W dniach 26-28 kwietnia uczniowie klas ósmych pisali próbne egzaminy z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Była to  kolejna okazja by sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności, ale także pracę z arkuszem egzaminacyjnym przed czekającym ich w maju prawdziwym egzaminem.

Wraz z ósmoklasistami próbne egzaminy z języka polskiego i matematyki pisali także uczniowie klas siódmych. Arkusze egzaminacyjne były przygotowane  dla tego poziomu kształcenia, by także ci uczniowie zapoznali się z warunkami egzaminu, który ich czeka za rok. (S.M.)