Po raz kolejny Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą miał przyjemność gościć grupę młodzieży z Łotwy wraz z nauczycielami. Spotkanie odbyło się w dniach 11-15.03.2024.
Wymiana międzynarodowa pomiędzy Polską a Łotwą wzmocniła więzi pomiędzy oboma krajami, ale przede wszystkim była okazją do nauki i zdobywania nowych doświadczeń. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w różnorodnych zajęciach, takich jak język angielski, język niemiecki, biologia, robotyka, wychowanie fizyczne, informatyka, nauka strzelania w wirtualnej strzelnicy, i in., podczas których dzielili się wiedzą i umiejętnościami z różnych dziedzin. Wspólne wyjazdy do Sandomierza, Kazimierza Dolnego, Wieliczki i Krakowa, a także wieczory z grami i zabawami integracyjnymi, umożliwiły poznanie kultury i tradycji drugiego kraju.
Mamy nadzieję, że współpraca pomiędzy Auce a Józefowem nad Wisłą, która trwa od 2015 roku, przyniesie jeszcze wiele innych okazji do spotkań i budowania mostów pomiędzy naszymi państwami. (M. Jagodzińska)