Grażyna Szymczyk

Plastyka kl.4

Temat:  Znaczenie barw

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 52-53 i wykonaj ćwiczenie 3  s. 54 (zachowaj wykonaną pracę do oceny)

Temat: Walor

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 55-57 i wykonaj ćwiczenie 2  s. 58 (zachowaj wykonaną pracę do oceny)

Plastyka kl.5a, 5b, 5c

1 godz. w tygodniu

Temat:  Sztuka ludowa (2 godziny)

Zadanie praktyczne: Wykonaj palemkę lub kartkę wielkanocną (zachowaj wykonaną pracę do oceny lub jej zdjęcie)

Zadanie praktyczne: Wykonaj pisankę wielkanocną (zachowaj wykonaną pracę do oceny lub jej zdjęcie)

Strony dodatkowe z ćwiczeniami dla miłośników plastyki:

https://epodreczniki.pl/b/sztuka-ludowa-kalendarz-swiat—oprawa-plastyczna-wybranych-obrzedow-i-zwyczajow-ludowych/P1BdteHbm

Plastyka kl.6a

Temat: Architektura (2 godz. lekcyjne)

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 61-62 i wykonaj ćwiczenie 1  s. 63 (zachowaj wykonaną pracę do oceny)

Strony dodatkowe z ćwiczeniami dla miłośników plastyki:

https://epodreczniki.pl/a/wazne-dziela-architektury-polskiej-do-xix-wieku/Dk7LYkaGU

https://epodreczniki.pl/b/wazne-dziela-wspolczesnej-architektury-europejskiej/P3FS42t8q

 

Technika kl.5b, 5c

Temat: Piasek i glina, czyli o szkle i ceramice (2 godz. lekcyjne)

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku na s. 124-129 i wykonaj zadanie 7.4  s. 130 (zachowaj wykonaną pracę do oceny lub jej zdjęcie)