Religia

Nauczyciel: Joanna Błaszczykowska

Szczęść Boże.

Witam wszystkich po długiej nieobecności. Cieszę się, że mogę już z Wami pracować. W przypadku jakichkolwiek problemów proszę o kontakt mailowy na adres wskazany na stronie szkoły.

Pozdrawiam i życzę zdrowia i owocnej pracy.

 

Do obejrzenia:

1. Klasa 1a,1b

https://view.genial.ly/5e763fc68a1d0d0d986c8af5/interactive-image-interactive-image

2. Klasa 2a,2b

https://view.genial.ly/5e763fc68a1d0d0d986c8af5/interactive-image-interactive-image

3. Klasa 3a,3b

https://view.genial.ly/5e7654bc8a1d0d0d986d9e64/interactive-image-interactive-image

https://view.genial.ly/5e7393ee8a8dc9111b738d9b/presentation-wirtualny-pomocnik-dla-kl-3-przygotowanie-do-spowiedzi

4. Klasa 5a,5b,5c

https://view.genial.ly/5e713119bc60c602d6e9ef4d/interactive-image-interactive-image

5. Klasa 6b

https://view.genial.ly/5e7144f5441b277ce8f3ec28/interactive-image-interactive-image

6. Klasa 8a

YouTube: langusta na palmie – „Jonasz z II b” ( raz w tygodniu w każdą środę Wielkiego Postu nowy odcinek)+ codziennie różaniec

Rekolekcje wielkopostne https://www.youtube.com/embed/oAAnfciQMAI

 

Klasa: 1a

Data: 06.04.2020r.

Temat: Niedziela Palmowa (temat 33)

Obejrzyj dokładnie obrazek w podręczniku, przeczytaj tekst pod nim, a następnie rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło.

Uwaga ! Dla chętnych:

Narysuj palmę i wyślij na moją skrzynkę.

 

Data: 07.04.2020r.

Temat: Triduum Paschalne (temat 34,35,36)

Przeczytaj tematy z podręcznika i wykonaj ćwiczenia.

Uwaga ! Dla chętnych:

Koszyczek str. 91 (zdjęcie na skrzynkę)

 

 

Klasa: 1b

Data: 02.04.2020r.

Temat: Idziemy z Jezusem drogą krzyżową  (temat 32)

Wykonaj zadania z podręcznika.

 

Data: 03.04.2020r.

Temat: Niedziela Palmowa (temat 33)

Obejrzyj dokładnie obrazek w podręczniku, przeczytaj tekst pod nim, a następnie rozwiąż krzyżówkę i wpisz hasło.

Uwaga ! Dla chętnych:

Narysuj palmę i wyślij na moją skrzynkę.

Data: 09.04.2020r.

Temat: Triduum Paschalne (temat 34,35)

Przeczytaj tematy z podręcznika i wykonaj ćwiczenia.

 

Data: 10.04.2020r.

Temat: Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę.

Zgodnie z tradycją w Wielką Sobotę święcimy pokarmy, którymi później dzielimy się podczas śniadania w Niedzielę Zmartwychwstania. Jest to jeden z gestów przypominających o Zmartwychwstaniu Chrystusa.

Wykonaj ćwiczenia w podręczniku, koszyczek str.91(zdjęcie na skrzynkę).

 

 Klasa: 2a

Data: 02.04.2020r.

Temat: Wielki Post czasem nawrócenia (temat 27)

Wielki Post pomaga nam przygotować się do wyjątkowego wydarzenia. Przypomina o tym, że ludzie żyjący wiele wieków przed nami przygotowywali się, by spotkać Boga. My też przygotowujemy się do tego przez Wielki Post.

Wielki Post trwa 40 dni na pamiątkę przebywania Pana Jezusa na pustyni.

Trzy dobre uczynki w Wielkim Poście:

– modlitwa

– post

– jałmużna

Uzupełnij ćwiczenia w podręczniku.

 

Data: 07.04.2020r.

Temat: Droga krzyżowa (temat 53)

W czasie Wielkiego Postu szczególnym nabożeństwem jest Droga krzyżowa. Przeczytaj z podręcznika XIV stacji Drogi krzyżowej i wykonaj polecenia.

  1. Uzupełnij modlitwę w podręczniku według wzoru

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

  1. Pokoloruj obrazek i prześlij zdjęcie na skrzynkę.

 

Data: 09.04.2020r.

Temat: Przeżywamy Wielki Tydzień (temat 54)

Wykonaj zadanie w podręczniku:

Wklej w odpowiednie miejsca w tabelce wydarzenia z życia Jezusa i dopasuj do nich wydarzenia liturgiczne, w których bierzesz udział w kościele.

Jakie znasz tradycje wielkanocne?

Wklej naklejki z dodatku.

 

 

 

Klasa: 2b

Data: 02.04.2020r.

Temat: Wielki Post czasem nawrócenia (temat 27)

Wielki Post pomaga nam przygotować się do wyjątkowego wydarzenia. Przypomina o tym, że ludzie żyjący wiele wieków przed nami przygotowywali się, by spotkać Boga. My też przygotowujemy się do tego przez Wielki Post.

Wielki Post trwa 40 dni na pamiątkę przebywania Pana Jezusa na pustyni.

Trzy dobre uczynki w Wielkim Poście:

– modlitwa

– post

– jałmużna

Uzupełnij ćwiczenia w podręczniku.

 

Data: 07.04.2020r.

Temat: Droga krzyżowa (temat 53)

W czasie Wielkiego Postu szczególnym nabożeństwem jest droga krzyżowa. Przeczytaj z podręcznika XIV stacji Drogi krzyżowej i wykonaj polecenia.

  1. Uzupełnij modlitwę

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

  1. Pokoloruj obrazek i prześlij zdjęcie na skrzynkę.

 

Data: 09.04.2020r.

Temat: Przeżywamy Wielki Tydzień (temat 54)

Wykonaj zadanie w podręczniku:

Wklej w odpowiednie miejsca w tabelce wydarzenia z życia Jezusa i dopasuj do nich wydarzenia liturgiczne, w których bierzesz udział w kościele.

Jakie znasz tradycje wielkanocne?

Wklej notatki z dodatku.

 

 

 

Klasa: 3a

Data: 02.04.2020r.

Temat: Wielki Post czasem pokuty (temat 62)

Wielki Post jest czasem przemiany i łaski. Jest okresem, w którym w sposób szczególny przeżywamy mękę Pana Jezusa. Trwa on 40 dni, rozpoczyna się w Środę Popielcową.

W okresie Wielkiego Postu w kościele odprawiane są nabożeństwa: Droga krzyżowa, Gorzkie żale. Lepiej przeżyć Wielki Post pomaga nam: modlitwa, post, jałmużna.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj ćwiczenia.

 

Data: 06.04.2020r.

Temat: Rachunek sumienia (temat 23)

Sumienie jest to głos Boga, który wzywa człowieka do czynienia dobra, a unikania zła. Rachunek sumienia robimy przed każdą spowiedzią, aby przypomnieć sobie wszystkie popełnione grzechy. Chrześcijanin powinien robić rachunek sumienia każdego dnia, nie tylko po to, aby poznać swoje grzechy, ale zobaczyć w życiu dobro. (5 kroków)

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj ćwiczenia.

Uwaga!

Uczymy się 5 warunków sakramentów pokuty na pamięć.

 

Data: 09.04.2020r.

Temat: Żałuję za popełnione zło (temat 24)

Żal za grzechy – świadome i zdecydowane odwrócenie się od popełnionego zła. Żal za grzechy jest warunkiem odpuszczenia przez Boga grzechów w sakramencie pokuty       i pojednania.

Żal doskonały – jest wtedy, gdy żałujemy za popełnione zło, ponieważ swoim grzechem obraziliśmy Pana Boga, którego bardzo kochamy.

Żal niedoskonały – jest wtedy, gdy żałujemy, ponieważ boimy się kary lub dlatego, że nie udało nam się zrealizować tego, co sobie zaplanowaliśmy, że okazaliśmy się za mało wspaniali.

Wykonaj ćwiczenia w podręczniku.

 

 

 

Klasa: 3b

Data: 02.04.2020r.

Temat: Wielki Post czasem pokuty (temat 62)

Wielki Post jest czasem przemiany i łaski. Jest okresem,  w którym w sposób szczególny przeżywamy mękę Pana Jezusa. Trwa on 40 dni, rozpoczyna się w Środę Popielcową.

W okresie Wielkiego Postu w kościele odprawiane są nabożeństwa: Droga krzyżowa, Gorzkie żale. Lepiej przeżyć Wielki Post pomaga nam: modlitwa, post, jałmużna.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj ćwiczenia.

 

Data: 07.04.2020r.

Temat: Rachunek sumienia (temat 23)

Sumienie jest to głos Boga, który wzywa człowieka do czynienia dobra, a unikania zła. Rachunek sumienia robimy przed każdą spowiedzią, aby przypomnieć sobie wszystkie popełnione grzechy. Chrześcijanin powinien robić rachunek sumienia każdego dnia, nie tylko po to, aby poznać swoje grzechy, ale zobaczyć w życiu dobro. (5 kroków)

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj ćwiczenia.

Uwaga!

Uczymy się 5 warunków sakramentów pokuty na pamięć.

 

Data: 09.04.2020r.

Temat: Żałuję za popełnione zło (temat 24)

Żal za grzechy – świadome i zdecydowane odwrócenie się od popełnionego zła. Żal za grzechy jest warunkiem odpuszczenia przez Boga grzechów w sakramencie pokuty  i pojednania.

Żal doskonały – jest wtedy, gdy żałujemy za popełnione zło, ponieważ swoim grzechem obraziliśmy Pana Boga, którego bardzo kochamy.

Żal niedoskonały – jest wtedy, gdy żałujemy, ponieważ boimy się kary lub dlatego, że nie udało nam się zrealizować tego, co sobie zaplanowaliśmy, że okazaliśmy się za mało wspaniali.

Wykonaj ćwiczenia w podręczniku.

 

Klasa: 5a

Data: 06.04.2020r.

Temat: Zachowując przykazania, pogłębiam więź z Bogiem (temat 23)

Bóg zawsze jest blisko mnie. Dzięki zachowaniu jego przykazań, pogłębiam więź z Bogiem. Jednoczę się z Nim przez modlitwę, sakramenty święte – zwłaszcza Eucharystie, słuchanie Jego słowa. Ta więź daje mi życie i otwiera na łaskę  i miłość Boga – moją nadzieję na życie wieczne.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadanie 1.

Uwaga!

Przypomnij sobie 10 Przykazań Bożych

 

Data: 07.04.2020r.

Temat: Gdy jestem wierny Bożym przykazaniom, moja wiara jest żywa. (temat 24)

Nasza wiara jest żywa, gdy pozwalamy Duchowi Świętemu działać w nas i przez nas. Jest żywa, gdy dzielimy się nią z innymi, gdy ludzie widząc nasze uczynki, chwalą Boga   i oddają Mu cześć. Gdy jestem wierny Bożym przykazaniom, wypełniam Jego prawo i swoim życiem objawiam Go innym.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadanie 1 z kart pracy.

 

Data: 08.04.2020r.

Temat: Pan Jezus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia – biorę udział w Triduum Paschalnym. (temat 60)

Sercem roku liturgicznego jest Triduum Paschalne, które obejmuje: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wigilię Paschalną oraz Niedzielę Zmartwychwstania. Jesteś zaproszony, aby świętować te dni razem z Jezusem Chrystusem i razem   z Twoimi bliskimi we wspólnocie Kościoła.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadanie 1 z kart pracy.

Uwaga! Dla chętnych:

Wykonaj palmę albo pisankę i prześlij zdjęcie na moją skrzynkę.

 

Klasa: 5b

Data: 06.04.2020r.

Temat: Zachowując przykazania, pogłębiam więź  z Bogiem (temat 23)

Bóg zawsze jest blisko mnie. Dzięki zachowaniu jego przykazań, pogłębiam więź z Bogiem. Jednoczę się z Nim przez modlitwę, sakramenty święte – zwłaszcza Eucharystie, słuchanie Jego słowa. Ta więź daje mi życie i otwiera na łaskę  i miłość Boga – mają nadzieję na życie wieczne.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadanie 1.

Uwaga!

Przypomnij sobie 10 Przykazań Bożych

 

Data: 07.04.2020r.

Temat: Gdy jestem wierny Bożym przykazaniom, moja wiara jest żywa. (temat 24)

Nasza wiara jest żywa, gdy pozwalamy Duchowi Świętemu działać w nas i przez nas. Jest żywa, gdy dzielimy się nią   z innymi, gdy ludzie widząc nasze uczynki, chwalą Boga   i oddają Mu cześć. Gdy jestem wierny Bożym przykazaniom, wypełniam Jego prawo i swoim życiem objawiam Go innym.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadanie 1 z kart pracy.

 

Data: 08.04.2020r.

Temat: Pan Jezus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia – biorę udział w Triduum Paschalnym. (temat 60)

Sercem roku liturgicznego jest Triduum Paschalne, które obejmuje: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wigilię Paschalną oraz Niedzielę Zmartwychwstania. Jesteś zaproszony, aby świętować te dni razem z Jezusem Chrystusem i razem  z Twoimi bliskimi we wspólnocie Kościoła.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadanie 1 z kart pracy.

Uwaga! Dla chętnych!

Wykonaj palmę albo pisankę i prześlij zdjęcie na moją skrzynkę.

 

Klasa: 5c

Data: 06.04.2020r.

Temat: Zachowując przykazania, pogłębiam więź z Bogiem (temat 23)

Bóg zawsze jest blisko mnie. Dzięki zachowaniu jego przykazań, pogłębiam więź z Bogiem. Jednoczę się z Nim przez modlitwę, sakramenty święte – zwłaszcza Eucharystie, słuchanie Jego słowa. Ta więź daje mi życie i otwiera na łaskę  i miłość Boga – mają nadzieję na życie wieczne.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadanie 1.

Uwaga!

Przypomnij sobie 10 Przykazań Bożych

 

Data: 07.04.2020r.

Temat: Gdy jestem wierny Bożym przykazaniom, moja wiara jest żywa. (temat 24)

Nasza wiara jest żywa, gdy pozwalamy Duchowi Świętemu działać w nas i przez nas. Jest żywa, gdy dzielimy się nią    z innymi, gdy ludzie widząc nasze uczynki, chwalą Boga  i oddają Mu cześć. Gdy jestem wierny Bożym przykazaniom, wypełniam Jego prawo i swoim życiem objawiam Go innym.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadanie 1 z kart pracy.

 

Data: 08.04.2020r.

Temat: Pan Jezus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia – biorę udział w Triduum Paschalnym. (temat 60)

Sercem roku liturgicznego jest Triduum Paschalne, które obejmuje: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wigilię Paschalną oraz Niedzielę Zmartwychwstania. Jesteś zaproszony, aby świętować te dni razem z Jezusem Chrystusem i razem  z Twoimi bliskimi we wspólnocie Kościoła.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadanie 1 z kart pracy.

Uwaga! Dla chętnych!

Wykonaj palmę albo pisankę i prześlij zdjęcie na moją skrzynkę.

 

 

Klasa: 6b

Data: 01.04.2020r.

Temat: Z Jezusem i we wspólnocie Kościoła zbliżam się do Ojca (temat 27)

Wspólnota jest konieczną i niezbędną drogą do zbawienia  i uświęcenia. „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20).

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj ćwiczenia.

Mam nadzieję, że bardziej uwierzyliście w to, że warto wspólnotę budować, wspólnoty szukać i dzielić się talentami  i zaangażowaniem.

 

Data: 03.04.2020r.

Temat: Bóg stawia wymagania i dodaje mi siły (temat 28)

Przeczytaj temat z podręcznika, a następnie wykonaj karty pracy.

Po drodze naszego życia nie idziemy sami. Prowadzi nas Bóg. Nie jest to droga łatwa, bo stawia wymagania. Z Bożą pomocą może jednak stać się piękna. I jeszcze jedno. Prowadzi do świętości. A to nasz cel i nasze zadanie. Przypomnijmy sobie zadania uczniów Jezusa, które nazywamy uczynkami miłosiernymi względem ciała i względem duszy.

Uwaga!

Zadanie 3 proszę przesłać na moją skrzynkę.

 

Data: 08.04.2020r.

Temat: Wolontariusze Jezusa (temat 29)

Na podstawie Ewangelii (Łk 10,30-37) odpowiedz na pytania:

  1. Co spotkało człowieka schodzącego z Jeruzalem do Jerycha?
  2. Kto przeszedł obojętnie obok potrzebującego?
  3. Jak postąpił Samarytanin ?
  4. Jakimi słowami Jezus kończy odczytany przez nas fragment Ewangelii?

Przeczytaj z podręcznika tekst o Agacie Mróz oraz odpowiedz na pytania: Czego nas uczy ta piękna postać?   (zadanie 1 w kartach pracy)

Uwaga!

Zadanie 1 przesyłamy na skrzynkę .

 

Data: 10.04.2020r.

Temat: Trwam w modlitwie z Jezusem we wspólnocie Kościoła (temat 30)

Wiemy już, że istnieją różne formy modlitwy wspólnotowej i odmawiamy je w różnych okresach roku liturgicznego. Jesteśmy zachęceni do tego, byśmy wspólnie prosili Boga  o potrzebne łaski i siły do dobrego życia. Kościół jak wspólnota jest miejscem, gdzie Pan Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Pan Jezus zapewnił nas, że gdzie dwóch albo trzech przebywa w Jego Imię, tam on jest pośród nich. Ta świadomość i odczuwanie prawdziwej obecności Jezusa na wspólnej modlitwie, to dla nas wielka radość.

Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadania  w ćwiczeniach.

 

Klasa: 8a

Data: 01.04.2020r.

Temat: Wielki Post czasem przemiany (temat 50)

Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa 40 dni. Jest to czas rozważania męki i śmierci Chrystusa oraz przygotowania się na Jego zmartwychwstanie. Wielki Post powinien być dla chrześcijanina czasem przemiany    i nawrócenia.

Przeczytaj temat w podręczniku i wykonaj ćwiczenia (karty pracy)

 

Data: 06.04.2020r. oraz 08.04.2020r.

Temat: Triduum Paschalne (temat 52)

Triduum Paschalne to liturgiczne wspomnienie wydarzeń związanych z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa.

Rozpoczyna się ono Mszą Wieczerzy Pańskiej, a kończy nieszporami Niedzieli Wielkanocnej.

Przeczytaj temat z podręcznika w wykonaj zadanie 1,2,3 (karty pracy)

Uwaga!

Zadanie 1 prześlij na moją skrzynkę.