Nauczyciel: Grażyna Szymczyk

Tematy lekcji z plastyki i techniki za okres od 1.06.2020 r. – 22.06.2020 r.

PLASTYKA KL.4

Temat: Bawimy się fakturą (2 godziny lekcyjne)

 1. Zapisz temat lekcji w zeszycie
 2. Wykonaj ćwiczenie 4 ze strony 66. (prześlij wykonane zdjęcia do oceny)
 3. Wykonaj ćwiczenie 5 ze strony 66. Zaproś do wspólnej zabawy rodzeństwo, rodziców i dziadków

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć prac plastycznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl

 

PLASTYKA KL.5A, 5B, 5C

Temat:  Teatr (1 godz. lekcyjna)

 1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 64-68
 2. Zapisz temat lekcji w zeszycie i odpowiedz na pytanie 1,2, 3 i 4   s. 68.
 3. Wykonaj ćwiczenie 4 s. 68. Zaproś do wspólnej zabawy rodzeństwo, rodziców i dziadków.

Temat:  Litera (1 godz. lekcyjna)

 1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 69-72
 2. Zapisz temat lekcji w zeszycie i odpowiedz na pytanie 1,2 i 3 s. 72.
 3. Wykonaj ćwiczenie 4 s. 72. Zaproś do wspólnej zabawy rodzeństwo, rodziców i dziadków.

 

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć prac plastycznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl

 

PLASTYKA KL.6A

Temat: Architektura na tle epok (1 godz. lekcyjna)

 1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 72-76,
 2. Zapisz temat lekcji w zeszycie
 3. Wykonaj ćwiczenie 5 s. 76 (prześlij zdjęcia wykonanych pracy do oceny)

Temat: Opis dzieła architektonicznego (1 godz. lekcyjna)

 1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 77-78,
 2. Zapisz temat lekcji w zeszycie
 3. Wykonaj ćwiczenie 1 s. 78 (prześlij zdjęcia wykonanych pracy do oceny)

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć prac plastycznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl

 

TECHNIKA KL.5B, 5C  (2 godz. lekcyjne)

Temat: Ekologiczny pojazd przyszłości- praca metodą projektu (3 godz. lekcyjne)

 1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 149-151.
 2. Zapisz w zeszycie: temat lekcji i główny cel projektu
 3. Ponieważ pracujemy zdalnie- projekt musisz wykonać samodzielnie. Twoim zadaniem będzie zaprojektowanie i wykonanie ekologicznego pojazdu przyszłości– życzę udanej zabawy w projektanta i konstruktora (prześlij zdjęcie wykonanej pracy do oceny)

PAMIĘTAJ o przesłaniu (podpisanych swoim imieniem i nazwiskiem) zdjęć prac technicznych na adres poczty plastyka4_6@idsl.pl