W dniu 24 września bieżącego roku szkolnego po raz kolejny uczniowie wszystkich szkół  z Gminy Józefów nad Wisłą uczestniczyli w „Pokazach z fizyki”.

W programie pokazów były prezentowane doświadczenia z czterech działów:  Prąd elektryczny , Rezonanse, Kręci się, Uff jak gorąco.

Doświadczenia, jak zawsze były bardzo interesujące, a ich wyjaśnienia  proste i dostosowane do poziomu  i znajomości zagadnień uczniów szkoły podstawowej. W części doświadczeń mogli uczestniczyć uczniowie  – co chętnie czynili.

Wyjazd taki ma również duże znaczenie wychowawcze – uczniowie z różnych szkół poznają się i  integrują.

Opiekę nad młodzieżą sprawowały  panie: Dorota Dąbek  –  nauczyciel języka polskiego i plastyki  SP w Starych Boiskch i Publicznej SP w Chruślankach Józefowskich, Mariola Lebioda – nauczyciel  języka angielskiego SP w Chruślinie, Małgorzata Zbytniewska – nauczyciel języka polskiego ZSO w Józefowie nad Wisłą i Elżbieta Kępowicz – nauczyciel fizyki  wszystkich wymienionych szkół. (E. K.)