Nauczyciel: Joanna Błaszczykowska
Przedmiot: religia

 

Tydzień:  15 kwietnia 2020 r – 17 kwietnia 2020 r.

Klasa: 1b

Data: 16.04.2020r.

Temat: Uroczystość Zmartwychwstania Jezusa. (temat 37)

Obejrzyj film dla dzieci „Zmartwychwstanie Jezusa”.

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw

Aby dowiedzieć się, co takiego uczynił Pan Jezus, przyklej z dodatku pisanki, pokoloruj je. Odczytaj hasło.

Pan Jezus umarł i po trzech dniach zmartwychwstał. Niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania Pana Jezusa. W niedzielę z radością idziemy na Mszę Świętą.

Posłuchaj piosenki „Bóg nie umarł”

https://www.youtube.com/watch?v=9j8hknQ2DZM

Uwaga!

Wykonaj zadania z podręcznika i prześlij na moją skrzynkę.

Data: 17.04.2020r.

Temat: Jezus wstępuje od nieba. (temat 38)

Obejrzyj film (Ewangelia dla dzieci)

https://www.youtube.com/watch?v=dQL3G3c20Ro

Uroczystość Wniebowstąpienia obchodzimy 40 dni po Wielkanocy. Jezus Chrystus przygotował uczniów do swojego odejścia. Kiedy to się stało, apostołowie nie mogli Go już zobaczyć ani z Nim rozmawiać, ale nie byli smutni. Cieszyli się, ponieważ Jezus obiecał im, że będzie z nimi zawsze. Obiecał to również nam wszystkim. Pozostał z nami w sakramentach, szczególnie we Mszy Świętej, słowie Bożym, podczas modlitwy.

Uwaga!

Rozwiązujemy zadania w podręczniku i przesyłamy na moją skrzynkę.

 

Klasa: 2a

Data: 16.04.2020r.

Temat: Sakrament pokuty i pojednania. (temat 25)

Sakrament pokuty i pojednania jest nazywany też spowiedzią.

 1. Przeczytaj tekst Sytuacja egzystencjalna

Konfesjonał – to specjalny mebel w kościele, z jednym lub dwoma klęcznikami. Przy konfesjonale człowiek wyznaje swoje grzechy, a kapłan mocną Jezusa Chrystusa, udziela rozgrzeszenia.

Rozgrzeszenie – to udzielenie przez Boga, za pośrednictwem kapłana, przebaczenie grzechów.

 1. Rozwiąż zadania z podręcznika

– Uzupełnij treść formuły spowiedzi powszechnej wyrazami z ramki

– Wklej naklejki w odpowiednie miejsca, a dowiesz się, jakie są warunki sakramentu pokuty i pojednania.

Uwaga!

Wszyscy uczniowie przesyłają swoją pracę.

Klasa: 2b

Data: 16.04.2020r.

Temat: Sakrament pokuty i pojednania. (temat 25)

Sakrament pokuty i pojednania jest nazywany też spowiedzią.

 1. Przeczytaj tekst Sytuacja egzystencjalna

Konfesjonał – to specjalny mebel w kościele, z jednym lub dwoma klęcznikami. Przy konfesjonale człowiek wyznaje swoje grzechy, a kapłan mocną Jezusa Chrystusa, udziela rozgrzeszenia.

Rozgrzeszenie – to udzielenie przez Boga, za pośrednictwem kapłana, przebaczenie grzechów.

 1. Rozwiąż zadania z podręcznika

– Uzupełnij treść formuły spowiedzi powszechnej wyrazami z ramki

– Wklej naklejki w odpowiednie miejsca, a dowiesz się, jakie są warunki sakramentu pokuty i pojednania.

Uwaga!

Wszyscy uczniowie przesyłają swoją pracę.

Klasa: 3a

Data: 16.04.2020r.

Temat: Chcę się poprawić. (temat 25)

Przeczytaj komiks w podręczniku.

https://www.youtube.com/watch?v=G9n4Lrt95_Y

Walka z grzechem, pokonanie go wymaga pracy i duchowego wysiłku. Gdy człowiek prawdziwie żałuje za swoje grzechy rodzi się w nim chęć poprawy. Postanawia, że nie tylko będzie poprawiać się z tego, co złego uczynił, ale również będzie unikać okazji do grzechu.

Sakrament pokuty i pojednania jest sakramentem, dzięki któremu człowiek staje się lepszy. Właśnie dlatego postanowienie poprawy jest istotnym warunkiem, którego nie wolno zlekceważyć .

Postanowienie poprawy musi być:

 • mocne – stanowcze odwrócenie się od grzechu
 • szczere
 • konkretne – najlepiej wybrać jeden konkretny grzech i na nim skupić całą uwagę, jeśli nie ma grzechów śmiertelnych, to należy pracować nad grzechem powszednim.

Uwaga!

Wykonaj zadania w podręczniku.

Wszyscy uczniowie przesyłają pracę na mają skrzynkę.

 

Klasa: 3b

Data: 16.04.2020r.

Temat: Chcę się poprawić. (temat 25)

Przeczytaj komiks w podręczniku.

https://www.youtube.com/watch?v=G9n4Lrt95_Y

Walka z grzechem, pokonanie go wymaga pracy i duchowego wysiłku. Gdy człowiek prawdziwie żałuje za swoje grzechy rodzi się w nim chęć poprawy. Postanawia, że nie tylko będzie poprawiać się z tego, co złego uczynił, ale również będzie unikać okazji do grzechu.

Sakrament pokuty i pojednania jest sakramentem, dzięki któremu człowiek staje się lepszy. Właśnie dlatego postanowienie poprawy jest istotnym warunkiem, którego nie wolno zlekceważyć .

Postanowienie poprawy musi być:

 • mocne – stanowcze odwrócenie się od grzechu
 • szczere
 • konkretne – najlepiej wybrać jeden konkretny grzech i na nim skupić całą uwagę, jeśli nie ma grzechów śmiertelnych, to należy pracować nad grzechem powszednim.

Uwaga!

Wykonaj zadania w podręczniku.

Wszyscy uczniowie przesyłają pracę na mają skrzynkę.

 

Klasa: 5a

Data: 15.04.2020r.

Temat: Bóg mnie nie odtrąca pomimo mojej niewierności  i słabości. Troszczę się o swoje sumienie. (temat 25,26)

Temat 25:

Sumienie jest głosem Boga, który pozwala odróżnić nam dobro od zła i iść za dobrem. Aby sumienie było prawdziwe i prawe, aby pomagało mi trwać               w przymierzu z Bogiem, należy je kształtować przez słuchanie słowa Bożego, słuchanie nauczania Kościoła, otwierania się na dary Ducha Świętego, codzienną praktykę modlitwy rachunkiem sumienia, częste korzystanie               z sakramentów – zwłaszcza spowiedzi i Eucharystii.

 1. Przeczytaj fragmenty Pisma Świętego z podręcznika (Syr 37, 17-18a), (Prz 10,9;14,2), (Youcat 295), słowa Jana Pawła II.
 2. Odpowiedz na pytania:

– Kto mówi do nas przez sumienie ?

– W czym pomaga nam sumienie ?

– Koga święty Jan Paweł II nazywa człowiekiem sumienia?

Uwaga!

Pracę wykonujemy w zeszycie i przesyłamy na moją skrzynkę.

 1. Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadania w kartach pracy.

Uwaga!

Zadania przesyłamy.

 

Temat 26:

Przeczytaj sytuację egzystencjalną (opowiadanie) z podręcznika.

Każdy z nas doświadcza takich sytuacji, jakiej doświadczył Artur. Nieraz nieźle      „narozrabiamy”. Nasi bliscy reagują różnie, czasem tak, jak rodzice Artura, czasem inaczej – krzyczą, mówią przykre słowa. Jest Ktoś, kto zna nas doskonale, wie o wszystkich naszych myślach i czynach. Wie nawet to, do czego wstydzimy się przyznać przed sobą samym. To Bóg. On nigdy nas nie odrzuca. Naród wybrany też nie zawsze postępował zgodnie z nakazami przymierza. Wiele razy Bóg zapewniał swój naród o tym, że nie zniechęcają Go grzechy          i odstępstwa ludu.

 1. Przeczytaj fragmenty Pisma Świętego z tematu 26 i odpowiedz w zeszycie na pytania:

– Jak Bóg nazywa Izrael?

– Co Bóg uczynił dla swojego narodu?

Ewangelia(Łk 15,4-7)

– Kogo symbolizuje owca, o której opowiada Pan Jezus?

– W jakiej roli przedstawia Pan Jezusa sam siebie?

– Co robi pasterz?

Uwaga!

Zadanie przesyłamy.

 1. W kartach pracy odszyfrujcie zakodowany tekst

Uwaga!

Odpowiedz przesyłamy.

Bóg jest miłosierny i łaskawy, zawsze wierny Przymierzu, które ze mną zawarł. Zna mnie i kocha nawet wtedy, gdy się zagubię na drogach życia. Daje mi potrzebne łaski, Bóg sam przemienia mnie, umacnia w dobru, pomaga wytrwać w postanowieniach.

 

Klasa: 5b

Data: 15.04.2020r.

Temat: Bóg mnie nie odtrąca pomimo mojej niewierności            i słabości. Troszczę się o swoje sumienie. (temat 25,26)

Temat 25:

Sumienie jest głosem Boga, który pozwala odróżnić nam dobro od zła i iść za dobrem. Aby sumienie było prawdziwe i prawe, aby pomagało mi trwać               w przymierzu z Bogiem, należy je kształtować przez słuchanie słowa Bożego, słuchanie nauczania Kościoła, otwierania się na dary Ducha Świętego, codzienną praktykę modlitwy rachunkiem sumienia, częste korzystanie               z sakramentów – zwłaszcza spowiedzi i Eucharystii.

 1. Przeczytaj fragmenty Pisma Świętego z podręcznika (Syr 37, 17-18a), (Prz 10,9;14,2), (Youcat 295), słowa Jana Pawła II.
 2. Odpowiedz na pytania:

– Kto mówi do nas przez sumienie ?

– W czym pomaga nam sumienie ?

– Koga święty Jan Paweł II nazywa człowiekiem sumienia?

Uwaga!

Pracę wykonujemy w zeszycie i przesyłamy na moją skrzynkę.

 1. Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadania w kartach pracy.

Uwaga!

Zadania przesyłamy.

 

Temat 26:

Przeczytaj sytuację egzystencjalną (opowiadanie) z podręcznika.

Każdy z nas doświadcza takich sytuacji, jakiej doświadczył Artur. Nieraz nieźle „narozrabiamy”. Nasi bliscy reagują różnie, czasem tak, jak rodzice Artura, czasem inaczej – krzyczą, mówią przykre słowa. Jest Ktoś, kto zna nas doskonale, wie o wszystkich naszych myślach i czynach. Wie nawet to, do czego wstydzimy się przyznać przed sobą samym. To Bóg. On nigdy nas nie odrzuca. Naród wybrany też nie zawsze postępował zgodnie z nakazami przymierza. Wiele razy Bóg zapewniał swój naród o tym, że nie zniechęcają Go grzechy  i odstępstwa ludu.

 1. Przeczytaj fragmenty Pisma Świętego z tematu 26 i odpowiedz w zeszycie na pytania:

– Jak Bóg nazywa Izrael?

– Co Bóg uczynił dla swojego narodu?

Ewangelia(Łk 15,4-7)

– Kogo symbolizuje owca, o której opowiada Pan Jezus?

– W jakiej roli przedstawia Pan Jezusa sam siebie?

– Co robi pasterz?

Uwaga!

Zadanie przesyłamy.

 1. W kartach pracy odszyfrujcie zakodowany tekst

Uwaga!

Odpowiedz przesyłamy.

Bóg jest miłosierny i łaskawy, zawsze wierny Przymierzu, które ze mną zawarł. Zna mnie i kocha nawet wtedy, gdy się zagubię na drogach życia. Daje mi potrzebne łaski, Bóg sam przemienia mnie, umacnia w dobru, pomaga wytrwać w postanowieniach.

 

Klasa: 6b

Data: 15.04.2020r.

Temat: Niedziela jest dla mnie dniem świętym. (temat 31)

Dlaczego niedziela powinna być dla każdego z nas dniem świętym?

Na podstawie Pisma Świętego (Mt 28, 1-8), (Mk 16, 1-6), (Łk 24, 1-7), (J 20, 1-8), dowiadujemy się, co mówi nam Bóg, dlaczego ten dzień jest tak bardzo ważny. Życie i słowo Pana Jezusa zostały spisane przez ewangelistów. Każdy z nich opowiada o tym co się stało tego szczególnego dnia, najważniejszego dla chrześcijan.

 1. Odpowiedz na pytania w zeszycie:

– O jakich wydarzeniach wspominają wszyscy ewangeliści?

– W jakim dniu dokonało się wielkie wydarzenie?

– Jak nazywa się ten dzień wielkich wydarzeń historii zbawienia?

 1. Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj karty pracy.

Uwaga!

Przesyłamy pracę.

Niedziela to dzień, w którym:

 1. Uczestniczymy z cała rodziną we Mszy św.
 2. Wspólnie spędzamy czas, odpoczywając.
 3. Czytamy wspólnie Pismo Święte.
 4. Sięgamy po prasę katolicką.
 5. Odwiedzamy najbliższych.
 6. Wspólnie modlimy się w różnych chwilach dnia.

 

Data: 17.04.2020r.

Temat: Jezus uczy mnie kochać. (temat 32)

Przeczytaj temat z podręcznika, a następnie wykonaj karty pracy.

Źródłem prawdziwej miłości jest Bóg. Tę prawdę potwierdza Jezus, przypominając o pierwszym i najważniejszym przykazaniu – miłości Boga             i bliźniego. Bóg stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, dał mu zdolność miłości doskonałej jako ofiary na rzecz bliźniego na wzór Jezusa Chrystusa. W miłości drugiego człowieka, tak jak i w odniesieniu do siebie samego, człowiek winien szukać dobra drugiej osoby. W ten sposób wypełnia przykazanie miłości i staje się dzieckiem Bożym podobnym do swojego Ojca.

Uwaga!

Wszyscy uczniowie przesyłają pracę na moją skrzynkę.

 

Klasa: 8a

Data: 15.04.2020r.

Temat: Święta Jadwiga i chrystianizacja Litwy. (temat 32)

 1. Wykonaj zadanie pierwsze w kartach pracy.

Dzisiaj poznamy bliżej postać św. Jadwigi i ważne wydarzenia, które dokonały się dzięki jej poświęceniu i odwadze.

 1. Przeczytajcie życiorys królowej z podręcznika i wykonajcie zadanie drugie z kart pracy.

Wielkim wydarzeniem, które zawdzięczamy Świętej Jadwidze było rozpoczęcie procesu chrystianizacji Litwy.

Przeczytajcie o nim w podręczniku.

 1. Korzystając z fragmentów homilii św. Jana Pawła II, wypiszcie w diagramie cechy charakteru św. Jadwigi (karty pracy)

Święta Jadwiga swoim życiem pokazała, jak można podporządkować życie osobiste dobru publicznemu. Jest ona wzorem troski o ubogich, chorych              i nieszczęśliwych. Święta Jadwiga może również zachęcić wszystkich do doceniania nauki i sztuki.

Uwaga!

Zadania przesyłamy na skrzynkę.

 

————————————————————————————————-

 

Tydzień:  20 kwietnia 2020 r – 24 kwietnia 2020 r.

Klasa: 1a

Data: 20.04.2020r.

Temat: Uroczystość Zmartwychwstania Jezusa. (temat 37)

Obejrzyj film dla dzieci „Zmartwychwstanie Jezusa”.

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw

Aby dowiedzieć się, co takiego uczynił Pan Jezus, przyklej z dodatku pisanki, pokoloruj je. Odczytaj hasło.

Pan Jezus umarł i po trzech dniach zmartwychwstał. Niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania Pana Jezusa. W niedzielę z radością idziemy na Mszę Świętą.

Posłuchaj piosenki „Bóg nie umarł”

https://www.youtube.com/watch?v=9j8hknQ2DZM

Uwaga!

Wykonaj zadania z podręcznika i prześlij na moją skrzynkę.

Data: 21.04.2020r.

Temat: Jezus wstępuje od nieba. (temat 38)

Obejrzyj film (Ewangelia dla dzieci)

https://www.youtube.com/watch?v=dQL3G3c20Ro

Uroczystość Wniebowstąpienia obchodzimy 40 dni po Wielkanocy. Jezus Chrystus przygotował uczniów do swojego odejścia. Kiedy to się stało, apostołowie nie mogli Go już zobaczyć ani z Nim rozmawiać, ale nie byli smutni. Cieszyli się, ponieważ Jezus obiecał im, że będzie z nimi zawsze. Obiecał to również nam wszystkim. Pozostał z nami w sakramentach, szczególnie we Mszy Świętej, słowie Bożym, podczas modlitwy.

Uwaga!

Rozwiązujemy zadania w podręczniku i przesyłamy na moją skrzynkę.

 

Klasa: 1b

Data: 23.04.2020r.

Temat: Staram się być lepszym. (temat 42)

 1. Obejrzyj przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

https://www.youtube.com/watch?v=xv5zQU_6dO8

 1. Wykonaj zadania z podręcznika.

Data: 24.04.2020r.

Temat: Sposoby wypełniania woli Jezusa. (temat 42)

 1. Obejrzyj przypowieść o dwóch synach

https://www.youtube.com/watch?v=aqFyYOvDiwg

 1. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku.

 

Klasa: 2a

Data: 21.04.2020r.

Temat: Muszę się poprawić. (temat 26)

 1. Obejrzyj film o mocnym postanowieniu poprawy.

https://www.youtube.com/watch?v=G9n4Lrt95_Y

 1. Wykonaj zadania w podręczniku.

Data: 23.04.2020r.

Temat: Odkrywamy Boże dary. (temat 28)

 1. Przeczytaj poniższy tekst

Bóg udziela nam różnych darów, ponieważ nas kocha. Często tych darów nie dostrzegamy, ale jeśli zaczniemy ich poszukiwać, to zauważymy, że są dookoła nas – w domu, w szkole, w kościele, w wolnym czasie, w przyrodzie. Otrzymaliśmy od Pana Boga takie dary jak: talenty, zdolności, wolność, jedzenie, możliwość uczenia się, chodzenia do szkoły i do kościoła. Największym darem Pana Boga dla ludzi jest Jezus, który dla nas poniósł śmierć                               i zmartwychwstał.

 1. Wykonaj zadania w podręczniku.

 

Klasa: 2b

Data: 21.04.2020r.

Temat: Muszę się poprawić. (temat 26)

 1. Obejrzyj film o mocnym postanowieniu poprawy.

https://www.youtube.com/watch?v=G9n4Lrt95_Y

 1. Wykonaj zadania w podręczniku.

Data: 23.04.2020r.

Temat: Odkrywamy Boże dary. (temat 28)

 1. Przeczytaj poniższy tekst

Bóg udziela nam różnych darów, ponieważ nas kocha. Często tych darów nie dostrzegamy, ale jeśli zaczniemy ich poszukiwać, to zauważymy, że są dookoła nas – w domu, w szkole, w kościele, w wolnym czasie, w przyrodzie. Otrzymaliśmy od Pana Boga takie dary jak: talenty, zdolności, wolność, jedzenie, możliwość uczenia się, chodzenia do szkoły i do kościoła. Największym darem Pana Boga dla ludzi jest Jezus, który dla nas poniósł śmierć                               i zmartwychwstał.

 1. Wykonaj zadania w podręczniku.

 

Klasa: 3a

Data: 20.04.2020r.

Temat: Bóg przebacza człowiekowi. (temat 26)

 1. Obejrzyj przypowieść o synu marnotrawnym.

https://www.youtube.com/watch?v=B7al1cPLMZs

 1. Wykonaj zadania w podręczniku

Data: 23.04.2020r.

Temat: Sakrament pokuty i pojednania. (temat 27)

 1. Obejrzyj film: Brat Franciszek. Co to jest spowiedź i jak się spowiadać?

https://www.youtube.com/watch?v=_S0JxfMD9pY

 1. Przeczytaj formułę spowiedzi świętej. Formuły uczymy się malutkimi kroczkami na pamięć. Punkty od 1 do 7 (zaznaczone kółkiem).
 2. Wykonaj zadania w podręczniku.
 3.  

Klasa: 3b

Data: 21.04.2020r.

Temat: Bóg przebacza człowiekowi. (temat 26)

 1. Obejrzyj przypowieść o synu marnotrawnym.

https://www.youtube.com/watch?v=B7al1cPLMZs

 1. Wykonaj zadania w podręczniku

Data: 23.04.2020r.

Temat: Sakrament pokuty i pojednania. (temat 27)

 1. Obejrzyj film: Brat Franciszek. Co to jest spowiedź i jak się spowiadać?

https://www.youtube.com/watch?v=_S0JxfMD9pY

 1. Przeczytaj formułę spowiedzi świętej. Formuły uczymy się malutkimi kroczkami na pamięć. Punkty od 1 do 7 (zaznaczone kółkiem).
 2. Wykonaj zadania w podręczniku.

 

Klasa: 5a

Data: 20.04.2020r.

Temat: Wąż miedziany zapowiedzią ofiary Chrystusa.          (temat 27)

 1. Przeczytaj temat z podręcznika.
 2. Zapisz temat w zeszycie i zrób notatkę.
 3. Wykonaj zadania w kartach pracy.

Data: 21.04.2020r.

Temat: Bóg w ofierze Chrystusa wypełnia zapowiedzi Nowego Przymierza. (temat 28)

 1. Przeczytaj temat z podręcznika.
 2. Zapisz temat w zeszycie i zrób notatkę.
 3. Wykonaj zadanie w karatach pracy.

 

Klasa: 5b

Data: 20.04.2020r.

Temat: Wąż miedziany zapowiedzią ofiary Chrystusa.          (temat 27)

 1. Przeczytaj temat z podręcznika.
 2. Zapisz temat w zeszycie i zrób notatkę.
 3. Wykonaj zadania w kartach pracy.

Data: 22.04.2020r.

Temat: Bóg w ofierze Chrystusa wypełnia zapowiedzi Nowego Przymierza. (temat 28)

 1. Przeczytaj temat z podręcznika.
 2. Zapisz temat w zeszycie i zrób notatkę.
 3. Wykonaj zadanie w karatach pracy

 

Klasa: 5c

Data: 15.04.2020r.

Temat: Bóg mnie nie odtrąca pomimo mojej niewierności i słabości. Troszczę się o swoje sumienie. (temat 25,26)

Temat 25:

Sumienie jest głosem Boga, który pozwala odróżnić nam dobro od zła i iść za dobrem. Aby sumienie było prawdziwe i prawe, aby pomagało mi trwać               w przymierzu z Bogiem, należy je kształtować przez słuchanie słowa Bożego, słuchanie nauczania Kościoła, otwierania się na dary Ducha Świętego, codzienną praktykę modlitwy rachunkiem sumienia, częste korzystanie               z sakramentów – zwłaszcza spowiedzi i Eucharystii.

 1. Przeczytaj fragmenty Pisma Świętego z podręcznika (Syr 37, 17-18a), (Prz 10,9;14,2), (Youcat 295), słowa Jana Pawła II.
 2. Odpowiedz na pytania:

– Kto mówi do nas przez sumienie ?

– W czym pomaga nam sumienie ?

– Koga święty Jan Paweł II nazywa człowiekiem sumienia?

Uwaga!

Pracę wykonujemy w zeszycie i przesyłamy na moją skrzynkę.

 1. Przeczytaj temat z podręcznika i wykonaj zadania w kartach pracy.

Uwaga!

Zadania przesyłamy.

Temat 26:

Przeczytaj sytuację egzystencjalną (opowiadanie) z podręcznika.

Każdy z nas doświadcza takich sytuacji, jakiej doświadczył Artur. Nieraz nieźle „narozrabiamy”. Nasi bliscy reagują różnie, czasem tak, jak rodzice Artura, czasem inaczej – krzyczą, mówią przykre słowa. Jest Ktoś, kto zna nas doskonale, wie o wszystkich naszych myślach i czynach. Wie nawet to, do czego wstydzimy się przyznać przed sobą samym. To Bóg. On nigdy nas nie odrzuca. Naród wybrany też nie zawsze postępował zgodnie z nakazami przymierza. Wiele razy Bóg zapewniał swój naród o tym, że nie zniechęcają Go grzechy  i odstępstwa ludu.

 1. Przeczytaj fragmenty Pisma Świętego z tematu 26 i odpowiedz w zeszycie na pytania:

– Jak Bóg nazywa Izrael?

– Co Bóg uczynił dla swojego narodu?

Ewangelia(Łk 15,4-7)

– Kogo symbolizuje owca, o której opowiada Pan Jezus?

– W jakiej roli przedstawia Pan Jezusa sam siebie?

– Co robi pasterz?

Uwaga!

Zadanie przesyłamy.

 1. W kartach pracy odszyfrujcie zakodowany tekst

Uwaga!

Odpowiedz przesyłamy.

Bóg jest miłosierny i łaskawy, zawsze wierny Przymierzu, które ze mną zawarł. Zna mnie i kocha nawet wtedy, gdy się zagubię na drogach życia. Daje mi potrzebne łaski, Bóg sam przemienia mnie, umacnia w dobru, pomaga wytrwać w postanowieniach.

 

Data: 20.04.2020r.

Temat: Wąż miedziany zapowiedzią ofiary Chrystusa.          (temat 27)

 1. Przeczytaj temat z podręcznika.
 2. Zapisz temat w zeszycie i zrób notatkę.
 3. Wykonaj zadania w kartach pracy.

Data: 22.04.2020r.

Temat: Bóg w ofierze Chrystusa wypełnia zapowiedzi Nowego Przymierza. (temat 28)

 1. Przeczytaj temat z podręcznika.
 2. Zapisz temat w zeszycie i zrób notatkę.
 3. Wykonaj zadanie w karatach pracy

 

Klasa: 6b

Data: 22.04.2020r.

Temat: W trosce o swoje życie wieczne wypełniam przykazania kościelne. (temat 33)

 1. Obejrzyj film.

https://www.youtube.com/watch?v=jJcWNmus-QU

 1. Przeczytaj temat z podręcznika.
 2. Zapisz temat w zeszycie i zrób notatkę.
 3. Uzupełnij karty pracy.

Data: 24.04.2020r.

Temat: Z Jezusem zmieniam świat na lepszy. (temat 34)

 1. Przeczytaj temat z podręcznika.
 2. Zapisz temat w zeszycie i zrób notatkę.
 3. Uzupełnij 1 ćwiczenie z kart pracy.

 

Klasa: 8a

Data: 20.04.2020r.

Temat: Chrześcijański wymiar epoki odrodzenia. (temat 33)

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika.
 2. Zapisz temat w zeszycie i zrób notatkę.

Data: 22.04.2020r.

Temat: Przyczyny i przebieg reformacji. (temat 34)

 1. Przeczytaj temat z podręcznika.
 2. Zapisz temat w zeszycie i zrób notatkę.
 3. Uzupełnij karty pracy.

https://www.youtube.com/watch?v=l0p2hl-zOZk

————————————————————————————————

 

Tydzień:  27 kwietnia 2020 r – 30 kwietnia 2020 r.

 

Klasa: 1a

Data: 27.04.2020r.

Temat: Staram się być lepszym. (temat 42)

 1. Obejrzyj przypowieść o miłosiernym Samarytaninie

https://www.youtube.com/watch?v=xv5zQU_6dO8

 1. Wykonaj zadania z podręcznika.

Data: 28.04.2020r.

Temat: Sposoby wypełniania woli Jezusa. (temat 43)

 1. Obejrzyj przypowieść o dwóch synach

https://www.youtube.com/watch?v=aqFyYOvDiwg

 1. Wykonaj ćwiczenia w podręczniku.

 

 

Klasa: 1b

Data: 30.04.2020r.

Temat: Wszyscy chwalimy Maryję. (temat 53)

 1. Obejrzyj film Totus Tuus Litania loretańska dla dzieci.

https://www.youtube.com/watch?v=PyDA5dZ0fYk

 1. Wykonaj zadania w podręczniku.
 2. Pokoloruj obrazek Maryi według wzoru.

Uwaga!

Pracę przesyłamy.

 

 

Klasa: 2a

Data: 28.04.2020r.

Temat: Zwycięstwo Jezusa darem dla człowieka. (temat 29)

Pan Bóg ofiarowuje nam swojego Syna, który przez życie, a w szczególności przez śmierć i Zmartwychwstanie daje nam przykład wielkiej miłości. Poprzez śmierć Jezus pojednał człowieka z Bogiem, a zmartwychwstanie to dar, poprzez który człowiek otrzymał zbawienie.

 1. Wykonaj ćwiczenie w podręczniku. Wykorzystując swoją wiedzę na temat Świąt Wielkanocnych, rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, co Jezus daje Ci poprzez dar ze swojego życia.

Uwaga!

Zadanie przesyłamy.

Data: 30.04.2020r.

Temat: Sakramenty darem Boga. (temat 29)

 1. Obejrzyj film. Siódme Niebo – Sakramenty święte.

https://www.youtube.com/watch?v=JhJKKnd5rv4

Siedem sakramentów świętych – przepisz do zeszytu:

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Eucharystia
 4. Pokuta i pojednanie
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo

2.Uzupełnij zadania w podręczniku

Uwaga!

Zadania przesyłamy do sprawdzenie

 

Klasa: 2b

Data: 28.04.2020r.

Temat: Zwycięstwo Jezusa darem dla człowieka. (temat 29)

Pan Bóg ofiarowuje nam swojego Syna, który przez życie, a w szczególności przez śmierć i Zmartwychwstanie daje nam przykład wielkiej miłości. Poprzez śmierć Jezus pojednał człowieka z Bogiem, a zmartwychwstanie to dar, poprzez który człowiek otrzymał zbawienie.

 1. Wykonaj ćwiczenie w podręczniku. Wykorzystując swoją wiedzę na temat Świąt Wielkanocnych, rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, co Jezus daje Ci poprzez dar ze swojego życia.

Uwaga!

Zadanie przesyłamy.

Data: 30.04.2020r.

Temat: Sakramenty darem Boga. (temat 29)

 1. Obejrzyj film. Siódme Niebo – Sakramenty święte.

https://www.youtube.com/watch?v=JhJKKnd5rv4

Siedem sakramentów świętych – przepisz do zeszytu:

 1. Chrzest
 2. Bierzmowanie
 3. Eucharystia
 4. Pokuta i pojednanie
 5. Namaszczenie chorych
 6. Kapłaństwo
 7. Małżeństwo

2.Uzupełnij zadania w podręczniku

Uwaga!

Zadania przesyłamy do sprawdzenie.

 

 

Klasa: 3a

Data: 27.04.2020r.

Temat: Chcę naprawić zło, które wyrządziłem. (temat 28)

 1. Obejrzyj film Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim.

https://www.youtube.com/watch?v=ZdjaTFf6nNo

 1. Przeczytaj.

Popełnione zło wymaga naprawienia. Jeśli człowiek kogoś skrzywdził, powinien mu to wynagrodzić. Jeśli komuś zabrał jakąś rzecz, oddać ją. Jeśli kogoś okłamał przeprosić i powiedzieć prawdę. Jest to zadośćuczynienie drugiemu człowiekowi. Po spowiedzi ksiądz zadaje pokutę, to znaczy mówi, co człowiek powinien zrobić, aby zadośćuczynić Panu Bogu. Może nakazać odmówienie modlitwy, albo zrobienie dobrego uczynku. Zadaną pokutę trzeba wypełnić, ponieważ jest to jeden z warunków sakramentów pokuty i pojednania.

 1. Wykonaj zadania podręczniku.
 2. Posłuchaj piosenki „Przepraszam Cię Boże”.

https://www.youtube.com/watch?v=xd6Dayh6KcY

Data: 30.04.2020r.

Temat: Skutki sakramentu pokuty i pojednania. (temat 29)

https://www.youtube.com/watch?v=cciJ22O5elw

Sakrament pokuty i pojednania jest lekarstwem dla każdego, kto popełnił grzech i szczerze za niego żałuje. W tym sakramencie sam Jezus jest lekarzem, który leczy duszę człowieka.

 1. Uzupełnij zdanie w podręczniku (podpowiedź pod spodem)

Gdy choruje ciało:

– idę do lekarza

– mówię lekarzowi, co mi dolega

– otrzymuję odpowiednie lekarstwo

– zażywam lekarstwo

– zdrowieje

Gdy choruje dusza:

– idę do spowiedzi

-wyznaję swoje grzechy

– otrzymuje rozgrzeszenie i pokute

– wypełniam pokutę i zadośćuczynienie bliźnim

– zdrowieję

Sakrament pokuty i pojednania:

– jedna człowieka z Bogiem i innymi ludźmi

– przynosi darowanie kary wiecznej związanej z grzechami śmiertelnymi

-daje wzrost sił duchowych potrzebnych do walki ze złem

– przynosi pokój i pogodę sumienia

 

 

Klasa: 3b

Data: 28.04.2020r.

Temat: Chcę naprawić zło, które wyrządziłem. (temat 28)

 1. Obejrzyj film Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim.

https://www.youtube.com/watch?v=ZdjaTFf6nNo

 1. Przeczytaj.

Popełnione zło wymaga naprawienia. Jeśli człowiek kogoś skrzywdził, powinien mu to wynagrodzić. Jeśli komuś zabrał jakąś rzecz, oddać ją. Jeśli kogoś okłamał przeprosić i powiedzieć prawdę. Jest to zadośćuczynienie drugiemu człowiekowi. Po spowiedzi ksiądz zadaje pokutę, to znaczy mówi, co człowiek powinien zrobić, aby zadośćuczynić Panu Bogu. Może nakazać odmówienie modlitwy, albo zrobienie dobrego uczynku. Zadaną pokutę trzeba wypełnić, ponieważ jest to jeden z warunków sakramentów pokuty i pojednania.

 1. Wykonaj zadania podręczniku.
 2. Posłuchaj piosenki „Przepraszam Cię Boże”.

https://www.youtube.com/watch?v=xd6Dayh6KcY

Data: 30.04.2020r.

Temat: Skutki sakramentu pokuty i pojednania. (temat 29)

https://www.youtube.com/watch?v=cciJ22O5elw

Sakrament pokuty i pojednania jest lekarstwem dla każdego, kto popełnił grzech i szczerze za niego żałuje. W tym sakramencie sam Jezus jest lekarzem, który leczy duszę człowieka.

 1. Uzupełnij zdanie w podręczniku (podpowiedź pod spodem)

Gdy choruje ciało:

– idę do lekarza

– mówię lekarzowi, co mi dolega

– otrzymuję odpowiednie lekarstwo

– zażywam lekarstwo

– zdrowieje

Gdy choruje dusza:

– idę do spowiedzi

-wyznaję swoje grzechy

– otrzymuje rozgrzeszenie i pokute

– wypełniam pokutę i zadośćuczynienie bliźnim

– zdrowieję

Sakrament pokuty i pojednania:

– jedna człowieka z Bogiem i innymi ludźmi

– przynosi darowanie kary wiecznej związanej z grzechami śmiertelnymi

-daje wzrost sił duchowych potrzebnych do walki ze złem

– przynosi pokój i pogodę sumienia

 

 

Klasa: 5a

Data: 27.04.2020r.

Temat: Jezus Chrystus daje nam Nowe Przykazanie.

(temat 29)

Pan Jezus zostawił nam Nowe Przykazanie, abyśmy się miłowali, tak jak on nas umiłował. „Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”              (J 13, 34-35)

https://www.youtube.com/watch?v=LyAHbyoIZlI

 1. Przeczytaj temat z podręcznika.
 2. Zrób notatkę w zeszycie.
 3. Wykonaj zadania w kartach pracy.

Uwaga!

Notatkę przesyłamy.

Data: 28.04.2020r.

Temat: Przykazanie miłości jednoczy Nowy Lud Boży.

 (temat 30)

 1. Przeczytaj temat w podręczniku.
 2. Napisz, do jakiej diecezji i jakiej parafii należysz? Kto stoi na czele diecezji?

 Kto stoi na czele parafii?

 

 

Klasa: 5b

Data: 27.04.2020r.

Temat: Jezus Chrystus daje nam Nowe Przykazanie.

(temat 29)

Pan Jezus zostawił nam Nowe Przykazanie, abyśmy się miłowali, tak jak on nas umiłował. „Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”              (J 13, 34-35)

https://www.youtube.com/watch?v=LyAHbyoIZlI

 1. Przeczytaj temat z podręcznika.
 2. Zrób notatkę w zeszycie.
 3. Wykonaj zadania w kartach pracy.

Uwaga!

Notatkę przesyłamy.

Data: 29.04.2020r.

Temat: Przykazanie miłości jednoczy Nowy Lud Boży.

 (temat 30)

 1. Przeczytaj temat w podręczniku.
 2. Napisz, do jakiej diecezji i jakiej parafii należysz? Kto stoi na czele diecezji?

 Kto stoi na czele parafii?

 

 

Klasa: 5c

Data: 27.04.2020r.

Temat: Jezus Chrystus daje nam Nowe Przykazanie.

(temat 29)

Pan Jezus zostawił nam Nowe Przykazanie, abyśmy się miłowali, tak jak on nas umiłował. „Przykazanie nowe daje wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”              (J 13, 34-35)

https://www.youtube.com/watch?v=LyAHbyoIZlI

 1. Przeczytaj temat z podręcznika.
 2. Zrób notatkę w zeszycie.
 3. Wykonaj zadania w kartach pracy.

Uwaga!

Notatkę przesyłamy.

Data: 29.04.2020r.

Temat: Przykazanie miłości jednoczy Nowy Lud Boży.

 (temat 30)

 1. Przeczytaj temat w podręczniku.
 2. Napisz, do jakiej diecezji i jakiej parafii należysz? Kto stoi na czele diecezji?

 Kto stoi na czele parafii?

 

 

Klasa: 6b

Data: 30.04.2020r.

Temat: Pogłębiam swoją wiarę we wspólnocie parafialnej. (temat 35)

Chrześcijanie wyrażają swoją odpowiedzialność za świat, budując wspólnotę parafialną.

 1. Przeczytaj temat w podręczniku.
 2. Zrób notatkę w zeszycie.

 

 

Klasa: 8a

Data: 27.04.2020r.

Temat: Dzieło Soboru Trydenckiego.

 1. Obejrzyj Sobór Trydencki.

https://www.youtube.com/watch?v=XCNYnNlnj_A

 1. Przeczytaj temat z podręcznika.
 2. Wykonaj zadanie 2 w kartach pracy.

Data: 29.04.2020r.

Temat: Matka Boża Królowa Polski. (temat 53)

https://www.youtube.com/watch?v=rI8_p7KomdQ

 1. Przeczytaj temat w podręczniku.
 2. Wykonaj zadania w kartach pracy.