W dniach  6-8 grudnia uczniowie klas ósmych pisali próbne egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Choć to wprawdzie próbny test przed majowym egzaminem, lecz ważny, bo pokazuje stan wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów. A ponieważ czasu jeszcze jest dużo (do maja) to i dużo można nadrobić, jeśli się ma jakieś braki z poszczególnych przedmiotów.

Nie spoczywajcie więc na laurach, lecz ciągle poszerzajcie swoją wiedzę i umiejętności! (S.M.)