jezus składa siebie w ofierze za nas. My też mamy składać z siebie ofiarę Bogu  i drugiemu człowiekowi.

Poznaj historię życia św. Maksymiliana Marii Kolbego.

https://www.youtube.com/watch?v=Dt78FjDP5Q0

Święty Maksymilian Maria Kolbe, tak jak Pan Jezus, oddał swoje życie za drugiego człowieka. To Eucharystia dała ma siłę do podjęcia takiej decyzji.

Od nas nikt nie wymaga abyśmy dosłownie oddawali życie za drugiego człowieka, ale możemy innym ofiarować swój czas, swoją pomoc oraz modlitwę.

Uzupełnij podręcznik na str. 141 a dowiesz się, co sprawia Duch Święty  w podczas Mszy Świętej.

W czasie Mszy Świętej modlimy się za cały Kościół, naszą parafię, za wszystkich, którzy razem z nami uczestniczą we Mszy Świętej. Eucharystia jest znakiem, że jesteśmy jedną rodziną dzieci Bożych.

Uzupełnij podręcznik na str. 142. Odpowiedź na pytanie: czego uczy nas Eucharystia?

Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=CPZGruj6Nqc

Pomódl się o jedność między wszystkimi dziećmi Bożymi: Ojcze nasz.

 

Temat: „Stół łączy rodzinę”

W każdym domu jest stół. To ważne miejsce, do którego zaprasza się najbliższą rodzinę i przyjaciół. Spotkania przy stole odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ łączą ludzi.

Także Pan Jezus wielokrotnie był zapraszany na wspólne posiłki.

Otwórz podręcznik na str. 147. Przeczytaj fragmenty z Ewangelii opisujące jak Pan Jezus spożywał z różnymi osobami posiłek przy stole. Połącz tekst z odpowiadającą mu ilustracją.

Uzupełnij tabelę w podręczniku na str. 148.

Codzienne spotkanie przy stole Świąteczne spotkanie przy stole
 • w najbliższym gronie
 • spożywanie posiłku w pośpiechu
 • codzienny strój
 • przyozdobiony stół
 • świąteczne potrawy
 • większe grono osób
 • dłuższy posiłek
 • odświętny strój
 • wspólne rozmowy

Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=aQJMvhVF9oc

Stół odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdej rodziny. Wpisz  w podręczniku na str. 148, w jaki sposób łączy on ludzi (np. wspólna rozmowa, wspólne spożywanie posiłków, spotkania, świętowanie)

Narysuj swoją rodzinę przy stole.

Pomódl się za swoją rodzinę i przyjaciół. Ojcze nasz.

 

Temat: „Stół Eucharystii”.

Wiemy już, że stół łączy ludzi, którzy siadają przy nim, aby się spotkać i porozmawiać, aby zjeść razem posiłek. Zdarzają się takie okazje, kiedy przy stole spotyka się cała rodzina. Kiedy zapraszamy kogoś na posiłek, przygotowujemy się do tego w szczególny sposób.

Dla Pana Jezusa szczególnie bliskimi osobami byli apostołowie. Razem   z nimi zasiadał do stołu aby świętować.

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=N61ZGgdI3cA

Pan Jezus wybrał miejsce na spożycie Ostatniej Wieczerzy, w czasie której przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew.

My też możemy uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Dzieje się to w czasie Mszy Świętej. Podczas każdej Mszy Świętej Pan Jezus przemienia chleb i wino w swoje Ciało i Krew. Miejscem tej przemiany jest ołtarz.

Otwórz podręcznik na str. 150 – zobacz, jak wygląda ołtarz. To najważniejsze miejsce w czasie Mszy Świętej.

Rozwiąż rebus na str. 151 – dowiesz się, jak inaczej nazywany jest ołtarz.

Jezus pragnie spotkać się z każdym zaproszonym na Mszę Świętą w Komunii Świętej.

Gdy kapłan podaje nam Komunię Świętą mówi „Ciało Chrystusa”

My odpowiadamy „Amen”. Tym słowem wyznajemy naszą wiarę w żywą  i prawdziwą obecność Pana Jezusa pod postacią chleba. Sowo „Amen” znaczy „tak jest naprawdę”, „wierzę w to”.

Posłuchaj piosenki i spróbuj się jej nauczyć:

https://www.youtube.com/watch?v=X6fOq96ZgB0

Zapisz w zeszycie temat i notatkę.

Jezus zaprasza nas do stołu Eucharystii, to znaczy do przyjęcia Go  w Komunii Świętej. Przystępowanie do Komunii Świętej jest najpełniejszym wyrazem przyjaźni z Jezusem.

W podręczniku na str. 152 narysuj ołtarz z twojego parafialnego kościoła.

Pomódl się o dobre przygotowanie do I Komunii Świętej: Ojcze nasz

 

Klasa: 5a,5b,5c

Temat: „Buduję królestwo Boże, przystępując do sakramentów świętych”.

Przeczytaj siedem krótkich opowiadań zamieszczonych w podręczniku na str. 149-150.

Każde z tych opowiadań obrazuje sytuacje z życia człowieka. Czy wiesz, jak nazywamy te wydarzenia? One dają nam życie i przez nie doświadczamy bliskości Boga. To oczywiście sakramenty.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=8pl7_NJOHvU

Przeczytaj Mt 5, 13-16 (podręcznik str. 151)

Sól daje smak i chroni przed zepsuciem. Światło rozprasza mrok, prowadzi do celu, daje ciepło.

Aby być dla świata „solą i światłem” musimy umacniać się sakramentami.

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Sakramenty dają uczniom Jezusa życie i napełniają radością. Umacniają przyjaźń z Jezusem. Ich przyjmowanie sprawia, że królestwo Boże żyje  w nas.

Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=-bJMbQm2jbY

Podziękuj Bogu za dar sakramentów: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

 

Temat: „Słowo Boże moim drogowskazem do nieba”

Kiedy uczestniczymy w niedzielnej Mszy Świętej, wsłuchujemy się w słowo Boże. W historii było wielu ludzi, którzy bardzo uważnie słuchali, co Bóg do nich mówi. Jednym z nich był św. Antoni Pustelnik.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=-K-V4Le7i_A

Przeczytaj w podręczniku o św. Antonim Pustelniku na str. 153.

Antoni usłyszał w kościele słowo Boże i wiedział od razu, co ma czynić. Odczytał słowa Ewangelii jako wskazówki dla siebie.

Słowo Boże zapisane na kartach Pisma Świętego, jest dla chrześcijan szczególnym drogowskazem, uczy jak żyć, jak postępować, jak być szczęśliwym i osiągnąć niebo.

Posłuchaj, jakich wskazówek udziela nam Pan Jezus:

https://www.youtube.com/watch?v=SAHBvWaiVls

Pan Jezus porównał słowo Boże do ziarna. Ziarno pada na różne miejsca, które symbolizują ludzkie serca.

Pomyśl, co przeszkadza w przyjęciu słowa Bożego?

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=CiosC_uaLAY

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Słowo Boże jest wyrazem Bożej miłości i dobroci. Należy je przyjmować  z wdzięcznością i wielkodusznie na nie odpowiadać.

Zadanie: W najbliższą niedzielę wróć w domu do usłyszanej Ewangelii.

 1. Czytaj – zadbaj o atmosferę wyciszenia. Czytaj powoli i spokojnie.
 2. Rozważ – zapytaj siebie, co Bóg chce Ci powiedzieć przez to słowo?
 3. Módl się – aby usłyszane słowo Boże mogło wydać w Tobie owoc.

Pomódl się modlitwą w podręczniku na str. 155.

 

Temat: „Modlitwą i czynem odpowiadam na słowo Boże”.

Nie zawsze zwracamy uwagę na to, jak postępujemy. Jednak to, co mówimy i jacy jesteśmy, ma wielkie znaczenie nie tylko dla nas samych, lecz przede wszystkim dla innych ludzi i dla Boga.

Posłuchaj opowiadania:

https://www.youtube.com/watch?v=uFSWtNR9VXs

To opowiadanie możesz też przeczytać w podręczniku na str. 156.

Pomyśl, ile takich dziur, ile gwoździ jest w naszym codziennym postępowaniu?

Przeczytaj historię o św. Bonawenturze i św. Tomaszu z Akwinu (podręcznik str. 156). Ci wielcy święci odznaczali się wielką mądrością. Tajemnica ich mądrości i świętego życia tkwiła w bliskiej relacji do Pana Jezusa.

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=xeQGi208Fpw

Mocnym fundamentem naszego życia jest Pan Jezus. Dom naszego życia będziemy budować na trwałym fundamencie, jeśli będziemy pamiętali  o modlitwie i żyli według wskazań Ewangelii. Nasze dobre uczynki są świadectwem tego, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa. Przeczytaj co o tym pisze św. Jakub w swoim liście Jk2,14.17 (podręcznik str. 157).

Posłuchaj piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=Ekd77qSMwvI

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

Modlitwa i dobre uczynki są zewnętrznymi znakami, po których poznajemy, że słuchamy słowa Bożego i budujemy nasze życie na skale, którą jest Pan Jezus.

Pomódl się modlitwą z podręcznika na str. 158.

 

Klasa: 6b

Temat: „Święci żyją wśród nas i chcą nam pomagać”

Pomyśl kogo nazywamy mistrzem? Może być ktoś mistrzem w sporcie,  w kuchni, w grze na instrumencie muzycznym. Bycie mistrzem okupione jest ciężką pracą i długimi godzinami treningów i ćwiczeń.

Kto jest mistrzem w oczach Pana Boga?

Posłuchaj:

https://www.youtube.com/watch?v=je9E3Zj9lt0

W przytoczonej Ewangelii nie padło słowo „mistrz”, ale warto zwrócić uwagę na słowo „błogosławieni”.

Mistrzami w oczach Pana Boga są błogosławieni i święci. Nazywamy tak wybranych ludzi, którzy żyją z Bogiem w niebie. Tytuł błogosławionego lub świętego nadaje papież podczas specjalnej uroczystości.

Beatyfikacja to uroczyste ogłoszenie kogoś błogosławionym.

Kanonizacja to uroczystość, podczas której papież ogłasza błogosławionego świętym. 

Błogosławieni i święci to osoby, które są w niebie. Różnica między błogosławionym a świętym polega na tym, że błogosławionemu oddaje się cześć w diecezji (cząstce Kościoła) a świętemu w całym Kościele.

Zobacz jak wyglądała beatyfikacja Jana Pawła II:

https://www.youtube.com/watch?v=3FVBDhwRPI4

Zapisz w zeszycie temat. Jako notatkę wpisz co to jest beatyfikacja  i kanonizacja.

Pomódl się Litanią do Wszystkich Świętych.

 

Temat: „Męczeństwo św. Szczepana przykładem mężnego dawania świadectwa”.

Pomyśl, kogo nazywamy bohaterem? W jaki sposób zostaje się bohaterem?

Bohaterem naszej wiary jest św. Szczepan.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=GPQJ0OUZLlM

O życiu i męczeńskiej śmierci św. Szczepana przeczytaj w podręczniku na str. 181

Skopiuj tabelkę do zeszytu. Przeczytaj dwa opisy śmierci i napisz, czyja to śmierć. Wyszukaj trzy podobieństwa i podkreśl różnym kolorem

Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga». A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie licz im tego grzechu!» Po tych słowach skonał. (Dz 7,57-60) Gdy przyszli na miejsce zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz On mówił: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią». A oni rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy.

Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. (Łk 23,33-34.44-46)

Śmierć ………. Śmierć………

Męczeństwo św. Szczepana jest przedstawione w taki sposób, aby dostrzec podobieństwo do śmierci Pana Jezusa. Męczennik to człowiek, który                       w doskonały sposób naśladuje Jezusa. Oddaje swoje życie dla Jezusa, tak jak On oddał swoje życie za nas. Swoją śmiercią daje świadectwo o Jezusie.

Zapisz w zeszycie temat.

Jako notatkę wklej tabelkę.

Pomódl się o odwagę w świadczeniu o Panu Jezusie. Ojcze nasz.

 

Klasa: 8a

Temat: „Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia – przygotowanie do beatyfikacji”.

6 czerwca 2020 roku miała odbyć się uroczystość beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa uroczystość ta została przesunięta na późniejszy czas. Warto jednak poznać osobę przyszłego błogosławionego, wielkiego pasterza Kościoła w Polsce.

Zobacz:

https://view.genial.ly/5ec85a387607860d83c51356/interactive-content-kardynal-stefan-wyszynski

 

Temat: „Eucharystia uczy nas miłości”.

Wiemy już, że Pan Jezus jest prawdziwie obecny pod postaciami chleba                    i wina. Wiemy także, że każda Msza Święta jest bezkrwawą ofiarą, w której Pan Jezus ofiarowuje swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. Jezus składa siebie w ofierze za nas. My też mamy składać z siebie ofiarę Bogu              i drugiemu człowiekowi.

Poznaj historię życia św. Maksymiliana Marii Kolbego.

https://www.youtube.com/watch?v=Dt78FjDP5Q0

Święty Maksymilian Maria Kolbe, tak jak Pan Jezus, oddał swoje życie za drugiego człowieka. To Eucharystia dała ma siłę do podjęcia takiej decyzji.

Od nas nikt nie wymaga abyśmy dosłownie oddawali życie za drugiego człowieka, ale możemy innym ofiarować swój czas, swoją pomoc oraz modlitwę.

W czasie Mszy Świętej modlimy się za cały Kościół, naszą parafię, za wszystkich, którzy razem z nami uczestniczą we Mszy Świętej. Eucharystia jest znakiem, że jesteśmy jedną rodziną dzieci Bożych.

Pomódl się o jedność między wszystkimi dziećmi Bożymi: Ojcze nasz.

Temat: Wakacje z Bogiem.

Zastanów się jak chciałbyś spędzić wakacje z Bogiem.