21 marca obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową. Szkolne Koło PCK przygotowało z tej okazji prezentację multimedialną, w której przypomina
o idei równości wszystkich ludzi bez względu na ich kolor skóry. (U.S.)