Rok szkolny rozpoczął się 4 września Mszą Św. w kościele parafialnym. W tym czasie uroczyste rozpoczęcie na sali miały przedszkolaki.

Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej rozpoczęło się ok. godz. 10.00. Po odśpiewaniu hymnu narodowego głos zabrała Pani Dyr. Joanna Suchowolak, witając wszystkich zebranych, a zwłaszcza uczniów klas pierwszych, którzy chyba najbardziej przeżywali pierwszy dzień szkoły. Następnie przedstawiła harmonogram roku szkolnego i oraz inne informacje dotyczące funkcjonowania naszej placówki.

Na uroczystości gościły także przedstawicielki Programu Projektor, w którym kilkukrotnie uczestniczyli nasi uczniowie. Były to innowacyjne zajęcia, prowadzone przez studentów, mające na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów.

Życzenia wielu sukcesów uczniom, nauczycielom i rodzicom życzył  w nowym roku szkolnym także, obecny na uroczystości, Z-ca Burmistrza Pan Adam Rędzia. Głos zabrał również ksiądz Andrzej Walencik, podając kilka informacji na temat zbliżających się Misji.

Na zakończenie uczniowie przeszli do klas, na spotkania z wychowawcami.