Plan lekcji klas 4-8  – zajęcia online i w szkole (od 17 do 21 maja).

Uwaga: nastąpiły zmiany w planie lekcji!

Przypominamy również, że lekcje online rozpoczynają się wg rozkładu dzwonków szkolnych:

0. lekcja 7.25 – 8.10
1. lekcja 8.15 – 9.00
2. lekcja 9.05 – 9.50
3. lekcja 10.00 – 10.45
4. lekcja 10.50 – 11.35
5. lekcja 11.55 – 12.40
6. lekcja 13.00 – 13.45
7. lekcja 13.50 – 14.35