Nauczyciel: Damian Wojtuszkiewicz

Muzyka kl. IV,V,VI,VII
Temat: Wakacyjny repertuar.
1. Posłuchaj i zaśpiewaj: https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E
Muzyka kl. IV
02.06.2020r
Temat: Warsztat muzyczny.
1.Przypomnij sobie wszystkie wiadomości o wartościach rytmicznych oraz
wysokościach dźwięku.
2. Wyklaszcz rytm i nazwij dźwięki piosenki pt.” Nasza  melodyjka” z
podręcznika na stronie 125.
Muzyka kl.V
02.06.2020r
Temat: Warsztat muzyczny.
1.Przypomnij sobie wszystkie wiadomości o wartościach rytmicznych oraz
wysokościach dźwięku.
2. Wyklaszcz rytm i nazwij dźwięki piosenki pt.” Nowa  melodyjka” z
podręcznika na stronie 168.
Muzyka kl. VI
02.06.2020r
Temat: Warsztat muzyczny.
1.Przypomnij sobie wszystkie wiadomości o wartościach rytmicznych oraz
wysokościach dźwięku.
2. Wyklaszcz rytm i nazwij dźwięki piosenki pt.” Rondo” z podręcznika na
stronie 182.
Muzyka kl. VII
02.06.2020r
Temat: Warsztat muzyczny.
1.Przypomnij sobie wszystkie wiadomości o wartościach rytmicznych oraz
wysokościach dźwięku.
2. Wyklaszcz rytm i nazwij dźwięki piosenki pt.” Płonie ognisko” z
podręcznika na stronie
Muzyka kl. IV
09.06.2020r
Temat: Muzykujemy wakacyjnie.
1. Przeczytaj z podręcznika strony od 119 do 122.
2. Posłuchaj i zaśpiewaj: https://www.youtube.com/watch?v=WHVrE8ZcorQ
Muzyka kl.V
09.06.2020r
Temat: Wakacje.
1.Przypomnij sobie pojęcia ze strony 154.
2. Posłuchaj i zaśpiewaj: https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0
Muzyka kl. VI
09.06.2020r
Temat: Spotkajmy się na szlaku.
1.Posłuchaj i zaśpiewaj: https://www.youtube.com/watch?v=K38TC_WMuNU
Muzyka kl. VII
09.06.2020r
Temat: Z muzyką dalej w świat.
1. Posłuchaj i zaśpiewaj: https://www.youtube.com/watch?v=aWSZrchVVjE
2. Odpowiedz  na pytania ze strony 163.