Nauczyciel: Iwona Szymała
Przedmiot matematyka 

26.03.2020
Kl 7b
Temat: Przykłady równań.
Poznanie pojęć: równanie, niewiadoma, lewa strona równania, prawa strona równania – podręcznik str. 187. Zapisanie w zeszycie definicji równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą – podręcznik str. 188 oraz kiedy liczba spełnia równanie – podręcznik str. 189. Zadania do rozwiązania z podręcznika: 1str. 190, 3, 5, 7, 10 str. 191.
https://epodreczniki.pl/a/rownanie-pierwszego-stopnia-z-jedna-niewiadoma/DgywrbdcG

Kl 8b
Temat: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
Przypomnienie pojęcia wielkości wprost proporcjonalne – podręcznik str. 198.
Zadania do rozwiązania z podręcznika: 13, 14, 15, 16 str. 201.
https://epodreczniki.pl/a/przeksztalcanie-wzorow/D1CDabD2z
https://epodreczniki.pl/a/rownania-w-postaci-proporcji/DHbzlEmMy

K. P. – nauczanie indywidualne
Temat: Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników.
Zadania do rozwiązania z podręcznika: 2 d, e, f str. 251, 3 c, d, 4, 6 str. 252.
https://epodreczniki.pl/a/metoda-przeciwnych-wspolczynnikow-rozwiazywania-ukladow-rownan/D18cRsepW

27.03.2020
Kl 7b
Temat: Rozwiązywanie równań.
Opis metody równań równoważnych – podręcznik str. 194, przeanalizowanie przykładów z podręcznika na str. 194, 195.
Zadania do rozwiązania z podręcznika: 1, 3, 4 str. 196.
https://epodreczniki.pl/a/rozwiazanie-rownania-liczba-rozwiazan-rownania/DtmkE2ae2

Kl 8b
Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań.
Zadania z podręcznika: 17, 18, 20 str. 201; 21, 23, 24 str. 202.
https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych-za-pomoca-rownan/Dzkm8YGaD

K. P. – nauczanie indywidualne
Temat: Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi wybraną metodą.
Zadania ze zbioru zadań: 5.28 b, d, f; 5.35 a, c, e; 5.39, 5.44.
https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-ukladow-rownan/DpzxkLVtP

 

30.03.20

kl 7b i A.Ł.
Temat: Rozwiązywanie równań.
Przepisać do zeszytu rozwiązane równania z  przykładu 4 str. 195. Rozwiązać zadania 5 i 6 str. 196.
https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-rownan/DcDkqLKBI

kl 8b
Korzystamy z wsipnet.pl : SP0E-8B-MAT. Do rozwiązania test 2 (Testy/Równania z jedną niewiadomą/Test 2)
Temat: Potęgi.
Przypomnieć własności potęg – podręcznik str. 203.
Zadania do rozwiązania: 8, 9, 11, 12, 14, 15 str. 206. Z tych zdań sprawdzę 9, 12 i 15.
https://epodreczniki.pl/a/iloczyn-i-iloraz-poteg-o-takich-samych-podstawach/DkARwCpzV

K.P.
Temat: Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań.
Zadania z podręcznika str. 258: 1, 2, 4, 6 oraz ze zbioru zadań 5.56, 5.68.

 

31.03.20.

kl 7b i A.Ł.
Temat: Rozwiązywanie równań.
Rozwiązać zadania 8,9,1,2,3.4 str. 197. Ocenię zadania 1,2,3 str. 197
Korzystamy z wsipnetu. Wasz kod dostępu: SP0E-7B-MAT (po literze P należy wpisać zero)
https://app.wsipnet.pl/sc-184374/testy/podglad/2/6507

kl 8b
Korzystamy z wsipnet.pl : SP0E-8B-MAT. Do rozwiązania test 2 (Testy/Równania z jedną niewiadomą/Test 2)
Temat: Notacja wykładnicza.
Przypomnienie notacji wykładniczej – podręcznik str. 203.
https://app.wsipnet.pl/sc-185179/podreczniki/strona/140865

kl 8b
Z wsipnetu rozwiązujecie test 2 z potęg

https://app.wsipnet.pl/sc-185179/testy/wybor-zadan/2/8263

K.P.
Zadania do rozwiązania: 19, 20, 22, 23 str. 207.
Temat: Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań.
Zadania z podręcznika str. 259: 9, 10,13 oraz ze zbioru zadań 5.73, 5.77, 5.85

 

1.04.2020 r.

8b
Temat: Pierwiastki.
Przypomnieć własności pierwiastków podręcznik str. 208.
Zadania : 11, 12 str. 211, 13, 14 str. 212.
https://app.wsipnet.pl/testy/wybor-zadan/2/8279

K.P.
Temat: Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi – powtórzenie wiadomości.
Zadania: 11 b, 12 b, 13 b, 14, 16, 18 str. 261

 

2.04.2020 r.
K.P.
Temat: Funkcja kwadratowa.
Definicja i wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej na str. 262, a w postaci kanonicznej na str. 264.
Zadania z podręcznika str. 267: 1, 2, 3.
https://www.youtube.com/watch?v=lKZ0gS8f-6k

kl 8b
Temat: Działania na pierwiastkach.
Przypomnieć usuwanie niewymierności z mianownika – przykład 3 str. 209, wyłączanie czynnika przed pierwiastek – przykład 4 str. 209, włączanie czynnika pod pierwiastek – przykład 5 str. 210..
Zadania do rozwiązania: 15, 16, 17, 18  str. 212
https://app.wsipnet.pl/sc-185179/podreczniki/strona/149668

kl 7b i A.Ł.
Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań.
Przepisać do zeszytu etapy rozwiązywania zadania tekstowego za pomocą  równania str. 198. Rozwiązć zadania 1,2,3,4 str. 201.
https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych-z-zastosowaniem-rownan/DEwQW4Eie

 

3.04.2020 r.

K.P.
Temat: Wykres funkcji kwadratowej.
Zadania do rozwiązania: 4, 8, 9 str. 268. Na ocenę zadania ze zbioru zadań: 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.11, 6.14.
https://epodreczniki.pl/a/wykres-funkcji-kwadratowej-zapisanej-wzorem-w-postaci-kanonicznej-wykres-funkcji-kwadratowej-zapisanej-wzorem-w-postaci-ogolnej/Dxh6PnSl

kl 7b i A.Ł.
Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań.
Rozwiązć zadania 5 str. 202, 8 str. 202 (rozwiążcie podobnie jak w przykładzie 2 str. 200), 11, 14 str. 202.
https://epodreczniki.pl/a/wykorzystanie-rownan-do-rozwiazywania-zadan-tekstowych/DgThRejcc 

 

6.04.20
K.P.
Temat: Wykres funkcji kwadratowej.
Zadania do rozwiązania ze zbioru zadań: 6.15, 6.16, 6.21, 6.24, 6.25.
https://epodreczniki.pl/a/wspolrzedne-wierzcholka-paraboli/DAocS9b83

kl. 8b
Temat: Kąty i trójkąty – powtórzenie wiadomości.
Przypomnienie wiadomości o kątach przyległych, wierzchołkowych, naprzemianległych, odpowiadających – podręcznik str. 213, przypomnienie wiadomości o trójkątach – podręcznik str. 214, cechy przystawania trójkątów str. 216. Zadania do rozwiązania: 1,2,3 str. 218, 4 str. 219, 13 str. 220, 15 str. 221.
https://epodreczniki.pl/a/katy-utworzone-przez-dwie-proste-przeciete-trzecia-prosta/Dve5bVHmh
https://epodreczniki.pl/a/katy-i-ich-rodzaje/DMIBNJUXC
https://epodreczniki.pl/a/cechy-przystawania-trojkatow/DpLU69Lif
https://epodreczniki.pl/a/twierdzenie-pitagorasa/D1HZGP6te

kl. 7b i A.Ł.
Temat: Przekształcanie wzorów.
W podręczniku na str. 214 znajdziecie informacje jak ze wzoru wyznaczyć zmienną oraz przykłady. Spróbujcie samodzielnie rozwiązać zad. 1 i 2 str. 215 oraz zad. 9 str. 216.
https://epodreczniki.pl/a/przeksztalcanie-wzorow/D1CDabD2z

 

7.04.20
K.P.
Temat: Funkcja kwadratowa – zastosowania.
Zadania: 1, 2 str. 274, 4, 6 str. 275.

kl 7b i A.Ł.
Temat: Przekształcanie wzorów.
Zadania: 6 str. 215, 1, 2, 3 str. 217.
https://epodreczniki.pl/a/przeksztalcanie-wzorow/D1CDabD2z

kl 8b
Temat: Figury płaskie -powtórzenie wiadomości.
Przypomnienie własności wielokątów – podręcznik str. 214, 215. Zadania: 5, 6, 8 str. 219, 18, 19, 20 str. 221.
https://epodreczniki.pl/a/wielokaty-i-ich-wlasnosci/DYTDtvdLI
https://epodreczniki.pl/a/pole-rownolegloboku-i-rombu/DIh1BABcW
https://app.wsipnet.pl/sc-185179/testy/wybor-zadan/2/8496

 

8.04.20
K.P.
Temat: Proporcjonalność odwrotna.
Definicja proporcjonalności odwrotnej, współczynnik proporcjonalności odwrotnej – podręcznik str. 276. Zadania z podręcznika: 1, 2, 3 str. 280, 4,5 str. 281.
https://epodreczniki.pl/a/wielkosci-odwrotnie-proporcjonalne/DNvx0zxE6

8b
Temat: Figury w prostokątnym układzie współrzędnych.
Zadania z podręcznika: 22, 23, 24 str. 221, 27, 28 str. 222.
https://equrs.pl/quizzes/twierdzenie-pitagorasa-demo-test/
https://app.wsipnet.pl/testy/wybor-zadan/2/8662
https://app.wsipnet.pl/testy/wybor-zadan/2/8663