W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemicznej w kraju z dniem 19 października 2020 r., oprócz obowiązujących dotychczas procedur, dodatkowo wprowadza się:

  • obowiązek osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych dla pracowników szkoły (pokój nauczycielski, korytarz)
  • zakaz organizowania wyjść grupowych i organizacji wycieczek szkolnych
  • prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Przypomina się też o obowiązku zachowania dystansu między uczniami
w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowaniu przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia).