Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

Uczniowie pozostałych klas nadal pracują w trybie nauki zdalnej.