Grażyna Szymczyk

Tematy lekcji z plastyki i techniki za okres od 04.05.2020-22.05.2020

PLASTYKA KL.4

Temat: Faktura (3 godziny lekcyjne)

 1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 59-65.
 2. Zapisz temat lekcji w zeszycie i odpowiedz na pytanie 1 i 2 s. 65.
 3. Wykonaj ćwiczenie 1 ze strony 66. (obowiązkowo prześlij zdjęcia wykonanych pracy do oceny
 4. Wykonaj ćwiczenie3 ze strony 66. (obowiązkowo prześlij zdjęcia wykonanych pracy do oceny

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć prac plastycznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl

 

PLASTYKA KL.5A, 5B, 5C

Temat:  Rzeźba, malarstwo i budownictwo ludowe (3 godz. lekcyjne)

 1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 51-54
 2. Zapisz temat lekcji w zeszycie i odpowiedz na pytanie 1,2 i 3 s. 54.
 3. Wykonaj ćwiczenie 1 ze strony 54. (obowiązkowo prześlij zdjęcia wykonanych pracy do oceny)
 4. Wykonaj ćwiczenie 2 ze strony 54. (obowiązkowo prześlij zdjęcia wykonanych pracy do oceny)

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć prac plastycznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl

 

PLASTYKA KL.6A

Temat: Rzeźba (3 godz. lekcyjne)

 1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 50-52,
 2. Zapisz temat lekcji w zeszycie i odpowiedz na pytanie 1,2,3,4 s. 52
 3. Wykonaj ćwiczenie 1  s. 52 (obowiązkowo prześlij zdjęcia wykonanych pracy do oceny)
 4. Wykonaj ćwiczenie 2 s. 52 (obowiązkowo prześlij zdjęcia wykonanych pracy do oceny)

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć prac plastycznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl

 

TECHNIKA KL.5B, 5C (3 godz. lekcyjne)

Temat: Kiedy dbamy o środowisko, dbamy o siebie (3 godz. lekcyjne)

 1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 143-148.
 2. Zapisz temat lekcji i wykonaj w zeszycie zadanie 9.1 s. 145, zadanie 9.2 s. 146
 3. Wykonaj zadanie 9.3  s. 147 (obowiązkowo prześlij zdjęcie wykonanej pracy do oceny)

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć prac technicznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl

 

 

Tematy lekcji z plastyki i techniki za okres od 25.05.2020-29.05.2020

PLASTYKA KL.4

Temat: Bawimy się fakturą (3 godziny lekcyjne)

 1. Zapisz temat lekcji w zeszycie
 2. Wykonaj ćwiczenie 4 ze strony 66. (prześlij wykonane zdjęcia do oceny)
 3. Wykonaj ćwiczenie 5 ze strony 66. Zaproś do wspólnej zabawy rodzeństwo, rodziców i dziadków

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć prac plastycznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl

 

PLASTYKA KL.5A, 5B, 5C

Temat:  Kultury świata (1 godz. lekcyjna)

1.Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 57-63

 1. Zapisz temat lekcji w zeszycie i odpowiedz na pytanie 1,2  s. 63.
 2. Wykonaj ćw. 2 s.63. (obowiązkowo prześlij zdjęcia wykonanej pracy do oceny)

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć prac plastycznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl

 

PLASTYKA KL.6A

Temat: Architektura wnętrz i krajobrazu (1 godz. lekcyjna)

 1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 66-71,
 2. Zapisz temat lekcji w zeszycie i odpowiedz na pytanie 1,2,3, s. 71
 3. Wykonaj ćwiczenie 1 lub 2 s. 71 (prześlij zdjęcia wykonanych pracy do oceny)

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć prac plastycznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl

 

TECHNIKA KL.5B, 5C (3 godz. lekcyjne)

Temat: Ekologiczny pojazd przyszłości- praca metodą projektu (3 godz. lekcyjne)

 1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 149-151.
 2. Zapisz w zeszycie: temat lekcji i główny cel projektu
 3. Ponieważ pracujemy zdalnie- projekt musisz wykonać samodzielnie. Twoim zadaniem będzie zaprojektowanie i wykonanie ekologicznego pojazdu przyszłości– życzę udanej zabawy w projektanta i konstruktora (prześlij zdjęcie wykonanej pracy do oceny)

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć prac technicznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl