Plan lekcji dla klas 4 – 8  (od 14 do 18 czerwca).