Programowanie

Klasa 7a i 7b

Witam, oto materiały  do pracy.

  1. Godzina kodowania

https://studio.code.org/s/course3

  • Kurs 3, punkty :
    • 5. Artysta: Funkcje
    • 6. Pszczółka: Funkcje
    • 7. Pszczółka: wyrażenia warunkowe
    • 8. Labirynt: wyrażenia warunkowe