Uczniowie  ZSO w Józefowie nad Wisłą również tym roku znaleźli się na liście laureatów kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Literacko- Plastycznego 700 LAT LUBLINA! „PIÓREM I PĘDZLEM O LUBLINIE”  Twórcy z Lublina i Lubelszczyzny.

Tematem przewodnim była twórczość artystów- pisarzy, poetów, malarzy, muzyków, aktorów związanych z Lublinem i Lubelszczyzną na przestrzeni dziejów, jak również wydarzenia z życia tychże osób związane z naszym regionem.

Dnia 10.05.2023 r. w Szkole Podstawowej nr 40 w Lublinie komisja konkursowa pod przewodnictwem p. Katarzyny Łozińskiej -Martysz dokonała oceny prac konkursowych według wymienionych w regulaminie kryteriów.

W KATEGORII LITERACKIEJ Który z twórców z Lublina lub Lubelszczyzny mógłby być wzorem do naśladowania dla współczesnego młodego człowieka. Wykorzystaj przykłady z literatury, sztuki, muzyki. doceniono talent uczennic kl. 8 c Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Józefowie nad Wisłą. Za najlepszą uznano pracę Mileny Kłudki,  której przyznano I miejsce. Na III miejscu znalazła się rozprawka Aleksandry Bis. Wyróżniono także wypracowanie Anny Pietras.

W 2022 r. jury uhonorowało talenty i wysiłek ubiegłorocznych uczniów kl. 7c:  1. miejscem reportaż Zuzanny Szczambury Święto kwitnących jabłoni oraz  wyróżnieniami  prac: Zuzanny Molesztak Łyska z pyska  i Szymona Pietronia Historia sadownictwa w Józefowie nad Wisłą.

W 2021 r. na trzecim miejscu znalazł się Przewodnik po Lubelszczyźnie autorstwa  uczennicy ówczesnej kl. 6- Mai Legęzy.

W II Wojewódzkim Konkursie Literacko-Plastycznym „Dziady cz. II”. Relektura, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie oraz Fundację Rozwoju Oświaty Lubelskiej Komisja Konkursowa w kategorii literackiej wyróżniła pracę Czyny i zaniechania autorstwa Aleksandry Bis uczennicy kl. 8 c Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Józefowie nad Wisłą. (J. S.)