Szanowni Rodzice!

W listopadzie rozpoczynamy już po raz drugi cykl diagnoz on-line do projektu „PROFILAKTYKA NA MIARĘ” w ramach Narodowego Programu Zdrowia i pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Celem diagnozy jest podejmowanie trafnych, opartych na podstawach naukowych działań wychowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczniów, rodziców i nauczycieli, budowanie pozytywnego klimatu szkoły lub placówki oraz przeciwdziałanie ryzykownym zrachowaniom uczniów.
Wyniki diagnozy posłużą nam do konstruowania Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły na kolejny rok szkolny.

W ramach badań diagnostycznych ankietowani są nie tylko uczniowie, ale też wychowawcy, nauczyciele i rodzice uczniów. Ankiety wypełnione przez rodziców są niezwykle ważnym elementem diagnozy, dlatego też prosimy Państwa o ich wypełnienie w wersji elektronicznej do 8 grudnia 2023 r.
Sposób dostępu do ankiety i jej uzupełniania został opisany w instrukcji: https://stowarzyszenie.trzyzero.edu.pl/wp-content/uploads/2-Wypelnianie-ankiet-na-Platformie-do-diagnozy_wersja1.3.pdf.

W razie jakichkolwiek problemów (np. z logowaniem itp.) prosimy o kontakt z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym.

Liczymy na Państwa zrozumienie dla wagi niniejszego projektu i bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie ankiet!

Skrócona wersja instrukcji:

ETAP 1 – DOSTĘP DO PLATFORMY DO DIAGNOZY (PLATFORMY ANKIETOWEJ) Aby wejść na Platformę do diagnozy (platformę ankietową) można skorzystać z trzech poniższych opcji:

  1. Pierwsza opcja: Wpisać adres strony internetowej, który otrzymaliśmy wraz z tokenami (hasłami). Należy to zrobić w pasku adresu przeglądarki internetowej. Uwaga! Jeżeli wybrałaś/eś pierwszą opcję wejścia na Platformę do diagnozy, przejdź teraz w niniejszej instrukcji do rozdziału „ETAP 2 – WPROWADZANIE TOKENU (HASŁA)”
  2. Druga opcja: Wejść na stronę internetową ankietadodiagnozy.mein.gov.pl i wybrać odpowiednią ankietę  (jej nazwa znajduje się np. w pliku PDF z tokenami).
  3. Trzecia opcja: Wejść na stronę profilaktykanamiare.pl i kliknąć „kafelek” „PLATFORMA DO DIAGNOZY”, a następnie wybrać odpowiednią ankietę (jej nazwa znajduje się np. w pliku PDF z tokenami)

ETAP 2 – WPROWADZANIE TOKENU (HASŁA)

Po wybraniu odpowiedniej ankiety należy wprowadzić 5 znakowy token (hasło). Należy zwrócić uwagę na wielkość liter. Po wpisaniu tokenu (hasła), należy nacisnąć przycisk „Dalej”.  Następnie należy zapoznać się z informacją, dotyczącą ankiety oraz nacisnąć przycisk „Dalej”.

ETAP 3 – WYPEŁNIANIE ANKIETY

Badania pilotażowe są anonimowe. Dlatego pierwsze pytanie w ankietach jest pytaniem  kodującym. Kodowanie pozwoli na powiązanie odpowiedzi udzielanych przez tą samą osobę badaną w kolejnych latach. Wypełnianie ankiety polega na czytaniu instrukcji i odpowiadaniu na wszystkie pytania, klikając odpowiednią odpowiedź lub znak kropki przy odpowiedzi, której chcemy udzielić. Niektóre pytania mogą wymagać wprowadzenia tekstu lub liczb.