Plan lekcji: klasy 1- 8 (z lekcjami online) – od 9 listopada do 13 listopada.

Uwaga: Aktualizacja planu w klasie 1a (czwartek- j. angielski).