Matematyka – Urszula Iskra

V A

04.05.20
Zadania utrwalające.
Analiza zadania strona 234
zadania 1, 2, 3, 4/235
4-odesłać

05.05.20
Zadania utrwalające.
Analiza zadania strona 236
zadanie 5 i 6/237
Rysunek pomocniczy będzie ułatwieniem przy rozwiązywaniu tych zadań.

07.05.20
Zadania utrwalające.
Analiza strona 238
zadanie 9/238
zadania 10, 11, 12, 13, 14/239
9 i 14-odesłać

08.05.20
Sprawdzian na WSiP-necie

11.05.20
Kąty wierzchołkowe i kąty przyległe.
https://epodreczniki.pl/a/katy-przylegle-i-wierzcholkowe/DbEOeMlDy

12.05.20
https://odrabiamy.pl/pytania-i-odpowiedzi/wideolekcja/proste-rownolegle-przeciete-trzecia-prosta-katy
zadanie 11/247
zadanie 12-14/248

14.05.20
Suma kątów w trójkącie. Suma kątów w czworokącie.
zadanie15/249
17/250
19/250
20, 21/251

15.05.20
Suma kątów w czworokącie
22/251
tabelka strona 252
23-25/252 – odesłać
bardzo przydatne są rysunki do tych zadań

18.05.20 – 19.05.20
Rodzaje kątów i ich własności – 2 godziny
Analiza tabelki strona 253
26-30/253
31-35/254
1-4/255 CO UMIEM?
32,33/254 i 4/255-odesłać

21.05.20
Skala
Ramka strona 258 – przypomnienie zagadnień związanych z pojęciem skali
3-8/259

22.05.20
Obliczanie rzeczywistej odległości w terenie na podstawie mapy
9-12/260

25.05.20
Obliczanie skali mapy
przykład 13/261
zadanie 14, 15/262 – w rozwiązaniach tych zadań wykorzystujemy przedstawione w przykładzie w zadaniu 13 sposoby obliczania skali mapy
zadanie 16, 17/262 – są to zadania wymagające połączenia poznanych sposobów rozwiązywania zadań dotyczących skali

26.05.20
Skala
proszę zrobić zadania dotyczące skali w zeszycie ćwiczeń

28.05.20
klasa V A
proszę zrobić kartkówkę na WSiP-necie i przesłać 28.05.20 do godziny 15.00

29.05.20
Wprowadzenie pojęcia sześcianu. Badanie własności sześcianu.

https://www.edukator.pl/course/open/?uid=003-23ae7015-47df-e2b1-bd57-d2e6eac5061f

Zadanie 1-8/266-267

 

V C

04.05.20
Zadania utrwalające.
Analiza zadania strona 234
zadania 1,2,3,4/235
4-odesłać

05.05.20
Zadania utrwalające.
Analiza zadania strona 236
zadanie 5 i 6/237
Rysunek pomocniczy będzie ułatwieniem przy rozwiązywaniu tych zadań.

06.05.20
Zadania utrwalające.
Analiza strona 238
zadanie 9/238
zadania 10, 11, 12, 13, 14/239
9 i 14-odesłać

08.05.20
Sprawdzian na WSiP-necie

11.05.20
Kąty wierzchołkowe i kąty przyległe.
https://epodreczniki.pl/a/katy-przylegle-i-wierzcholkowe/DbEOeMlDy

12.05.20
https://odrabiamy.pl/pytania-i-odpowiedzi/wideolekcja/proste-rownolegle-przeciete-trzecia-prosta-katy
zadanie 11/247
zadanie 12-14/248

13.05.20
Suma kątów w trójkącie. Suma kątów w czworokącie.
zadanie15/249
17/250
19/250
20, 21/251

15.05.20
Suma kątów w czworokącie
22/251
tabelka strona 252
23-25/252 – odesłać
bardzo przydatne są rysunki do tych zadań

18.05.20 – 19.05.20
Rodzaje kątów i ich własności – 2 godziny
Analiza tabelki strona 253
26-30/253
31-35/254
1-4/255 CO UMIEM?
32,33/254 i 4/255-odesłać

20.05.20
Skala
Ramka strona 258 – przypomnienie zagadnień związanych z pojęciem skali
3-8/259

22.05.20
Obliczanie rzeczywistej odległości w terenie na podstawie mapy
9-12/260

25.05.20
Obliczanie skali mapy
przykład 13/261
zadanie 14, 15/262 – w rozwiązaniach tych zadań wykorzystujemy przedstawione w przykładzie w zadaniu 13 sposoby obliczania skali mapy
zadanie 16, 17/262 – są to zadania wymagające połączenia poznanych sposobów rozwiązywania zadań dotyczących skali

26.05.20
Skala
proszę zrobić zadania dotyczące skali w zeszycie ćwiczeń

27.05.20
Kartkówka na WSiP-necie – proszę zrobić i odesłać 27.05.20 do godziny 15.00

29.05.20
Wprowadzenie pojęcia sześcianu. Badanie własności sześcianu.

https://www.edukator.pl/course/open/?uid=003-23ae7015-47df-e2b1-bd57-d2e6eac5061f

Zadanie 1-8/266-267

 

VI B

05.05.20
Opisywanie sytuacji równaniami.
Analiza strona 226 i tabelki strona 227
Zadania 18, 19/227 i 20, 21, 22, 23, 24/228

06.05.20
Opisywanie sytuacji wyrażeniami algebraicznymi i równaniami.
zadania 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/229

07.05.20
Rozwiązywanie zadań.
zadania 1, 2, 3, 4/230 – ODESŁAĆ

08.05.20
Równania równoważne.
zadania strona 232, 1 i 3/233 oraz 5/234

12.05.20
Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą
analiza zadania strona 236 podręcznik
zadanie 9/236
Analiza tabelki strona 237
zadania 10-12/237

13.05.20
Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań
Zadanie bez numeru strona 238
15-17/238

14.05.20
Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań
zadanie 24/240
Warto przedstawić warunki zadania na rysunku, np.
w punkcie a może on wyglądać tak ( x oznacza długość krótszej listwy w cm )

l——–x—————l——-x+9cm————————l

l———————-87cm———————————–l

x+x+9=87
2x=87-9
2x=78 /:2
x=39 cm
zadanie 25/240

15.05.20
Zastosowanie równań do rozwiązywania zadań tekstowych
strona 241-242 – zrobić i odesłać 5 wybranych zadań
zachęcam do graficznego przedstawienia warunków zadania, czasami rysunek bardzo nam ułatwia rozwiązanie

19.05.20
Proszę zrobić kartkówkę 24 jedną grupę A lub B
kartkówka na WSiP-necie

20.05.20    Zadania utrwalające – 3 godziny
21.05.20       1-10/245; 12/246; 13/247
22.05.20      14-15/248; 17-20/249; 22/250
15-17/251; 30/252; 34/253

26.05.20
27.05.20
28.05.20
Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań
Robimy zadania dotyczące działu – Rozwiązywanie równań w zeszycie ćwiczeń
w piątek 29.05.20 sprawdzian na WSiP-necie

29.05.20
proszę zrobić test na WSiP-necie

VIII A

04.05.20
Pole koła.
zadania 8-10/256, 11-13/257

05.05.20
Pole koła 17-18/258, 1-5/259 – czy już potrafisz ?

06.05.20
Zadania utrwalające
11-12/261, 17/262, 19/263

08.05.20
Sprawdzian na WSiP-necie

11.05.20
Kombinatoryka
Analiza przykładu 1-3/267-269
Ćwiczenie 1-3/267-269

12.05.20
Kombinatoryka
zadanie 4-7/271
uwaga 4/271- pierwszego turystę możemy umieścić w 5 pokojach, a drugiego już tylko w 4
5/271- proszę zilustrować sytuację z zadania tabelką lub drzewem
zadanie 14, 16,19/272
5 i 16 zadanie proszę odesłać

13.05.20
Rachunek prawdopodobieństwa
Analiza przykładu 1,2, 3
Ćwiczenie 1, 2, 3/275-279

15.05.20
Rachunek prawdopodobieństwa
4/280-rozwiązanie tego zadania ułatwi narysowanie drzewa lub tabeli
11/281
14/281-warto zapisać możliwe wyniki w tabeli, takiej jak na s.275

4,11,14-odesłać
Proszę zrobić test na WSiP-necie (zadany jeszcze raz – długość okręgu i pole koła)

18.05.-19.05.20
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa – zadania utrwalające-2 godziny
1-20/283-286

20.05.20
Sprawdzian – WSiP-net

22.05.20
Symetria osiowa
https://epodreczniki.pl/a/dla-nauczyciela/DtLplBRAE
ćwiczenie 1/290; 2/291

25.05.20

Symetria osiowa
Przykład 4 i 5/292-293
ćwiczenie 4/292
ćwiczenie 5/294
zadanie 10 i 11/297
3/299

26.05.20
27.05.20
Symetria środkowa
podręcznik strona 300-304
ćwiczenie 1/301
ćwiczenie 2/302
ćwiczenie 3/303
ćwiczenie 4/304
ćwiczenie 5/305
zadania 1-7/306

29.05.20
Figury osiowo i środkowosymetryczne.

https://www.bing.com/videos/search?q=figury+osiowo+i+%c5%9brodkowo+symetryczne&qs=AS&cvid=0cc38330f0ca47edb6772361de78f973&refig=21628d51ed1e4bd8bcfcb33892c86cd8&cc=PL&setlang=pl-PL&plvar=0&PC=ASTS&ru=%2fsearch%3fq%3dfigury%2bosiowo%2bi%2b%25C5%259Brodkowo%2bsymetryczne%26form%3dEDGTCT%26qs%3dAS%26cvid%3d0cc38330f0ca47edb6772361de78f973%26refig%3d21628d51ed1e4bd8bcfcb33892c86cd8%26cc%3dPL%26setlang%3dpl-PL%26plvar%3d0%26PC%3dASTS&view=detail&mmscn=vwrc&mid=4AF81D0D08B1365DF4AB4AF81D0D08B1365DF4AB&FORM=WRVORC

 

https://www.bing.com/videos/search?q=figury+osiowo+i+%c5%9brodkowo+symetryczne&ru=%2fsearch%3fq%3dfigury%2bosiowo%2bi%2b%25C5%259Brodkowo%2bsymetryczne%26form%3dEDGTCT%26qs%3dAS%26cvid%3d0cc38330f0ca47edb6772361de78f973%26refig%3d21628d51ed1e4bd8bcfcb33892c86cd8%26cc%3dPL%26setlang%3dpl-PL%26plvar%3d0%26PC%3dASTS&mmscn=vwrc&view=detail&mid=04FAC7EF31CF7AB2E69E04FAC7EF31CF7AB2E69E&rvsmid=4AF81D0D08B1365DF4AB4AF81D0D08B1365DF4AB&FORM=VDMCNR

zadania 1-5/308-309