Nauczyciel: Urszula Iskra

przedmiot: matematyka

15.04.2020 r.

klasa VC – temat z 10.04.2020
Dzielenie liczby dziesiętnej przez 10, 100, 1000 itd. https://www.youtube.com/watch?v=dyqYW3NS2Hw.

Analiza tabelki -strona 223 – podręcznik
Zadanie bez numeru strona 222 i 7-8 / 223
Zadania 1-8 w zeszycie ćwiczeń

klasa VI B – temat z 09.04.2020
Wyznaczanie wartości danej wielkości ze wzoru.

Analiza przykładu 9 strona 207
Zadania 10 – 12/208

klasa VIII A – temat z 10.04.2020
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa.

 

V A
16.04.2020 

Dzielenie liczby dziesiętnej przez 10, 100, 1000 itd.  https://www.youtube.com/watch?v=dyqYW3NS2Hw

Analiza tabelki -strona 223 – podręcznik
Zadanie bez numeru strona 222 i 7-8 / 223
Zadania 1-8 w zeszycie ćwiczeń

VI B
16.04.2020

Interpretowanie wzorów – ćwiczenia
Analiza przykładu 21/210
Zadanie 21 – 23/211

 

 

V A
17.04.2020
Dzielenie liczby naturalnej przez liczbę dziesiętną.
Analiza tabelki str. 224-podręcznik
zadanie 10 i 11 strona 224

V C
17.04.2020

Dzielenie liczby naturalnej przez liczbę dziesiętną.
Analiza tabelki str. 224-podręcznik
zadanie 10 i 11 strona 224

VI B
17.04.2020

Zależność między drogą, prędkością a czasem.
Analiza i wykonanie zadań na str. 213-podręcznik
Analiza informacji z ramki-str.214
zadanie 1 i 3/214 – przesłać

VIII A
17.04.2020

Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa – test
test robimy na WSiP-necie

————————————————————

 

V A
20.04.20
Dzielenie liczb dziesiętnych – ćwiczenia.
Analiza ramki strona 226 podręcznik
zadania 16, 17, 18, 21/226
22/227
18 i 22 – przesłać do mnie

21.04.20
Rozwiązywanie zadań.
25, 26, 27, 28 / 227
29-32 /227 przesłać

23.04.20
Kolejność wykonywania działań.
Analiza tabelki strona 230
zadania 1 – 5 /230

24.04.20
proszę zrobić test na WSiP-necie.

V C
20.04.20
Dzielenie liczb dziesiętnych – ćwiczenia.
Analiza ramki strona 226 podręcznik
zadania 16, 17, 18, 21/226
22/227
18 i 22 – przesłać do mnie

21.04.20
Rozwiązywanie zadań.
25, 26, 27, 28 / 227
29-32 /227 przesłać

22.04.20
Kolejność wykonywania działań.
Analiza tabelki strona 230
zadania 1 – 5 /230

24.04.20
proszę zrobić test na WSiP-necie.

VI B
21.04.20
Zamiana jednostek prędkości
analiza tabelki strona 215 podręcznik

https://www.youtube.com/watch?v=LL9qkK7ZEio

 

zadania 6-9 /216

22.04.20
Obliczanie prędkości średniej, gdy dane są droga i czas.
Analiza tabelki strona 216 podręcznik
10 / 216
11, 12, 13, 15 / 217

23.04.20
Obliczanie czasu, gdy dane są droga i prędkość średnia.
Analiza tabelki strona 218
18 – 20 / 218
21 i 22 / 219 – odesłać

24.04.20
Rozwiązywanie zadań.
24, 25 / 219
zadania ze strony 220 dla chętnych
Proszę zrobić zadanie na WSiP-necie.

 

VIII A
20.04.20
Liczby naturalne – powtórzenie
Test na WSiP-necie

21.04.20
Sprawdzian na WSiP-necie

22.04.20 
Liczba  π (pi)
Podręcznik strona 243 – 245
zadanie 4, 5 /246

24.04.20
Długość okręgu
tabelka strona 248 podręcznik
analiza przykładu 1 / 248
ćwiczenie 1 / 249
zadanie 1, 3, 4 / 250

—————————————————  

 

KLASA V A

27.04.20

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych.

Zadanie 8,9,11/231

29.04.20

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych.

Zadanie 13-17/232

30.04.20

Zadania utrwalające.

1-3/233 – co umiem

Kartkówka na WSiP-necie

 

KLASA V C

27.04.20

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych.

Zadanie 8,9,11/231

28.04.20

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych.

Zadanie 13-17/232

29.04.20

Zadania utrwalające.

1-3/233 – co umiem

Kartkówka na WSiP-necie

 

KLASA VI B

27.04.20

Zadania utrwalające

Zadanie 1-2/221 – co umiem

Kartkówka na WSiP-necie

29.04.20

Opisywanie sytuacji wyrażeniami algebraicznymi.

Analiza strona 222 podręcznik

Zadania 1-5/223

30.04.20

Obliczanie wartości wyrażenia algebraicznego.

8-10/224

Analiza tabelki strona 225

13-15/225

 

KLASA VIII A

27.04.20

Długość okręgu.

Analiza przykładu 2 strona 249

Ćwiczenie 1/249

Zadania 5-10/250

28.04.20

Długość okręgu – zadania

12 i 13/251
kartkówka na WSiP-necie

29.04.20

Pole koła.

Analiza strona 253 podręcznik

zadania 1-5/256