Nauczyciel: Lidia Latos-Pyć

 

01.06.2020r.- PLASTYKA KL.6b

Temat: Opis dzieła architektonicznego.

Zapoznajcie  się z informacjami zawartymi w podręczniku na s.77-78.Opiszcie w zeszytach jedną z budowli przedstawionych w rozdziale o architekturze. Skorzystaj ze wzoru zamieszczonego na stronie 78. Uzasadnij wybór budowli.

08.06.2020r.

Temat: Zajęcia w plenerze. cz.1

Wykonaj pracę plastyczną na płaszczyźnie np. kartce technicznej  –przedstawienie wybranego przez ciebie fragmentu natury-zastosuj: kompozycję, plamy barwne, perspektywę , walor.

15.06.2020r.

Utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie 6.-quiz.

22.06.2020r.

Podsumowanie wiadomości z całego roku.

01.06.2020r.- PLASTYKA KL.7b

02.06.2020r.- PLASTYKA KL.7a

Temat: Media w sztuce.

Zapoznajcie  się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 62-64.

Wyjaśnij w zeszytach pojęcia: sztuka nowych mediów i sztuka multimedialna.

Możesz skorzystać  ze strony: https://wrocenter.pl/pl/biennale-wro/

08.06.2020r- PLASTYKA KL.7b

09.06.2020r.- PLASTYKA KL.7a

Temat: Media w sztuce. c.d.

Na podstawie wiadomości z podręcznika wykonaj ćwiczenie 2 str. 65.

Porównaj swój film z filmami kolegów i koleżanek porównując ile czasu poświęcacie na poszczególne zajęcia.

15.06.2020r.- PLASTYKA KL.7

09.06.2020r.- PLASTYKA KL.7a

Utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie 7-quiz

22.06.2020r.- PLASTYKA KL.7

23.06.2020r.- PLASTYKA KL.7a

Podsumowanie wiadomości z całego roku.