Nauczyciel: Iwona Szymała 

1.06.20
K.P.
Temat: Wektor na płaszczyźnie.
Definicja wektora, długość wektora, wektor zerowy, wektory równoległe – str. 358. Definicja wektorów równych, sumy wektorów, wektorów przeciwnych, iloczynu wektorów, twierdzenia 1 i 2 str. 358 – 360
Zadania: 1, 2, 3 str. 363.
https://epodreczniki.pl/b/pojecie-wektora/P2RHjBCqx
https://epodreczniki.pl/b/wektor-swobodny/PX0qTjO4Z

kl 8b
Temat: Symetria osiowa.
Figury symetryczne względem prostej str. 289, punkty symetryczne względem prostej str.290, punkty symetryczne względem osi układu współrzędnych str. 293, figura osiowosymetryczna str. 294.
Zadania: 1, 2, 3, 4, 5 str. 296.
https://epodreczniki.pl/b/symetria-osiowa—wprowadzenie/Pt0iWILd7

kl 7b
Temat: Notacja wykładnicza.
Zadania: 4, 5, 6, 7 str. 299

Poniżej kartkówka dla klasy 7b:

 

2.06.20
K.P.
Temat: Wektor na płaszczyźnie.
Zadania: 4, 5, 6 str. 363.

kl 8b
Temat: Symetria osiowa.
Zadania: 6, 7 str. 296, 8, 9 str. 297.

kl 7b i A.Ł.
Temat: Notacja wykładnicza.
Zadania: 8, 9, 10, 11 str. 299.

 

3.06.20
K.P.
Temat: Wektor na płaszczyźnie.
Zadania: 7.172, 7.173, 7.174.
kl 8b
Temat: Symetria osiowa.
Zadania: 10, 11, 12, 13 str. 297.

 

4.06.20
KP
Temat: Wektor na płaszczyźnie.
Zadania: 7.175, 7.176, 7.177, 7.179.

kl 8b
Temat: Symetria osiowa.
Zadania: 14, 15, 16, 17, 18, 19 str. 299.

kl 7b i A.Ł.
Temat: Notacja wykładnicza.
Zadania: 12, 13, 14 str. 299.

 

5.06.20
K.P.
Temat: Geometria płaska – powtórzenie wiadomości..
Zadania: 9 str. 364, 10, 11, 14, 16 str. 365.

kl 7b i AŁ
Temat: Notacja wykładnicza.
Zadania: 15, 16, 17 str. 300.


8.06.20
K.P.
Temat: Sprawdzian wiadomości.

kl 8b
Temat: Symetria środkowa.
Punkty symetryczne względem punktu str. 301, figury symetryczne względem punktu str. 302.
Zadania: 1, 2, 3 str. 306 podręcznik.
https://www.youtube.com/watch?v=owoU6PkvUiI .

kl 7b i A.Ł.
Temat: Notacja wykładnicza.
Zadania: 1, 2, 3, 4, 5 str. 300 na ocenę.

 

9.06.20

K.P.

Temat: Określenie sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa w trójkącie prostokątnym.

Definicje str. 367, analiza przykładów str. 368 – 370.

Zadania: 1, 2, 3 str. 371.

https://www.youtube.com/watch?v=dt3J4Mdbot0kl

8b

Temat: Symetria środkowa. Punkty symetryczne względem początku układu współrzędnych, figury środkowosymetryczne str. 304.

Zadania: 4, 5, 6, 7 str. 306.kl

7b i A.Ł.

Temat: Działania na potęgach.

Własności potęg str. 301, porównywanie potęg str. 302.

Zadania: 1,2 str. 304, 3, 4 str. 305.

10.06.20
K.P.
Temat: Określenie sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa w trójkącie prostokątnym.Zadania: 4, 5, 6, 7 str. 372.

kl 8b

Temat: Symetria środkowa. Zadania: 8, 9, 10, 11, 12 str. 307.

 

15.06.20
K.P.
Temat: Wartości sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa kątów 30 stopni, 45 stopni, 60 stopni.
Wartości kątów z tabeli str. 373 do zapamiętania. Zadania: 1, 2, 3 str. 374.

kl 8b
Temat: Symetralna odcinka i dwusieczna kąta.
Konstrukcja symatralnej odcinka wraz z opisem str. 310. Konstrukcja dwusiecznej kąta wraz z opisem str. 312. Zadania: 1, 2, 3, 4, 5 str. 318.

kl 7b i A.Ł.
Temat: Działania na potęgach.
Własności potęg str. 301. Zadania: 1, 2 str. 304, 3, 4 str. 305.

 

19.06.20
K.P.
Temat: Wartości sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa kątów 30 stopni, 45 stopni, 60 stopni.
Zadania: 4, 5 str. 374 oraz do wyboru 5 zadań ze zbioru zadań.

kl 7b i A.Ł.
Temat: Działania na potęgach.
Własności potęg str. 301. Zadania: 5, 6, 7, 9, 10 str. 305.

 

22.06.20
K.P.
Temat: Zależności między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta.
Zadania: 1, 2, 3, 4 str. 382.

kl 8b
Temat: Symetralna odcinka i dwusieczna kąta.
Zadania: 7, 10, 12, 14 str. 318.

kl 7b
Temat: Potęgi – powtórzenie wiadomości.
Zadania: 1, 2, 3, 4, 5 str. 307.

 

23.06.20
K.P.
Temat: Zależności między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta.
Zadania: 5, 6, 7 str. 382; 15, 16 str. 383.

kl 8b
Temat: Symetralna odcinka i dwusieczna kąta.
Zadania: 1, 2, 3, 4, 5 str. 320.

kl 7b
Temat: Potęgi – powtórzenie wiadomości.
Zadania: 1, 2, 3, 4, 5, 6 str. 310.

 

24.06.20
K.P.
Temat: Trygonometria kąta ostrego – powtórzenie wiadomości.
Zadania: 11, 12, 13, 14 str. 385.

kl 8b
Temat: Symetrie – powtórzenie wiadomości.
Zadania: 1, 4 str. 321; 5, 6, 9 str. 322.

 

25.06.20
K.P.
Temat: Trygonometria kąta ostrego – powtórzenie wiadomości.
Zadania: 16, 18, 21, 22 str. 385.

kl 8b
Temat: Symetrie – powtórzenie wiadomości.
Zadania: 12, 14 str. 323; 17, 18, 21 str. 324.

kl 7b
Temat: Potęgi – powtórzenie wiadomości.
Zadania: 10, 12, 15, 16, 18 str. 311.

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Klasa 6a

https://gwo.pl/strony/2129/seo_link:klasa-6-droga-predkosc-czas

https://gwo.pl/strony/3036/seo_link:strefa-ucznia-wyrazenia-algebraiczne

https://gwo.pl/strony/2517/seo_link:klasa-6-wyrazenia-algebraiczne-i-rownania

 

Klasa 7a, 7b

https://gwo.pl/strony/3035/seo_link:strefa-ucznia-figury-geometryczne

https://gwo.pl/strony/2130/seo_link:klasa-6-pola-wielokatow

https://gwo.pl/strony/3038/seo_link:potegi-i-pierwiastki (zadania z potęgami)

 

Klasa 8a, 8b

https://gwo.pl/strony/3090/seo_link:rachunek-prawdopodobienstwa-kl-8

https://gwo.pl/strony/3089/seo_link:kola-i-okregi-kl-8

https://gwo.pl/strony/3088/seo_link:symetrie