Aktualizacja planu lekcji (7.02.21 r.) dla klas 4 – 8 (od 8 do 12 lutego). Uwaga: nastąpiły jeszcze korekty w planie (w porównaniu z sobotnią wersją)!