Priorytet 3: „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.”

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” to akcja, której celem jest wzmocnienie zainteresowań
i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów w obszarze promowania rozwoju czytelnictwa.

Nasza szkoła zakwalifikowała się do wieloletniego programu, uchwalonego przez Radę Ministrów,
 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe na kwotę 12.000 zł.
Program realizujemy przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Józefów nad Wisłą,
który zagwarantował wkład własny w  wysokości 3 .000 zł.


Razem na wzbogacenie zbiorów bibliotecznych mamy 15.000 zł.

Zamierzamy podjąć działania opierające się na przedsięwzięciu adresowanym do uczniów z klas I – III  i IV – VIII szkoły podstawowej.
Naszym celem jest promocja książki i biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom
oraz zwiększenie roli biblioteki szkolnej w kształceniu, wychowaniu i rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży,
wyrabianie nawyku właściwego spędzania wolnego czasu, rozwijanie sprawności językowych,
ale także budowanie poczucia własnej wartości.

Zaszczepienie czytelnictwa już w wieku wczesnoszkolnym i podtrzymywanie miłości do książek podczas całego pobytu uczniów w szkole, przyczyni się do wyrobienia nawyku czytania i wielu płynących z tego faktu korzyści w dorosłym życiu.
Biblioteka szkolna planuje podjąć szereg działań sprzyjających
promowaniu i wspieraniu rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.