Nauczyciel: Urszula Iskra

Klasa V A

01.06.20

Wprowadzenie pojęcia prostopadłościanu. Badanie własności prostopadłościanu

zadanie 11 i 12/268

02.06.20

Budowanie modeli prostopadłościanu

https://www.youtube.com/watch?v=6WBQAXB6ZAw

zadanie 21-23/270-271

 

04.06.20

Rozpoznawanie brył w sytuacjach praktycznych

25-28/271-272

 

05.06.20

Rozwiązywanie zadań

1-4/273

Kartkówka na WsiP-necie

08.06.-10.06.20

Zadania utrwalające
1-20/275-281
w poniedziałek- 15.06.20-sprawdzian

15.06.20
Proszę zrobić sprawdzian- test na WSiP-necie

19.06.20
Obliczenia kalendarzowe
1-3/285

22.06.20
Obliczenia czasowe
zadania strona 286-287

23.06.20
Szacowanie wyników obliczeń czasowych
zadania strona 288-289

25.06.20
https://www.youtube.com/watch?v=YXncLIo6HtE

26.06.20
Zakończenie roku szkolnego

Klasa V C

01.06.20

Wprowadzenie pojęcia prostopadłościanu. Badanie własności prostopadłościanu

zadanie 11 i 12/268

02.06.20

Budowanie modeli prostopadłościanu

https://www.youtube.com/watch?v=6WBQAXB6ZAw

zadanie 21-23/270-271

 

03.06.20

Rozpoznawanie brył w sytuacjach praktycznych

25-28/271-272

 

05.06.20

Rozwiązywanie zadań

1-4/273

Kartkówka na WSiP-necie

 

08.06 – 10.05.20

Zadania utrwalające
1-20/275-281
w poniedziałek- 15.06.20- sprawdzian

15.06.20

Proszę zrobić sprawdzian- test na WSiP-necie

19.06.20
Obliczenia kalendarzowe
1-3/285

22.06.20
Obliczenia czasowe
zadania strona 286-287

23.06.20
Szacowanie wyników obliczeń czasowych
zadania strona 288-289

24.06.20
https://www.youtube.com/watch?v=YXncLIo6HtE

26.06.20
Zakończenie roku szkolnego

Klasa VI B

02.06.20 – 05.06.20

Konstrukcje geometryczne –strona 256-257

Konstrukcja trójkąta

Tabelka strona 258

Przeanalizuj instrukcję-tabelka strona 259 i wykonaj według niej rysunek

Zadania 4-6/259 – przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji trzeba narysować odcinki o podanych długościach

Konstrukcja kąta

https://www.youtube.com/watch?v=J-ATm670vAg

2-4/263
1-2/264-odesłać

09.06.-10.06.20
Liczby i działania na nich – rozwiązywanie zadań
1-29/265-270
Proszę zrobić test na WSiP-necie do 14.06.20

15.06.20-19.06.20
Elementy algebry
1-27/272-276

23.06.20
Figury płaskie
strona 277-282

24.06.20
Bryły
strona 283-287

25.06.20
Zadania tekstowe
strona 190-292

 

Klasa VIII A

01.06.20-05.06.20

Symetralna odcinka i dwusieczna kąta

https://www.youtube.com/watch?v=-dWXlkhM88A

https://www.youtube.com/watch?v=6YTJ6UC2HYU

przykład 3 i ćwiczenie3/313-314

zadania 1-12/318

test nr 1 i 3 na WSiP-necie

08.06.20-10.06.20
Test na zakończenie roku oraz próbny test ósmoklasisty na WSiP-necie

15.06.20
powtórka przed egzaminem
https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/

19.06.20
analiza egzaminu z matematyki

22.06-24.06.20
zastosowanie matematyki w życiu codziennym
https://www.edukator.pl/index.php/user/presShow/id/10700
strona 321-324 podręcznik