Nauczyciel: Halina Mróz

Klasa IV

05.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Obwód wielokąta- powtórzenie .

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń!!! Strona 63,64,65,66,67.

Zadania z zeszytu ćwiczeń będą sprawdzone na ocenę.

Zadania na ocenę należy wysłać terminowo czyli do dnia 05.05.2020r. Oceniana będzie poprawność oraz terminowość przesyłania zadań. Proszę wykonywać zadania samodzielnie!!!

 

06.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Obwód kwadratu i prostokąta- powtórzenie .

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń!!! Strona 68, 69,70,71.

 

07.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Pole wielokąta- powtórzenie .

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń!!! Strona 72,73,74.

 

08.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Obliczanie pola wielokąta- powtórzenie .

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń!!! Strona 75,76,77,78.

Zadania z zeszytu ćwiczeń będą sprawdzone na ocenę.

W tym tygodniu będą oceniane zadania z wtorku i z piątku.

 

12.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Pole kwadratu .

Zadania do rozwiązania :od 9 do 14 strona 240-241  z podręcznika.

Zauważcie, że w zadaniu 11i 12 należy  najpierw wyznaczyć długość boku, a następnie pole kwadratu.

W zadaniu 13 zaobserwujcie, że odpowiednia zamiana jednostek długości boku pozwala na wyrażenie pola w określonej jednostce. Zauważcie zależności między jednostkami pola.

 

13.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Obliczanie pola kwadratu .

Zadania do rozwiązania :od 15 do 20 strona 241-242. Od 1 do 4 str.243.

Przeczytaj i przeanalizuj ciekawostkę na stronie 242.

 

14.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Pole prostokąta .

Przeczytaj i przeanalizuj trzy  podpunkty niebieskie na stronie 244 i 245. Przeczytaj nowe treści matematyczne na stronie 245..

Zadania do rozwiązania :od 1 do 3 strona 245-246.

 

15.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Obliczanie pola prostokąta .

Zadania do rozwiązania :od 4 do 13 strona 246-247.

Porównując pola nie należy tylko porównywać dłuższych boków.

 Zwróćcie uwagę , kiedy takie porównanie ma sens.

Zauważcie, że różne pola może mieć prostokąt o danym obwodzie i przekonacie się, że jednakowe pole figur nie oznacza jednakowego ich obwodu.

 

19.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Obliczanie pola i obwodu prostokąta w sytuacjach praktycznych.

Zadania do rozwiązania :od 14 do 17 strona 247.

 

20.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Obliczanie pola prostokąta- ćwiczenia .

Zadania do rozwiązania: 18 i 19 strona 248.

 

Pole danych wielokątów można wyznaczyć na dwa sposoby: przez podział na prostokąty lub przez dopełnienie do prostokąta. Pierwszy sposób polega na podziale wielokąta na dwa prostokąty, których możemy policzyć pola. W sposobie drugim należy obrysować dany wielokąt prostokątem, którego potrafimy policzyć pole. Zadanie 19 rozwiąż jednym z dwóch sposobów.

21.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji : Obliczanie pola prostokąta- ćwiczenia .

Zadania na ocenę: od 1 do 4 strona 248.

Pole=48 cm2 Długość prostokąta Szerokość prostokąta
48 cm2=1 cm*48 cm 1 cm 48 cm
48 cm2=2 cm*……cm 2 cm …………
48 cm2=…… cm*…… cm …………. ………….
48 cm2=……. cm*…… cm …………. ………….
48 cm2=……. cm*……. cm …………. ………….

Przerysuj tabelkę do zeszytu i oblicz wymiary pozostałych prostokątów.

Wszystkie działania pomocnicze wykonaj w zeszycie !!!

Zadania na ocenę należy wysłać terminowo czyli do dnia 21.05.2020r. Oceniana będzie poprawność oraz terminowość przesyłania zadań. Proszę wykonywać zadania samodzielnie!!!

 

22.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Powtórzenie wiadomości o polu i obwodzie wielokąta.

Przeczytaj i przeanalizuj dwa podpunkty różowe na stronie 249 i 251.Rozwiązania zapisz do zeszytu.

Zadania do rozwiązania :od 1 do 5 strona 249-251.

 

26.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Powtórzenie wiadomości o obwodzie prostokąta.

Przeczytaj i przeanalizuj dwa podpunkty różowe na stronach 253-254. Rozwiązania zapisz do zeszytu.

Zadania do rozwiązania :od 6 do 12 strona 252-254.

Rozwiąż test na portalu wsipnet.pl. Test jest sprawdzianem, zatem oceniam terminowość!!!

Proszę wybrać najlepszą porę na rozwiązanie aby nie utracić danych. Dany test każdy uczeń rozwiązuje tylko jeden raz do 26.05.2020.

 

27.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Powtórzenie wiadomości o polu i obwodzie prostokąta.cz.1

Przeczytaj i przeanalizuj  podpunkt  różowy na stronie 255. Rozwiązanie zapisz do zeszytu.

Zadania do rozwiązania: od 13 do 18 strona 255-256.

 

28.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji : Powtórzenie wiadomości o polu i obwodzie prostokąta.cz.2

Przeczytaj i przeanalizuj  podpunkt  różowy na stronie 256. Rozwiązanie zapisz do zeszytu.

Zadania do rozwiązania :od 19 do 26 strona 257.

Rozwiąż zadania z zeszytu ćwiczeń  od strony 79 do strony 81.

 

29.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji : Utrwalenie wiadomości o polu i obwodzie prostokąta.

Zadania do rozwiązania :od 27 do 32 strona 258-259.

Zadania na ocenę: zeszyt ćwiczeń strona 82,83,84.

Zadania na ocenę należy wysłać terminowo czyli do dnia 29.05.2020 r. Oceniana będzie poprawność oraz terminowość przesyłania zadań. Proszę wykonywać zadania samodzielnie!!!

 

 

Klasa V

04.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Mnożenie liczb dziesiętnych przez 10,100,1000 oraz przez 0,1 , 0,01 , 0,001.

Przeczytaj i przeanalizuj trzy  podpunkty niebieskie na stronie 216 i 217. Przeczytaj nowe treści matematyczne na stronie 216 i 217.

Zadania do wykonania: 8 i 9 strona 216. Od 10 do 13 strona 218.

 

06.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Mnożenie liczb dziesiętnych- ćwiczenia.

Zadania do wykonania: od 15 do 18  strona 218.

Zwróćcie uwagę na zależność między iloczynem liczb z przecinkiem i liczb zapisanych tymi samymi cyframi, ale bez przecinka. 

 

07.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Potęgowanie liczb dziesiętnych.

Przypomnij jak potęgujemy liczbę np.

  0,1²=0,1 * 0,1 = 0,01 ;     0,03³=0,03 * 0,03 * 0,03 = 0,000027

Potęgowanie liczb jest mnożeniem takich samych czynników. Aby ustalić liczbę cyfr po przecinku należy zliczyć cyfry po przecinku we wszystkich czynnikach.

Zadania do wykonania od 9 do 24 strona 217.

 

08.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji:  Zastosowanie mnożenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Zadania do wykonania: od 25 do 30 strona 219, 220.

Zadania na ocenę: od 1 do 4 strona 220.

Wszystkie obliczenia wykonaj sposobem pisemnym !!!

Zadania na ocenę należy wysłać terminowo czyli do dnia 08.05.2020r. Oceniana będzie poprawność oraz terminowość przesyłania zadań. Proszę wykonywać zadania samodzielnie!!!

 

11.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną.

Przeczytaj i przeanalizuj dwa  podpunkty niebieskie na stronie 221.

 Przeczytaj nowe treści matematyczne na stronie 222.

Zadania do wykonania: od 1do 6 strona 221-222.

Zwróćcie uwagę, że w niektórych przypadkach trzeba rozszerzyć zapis dzielnej przez dopisanie zer nieznaczących, po to aby uzyskać wynik dzielenia w liczbie dziesiętnej.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkt niebieski na stronie 222.

Obliczenia zapisz do zeszytu.

 

13.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Dzielenie liczby naturalnej przez liczbę dziesiętną .

Przeczytaj i przeanalizuj nowe treści matematyczne i  trzy podpunkty niebieskie na stronie 223.

Obliczenia zapisz do zeszytu.

Zadania do wykonania: 7 i 8 strona 223.

 

14.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę dziesiętną.

Przeczytaj i przeanalizuj nowe treści matematyczne  na stronie 224.

Zadania do wykonania: od 9 do 14 strona 224.

 

15.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Dzielenie liczb dziesiętnych- ćwiczenia.

Przeczytaj i przeanalizuj dwa podpunkty niebieskie  na stronie 224- 225.

Obliczenia zapisz do zeszytu.

Zauważcie, że drugi sposób rozwiązania na przykładzie wielkości mianowanych przygotowuje do zamiany ilorazu liczb dziesiętnych na iloraz liczb naturalnych.

Przeczytaj i przeanalizuj nowe treści matematyczne  na stronie 226.

Zadania do wykonania: od 15 do 20 strona 226.

Zadania na ocenę: od 21 do 25 strona 220.

Wszystkie obliczenia wykonaj sposobem pisemnym !!!

Zadania na ocenę należy wysłać terminowo czyli do dnia 14.05.2020r. Oceniana będzie poprawność oraz terminowość przesyłania zadań. Proszę wykonywać zadania samodzielnie!!!

 

18.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Zastosowanie dzielenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Zadania do rozwiązania od 25 do 35 ze strony 227 i 228.

W zadaniu 29 trudność zadania tkwi w interpretacji wyniku, ponieważ liczba posadzonych begonii jest o 1 większa od ilorazu skrajnych begonii i odległości między kolejnymi begoniami.

W zadaniu 34 można wyznaczyć koszt zakupu 0,7 kg proszku w poszczególnych opakowaniach i porównaniu opłacalności w każdym wariancie. Można wyznaczyć koszt zakupu 1kg w poszczególnych opakowaniach.

 

20.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Zastosowanie dzielenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych.

Przygotujcie plakat pt.,, Wędrujący przecinek” o mnożeniu i dzieleniu liczb dziesiętnych przez…., 0,001,  0,01,  0,1,  10, 100,  1000, 10000,….

Plakat powinien zawierać najmniej 10 przykładów(dzielenie i mnożenie).

Format plakatu to A4 ( zwykła kartka ksero).Powinien on zawierać treść zadania i analizę treści. Można dodatkowo umieścić rysunki obrazujące treść zadania.

Zadania na ocenę od 1 do 4 ze strony 228!!!

Za wykonanie prac na ocenę dostaniecie dwie oceny.

Oceniania będzie terminowość wykonania zadań.

 

 21.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Reguły kolejności wykonywania działań .

Przypomnij sobie poznane reguły kolejności wykonywania działań.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkt niebieski na stronie 229.

Przenalizuj treści matematyczne dotyczące kolejności wykonywania działań ze strony 230.

 

Zadania do rozwiązania: od 1 do 6 strona 230.

 

22.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych.

 

Zadania do rozwiązania: od 7 do 12 ze strony 231.

 

25.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych.cz.2

Zadania do rozwiązania: od 13 do 18 ze strony 232.

Pamiętaj o kolejności wykonywania działań!!!

Rozwiąż test na portalu wsipnet.pl. Test jest sprawdzianem, zatem oceniam terminowość!!!

Proszę wybrać najlepszą porę na rozwiązanie aby nie utracić danych. Dany test każdy uczeń rozwiązuje tylko jeden raz do 25.05.2020..

 

27.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych w zadaniach tekstowych.cz.3

 

Zadania do rozwiązania: 19 i 20 ze strony 233.

Rozwiązanie tych zadań ułatwi Ci sporządzenie rysunków takich jak w zadaniu 18.

 

Zadania na ocenę: od 1 do 4 ze strony 233.

Zadania na ocenę należy wysłać terminowo czyli do dnia 27.05.2020r. Oceniana będzie poprawność oraz terminowość przesyłania zadań. Proszę wykonywać zadania samodzielnie!!!

 

28.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Powtórzenie wiadomości o działaniach na liczbach dziesiętnych.cz.1

 Przeczytaj i przeanalizuj  podpunkt  różowy na stronie 234. Rozwiązanie zapisz do zeszytu.

Zadania do rozwiązania :od 1 do 4 strona 235.

 

29.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji :Powtórzenie wiadomości o działaniach na liczbach dziesiętnych.cz.2

Przeczytaj i przeanalizuj  podpunkt  różowy na stronie 236. Rozwiązanie zapisz do zeszytu.

Wykonaj rysunek poglądowy.

Zadania do rozwiązania :od 5 do 8 strona 235.

Do zadania 5 wykonaj rysunek poglądowy.

Boki prostokąta oznacz kolejno: dłuższe- 1,7 zatem krótsze 1.

Następnie należy zsumować  dane części. Oblicz:1,7+1,7+1+1=5,4       8, 64:5,4=……..dm.

W zadaniu 8 1 kg zielonej papryki można policzyć obliczając wartość wyrażenia:

66:(1,5*1,5+2,5*1,5)=……………………………

 

 

Klasa VI

04.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Różne sposoby zapisu zależności. Zapisywanie i interpretowanie wzorów.

Przeczytaj i przeanalizuj 3 podpunkty niebieskie ze strony 205, 206.

Sytuacje przedstawione w zadaniach zapisz za pomocą wzorów lub wyrażeń algebraicznych.

Wyrażenia algebraiczne są to pojedyncze wyrazy np. a , b, ab lub sumy np. 3x+5. W wyrażeniach algebraicznych występują liczby i litery. Litery nazywamy niewiadomą lub zmienną.  

Zadania do rozwiązania: od 1 do 7 strona 206.

 

05.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Wyznaczanie wartości danej wielkości ze wzoru.

Przeczytaj i przeanalizuj dwa podpunkty niebieskie ze strony 207 i 209. Przeczytaj nowe treści matematyczne z ramki na stronie 207.

Zadania do rozwiązania do 8 do 18 strona 207.

 

06.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Interpretowanie wzorów – ćwiczenia. 

Zadania do wykonania: od 19 do 23 strona 210, 211.

Zadania na ocenę: od 1 do 4 strona 212.

Zadania na ocenę należy wysłać terminowo czyli do dnia 06.05.2020r. Oceniana będzie poprawność oraz terminowość przesyłania zadań. Proszę wykonywać zadania samodzielnie!!!

 

07.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Zależność między drogą, prędkością a czasem. Jednostki prędkości:  km/h  i  m/s.

Przeczytaj i przeanalizuj dwa podpunkty niebieskie na stronie 213 oraz nowe treści matematyczne w ramce na stronie 213.

Zadania do wykonania: od 1 do 5 strona 214, 215.

 

11.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Zamiana jednostek prędkości.

Przeczytaj i przeanalizuj nowe treści matematyczne  na stronie 215.

Zauważcie, że w zadaniu 6 pierwszy z pokazanych sposobów odnosi się do pojęcia średniej prędkości oraz własności drogi czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Ciało poruszające się ze stałą prędkością pokona tyle razy mniejsza trasę, ile razy mniej czasu upłynie.

Zadania do rozwiązania: od 5 do 9 strona 215- 216.

Zadanie 5 zadaję ponownie. Wykonaj obliczenia do wszystkich podpunktów.

 

12.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Obliczanie prędkości średniej, gdy dane są droga i czas.

Przeczytaj i przeanalizuj nowe treści matematyczne  na stronie 216.

Zadania do rozwiązania od 10 do 16 strona 216-217.

 

13.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Obliczanie czasu, gdy dana jest droga i prędkość średnia. 

Przeczytaj i przeanalizuj nowe treści matematyczne  na stronie 218.

Zadania do rozwiązania od 17 do 24 strona 218-219.

Zauważcie, że wzory na prędkość, drogę i czas dotyczą nie tylko sytuacji związanych z jazdą pojazdu czy ruchu pieszego. Dotyczą one również prędkości światła, dźwięku, nurtu wody czy szybkości napełniania zbiornika.

 

14.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Zastosowanie poznanych zależności do rozwiazywania zadań tekstowych.

Zadania do wykonania: od 26 do 32 strona 220.

Zadania na ocenę: od 1 do 4 strona 221.

Wszystkie obliczenia wykonaj sposobem pisemnym !!!

Zadania na ocenę należy wysłać terminowo czyli do dnia 14.05.2020r. Oceniana będzie poprawność oraz terminowość przesyłania zadań. Proszę wykonywać zadania samodzielnie!!!

 

 18.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Opisywanie sytuacji wyrażeniami algebraicznymi.

 

Przeczytaj i przeanalizuj 3 podpunkty niebieskie na stronie 222. Rozwiązania zapisz w zeszycie.

Przeczytaj i przeanalizuj nowe treści matematyczne z ramki na stronie 222.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 12 strona 223,224.

W zadaniu 11 zauważ, że 5x-x to tyle samo co 4x, a w zadaniu 12 2x+x to tyle samo co 3x.

 

19.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Obliczanie wartości wyrażenie algebraicznego.

Przeczytaj i przeanalizuj dwa podpunkty niebieskie i nowe treści matematyczne z ramki na stronie 224 i 225.

Zadania do rozwiązania: od 13 do 16 strona 225.

 

20.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Opisywanie sytuacji równaniami.

Przeczytaj i przeanalizuj dwa podpunkty niebieskie i nowe treści matematyczne z ramki na stronie 226 i 227.

Zadania do rozwiązania: od 17 do 24 strona 227, 228.

 

21.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Opisywanie sytuacji wyrażeniami algebraicznymi i równaniami.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkt niebieski na stronie 228.

Zauważ, że iloczyn można zapisać bez użycia znaku mnożenia np. 2a=2*a.

Zadania do rozwiązania: od 25 do 33 strona 229, 230.

 

25.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Równania równoważne ( interpretowanie równań jako wagi lub jako zapisu zagadki).

Przeczytaj i przeanalizuj 4 podpunkty niebieskie na stronie 231 i 232.

Rozwiązania zapisz do zeszytu

Zadania do rozwiązania: od 1 do 7 strona 233, 234, 235.

Zadania na ocenę: od 1 do 4 strona 230.

Zadania na ocenę należy wysłać terminowo czyli do dnia 25.05.2020r. Oceniana będzie poprawność oraz terminowość przesyłania zadań. Proszę wykonywać zadania samodzielnie!!!

 

26.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkt niebieski ze strony 236. Rozwiązania zapisz do zeszytu.

Przeczytaj i przeanalizuj nowe treści matematyczne na stronie 237. Napisz w zeszycie streszczenie tych treści.

Zadania do rozwiązania: od 8 do 13 ze strony 236 i 237.

Rozwiązuj dane równania za pomocą grafów.

 

27.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań z jedną niewiadomą.cz.1

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkt niebieski ze strony 238. Rozwiązanie zapisz do zeszytu.

Zadania do rozwiązania: od 14 do 19 ze strony 238 i 239.

Rozwiązuj dane równania za pomocą grafów.

 

28.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań z jedną niewiadomą.cz.2

Przeczytaj i przeanalizuj trzy podpunkty  niebieskie ze strony 239 i 240. Rozwiązania zapisz do zeszytu.

Zadania do rozwiązania: od 20 do 25 ze strony 239 i 240.

Rozwiązuj dane równania za pomocą grafów.

 

 

 Klasa VII

04.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Obliczania pól wielokątów.

Przeczytaj nowe treści matematyczne na stornie 237, 238, 239

Przeczytaj i przeanalizuj przykład 1 ze strony 240, rozwiązania zapisz do zeszytu.

Rozwiąż ćwiczenie 3 ze strony 241.

Zadania do rozwiązania: ćw. 1 strona 238. ćw.2 strona 239. Zadania od 1 do 8 strona 242, 243.

 

05.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Jednostki pola powierzchni.

Przeczytaj i przeanalizuj nowe treści matematyczne na stronie 240.

Przeczytaj i przeanalizuj przykład 2 na stronie 241. Rozwiązanie zapisz do zeszytu. Rozwiąż ćwiczenie 4 strona 241.

Przeczytaj i przeanalizuj przykład 3 ze strony 241, 242. Rozwiązania zapisz do zeszytu. Rozwiąż ćwiczenie 5 ze strony 242.

Zadania do rozwiązania: od 9 do 19 strona 244, 245.

 

06.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Zastosowanie wzorów na pola wielokątów do wyznaczania długości odcinków.

 

Zadania do rozwiązania: od 20 do 34 strona 247.

W zadaniach od 29 do 32 narysujcie najmniejszy prostokąt, którego boki pokrywają się z liniami klatki, zawierający dany trójkąt (wielokąt). Wówczas pole trójkąta (wielokąta) można obliczyć jako różnicę pola prostokąta i sumy pól powstałych trójkątów prostokątnych.

 

07.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem pól wielokątów.

 

Zadania do rozwiązania: od 35 do 40 strona 248, 249.

Zadanie 37 polega na obliczeniu sumy pól figur składających się na siatkę ostrosłupa.

W zadaniu 38 pole trójką BCD równe jest połowie pola rombu ABCD.

Trójkąty BCD i CDE mają równe pola.

W zadaniu 40 należy wykonać rysunek poglądowy i zauważyć, że pole zamalowanego trójkąta jest równe różnicy pola prostokąta oraz sumy pól trzech trójkątów.

 

Zadania na ocenę: od 1 do 5 strona 250!!!

Zadania na ocenę należy wysłać terminowo czyli do dnia 07.05.2020r. Oceniana będzie poprawność oraz terminowość przesyłania zadań. Proszę wykonywać zadania samodzielnie!!!

 

11.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie .

Przeczytaj i przeanalizuj przykład 1 ze strony 251, rozwiązania zapisz do zeszytu.

Rozwiąż ćwiczenie 1 ze strony 251.

Przeczytaj i przeanalizuj nowe treści matematyczne na stronie 252.

Przepisz te treści do zeszytu.

Narysuj w zeszycie układ współrzędnych. Nazwij osie układu na rysunku. Skup się i dobrze zaznacz jednostkę np. co dwie kratki. Zauważ, że osie układu współrzędnych przecinają się w punkcie (0,0).

Zaobserwuj, że ćwiartki układu współrzędnych numerujemy z ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Numery ćwiartek są stałe.

Przeczytaj i przeanalizuj przykład 2 ze strony 253.

Rozwiązanie zapisz do zeszytu.

Rozwiąż ćwiczenie 2 ze strony 253.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 5 ze strony 259.

 

12.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Figury w prostokątnym układzie współrzędnych..

Przeczytaj i przeanalizuj nowe treści matematyczne na stronie 254 i 255.

Przeczytaj i przeanalizuj przykład 3 na stronie 254. Rozwiązanie zapisz do zeszytu.

 Rozwiąż ćwiczenie 3 strona 255.

Zadania do rozwiązania: od 6 do 16 strona 259-261.

W zadaniu 11 równoległobok obrysuj prostokątem.  Pole równoległoboku jest równe różnicy pola prostokąta oraz sumy pól 4 trójkątów prostokątnych.

W zadaniu 12 czworokąt można podzielić na dwa trójkąty o wspólnej podstawie.

 

13.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Współrzędny środka odcinka.

Wykonaj ćwiczenie 4 ze strony 255. Przepisz do zeszytu treści z ramki o środku odcinka.

Przeczytaj i przeanalizuj przykład 4 i 5 ze strony 256 rozwiązanie zapisz do zeszytu, rozwiąż ćwiczenie 5 i 6 ze strony 256 i 257.

Zadania do rozwiązania : od 17 do 19 strona 261.

 

14.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Punkty kratowe w układzie współrzędnych.

Przeczytaj i przenalizuj przykład 6 ze strony 257 i 258. Rozwiąż ćwiczenie 7 ze strony 257. Rozwiąż ćwiczenie 8 ze strony 259.

Zadania do rozwiązania: zadania 20 i 21 strona 262.

Zadania na ocenę!!! : od 1 do 5 strona 263.

Proszę o wykonanie rysunków poglądowych w układzie współrzędnych.

Zadania na ocenę należy wysłać terminowo czyli do dnia 14.05.2020r. Oceniana będzie poprawność oraz terminowość przesyłania zadań. Proszę wykonywać zadania samodzielnie!!!

 

18.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o kątach w wielokątach i polach wielokątów.

Zadania na ocenę!!! : od 1 do 12 strona 264-266.

Proszę o wykonanie rysunków poglądowych wielokątów.

Zadania na ocenę należy wysłać terminowo czyli do dnia 18.05.2020r. Oceniana będzie poprawność oraz terminowość przesyłania zadań. Proszę wykonywać zadania samodzielnie!!!

 

19.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji:. Powtórzenie wiadomości o kątach w wielokątach i polach wielokątów.

Zadania na ocenę!!! : od 13 do 24 strona 264-268.

Proszę o wykonanie rysunków poglądowych w układzie współrzędnych.

Zadania na ocenę należy wysłać terminowo czyli do dnia 19.05.2020r. Oceniana będzie poprawność oraz terminowość przesyłania zadań. Proszę wykonywać zadania samodzielnie!!!

 

20.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Obliczanie potęg.

Zadania na ocenę!!! : od 1 do 11 strona 270.

Zadania na ocenę należy wysłać terminowo czyli do dnia 20.05.2020r. Oceniana będzie poprawność oraz terminowość przesyłania zadań. Proszę wykonywać zadania samodzielnie!!!

 

21.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Potęga o wykładniku naturalnym.

Przeczytaj i przeanalizuj przykład 1,2,3 ze strony 271 i 272.

Przeczytaj i przeanalizuj nowe treści matematyczne w ramkach na stronach 271 i 272.

Napisz do zeszytu streszczenie tych treści.

Oblicz ćwiczenie 1,2,3 ze strony 271 i 272.

Zadania do rozwiązania od 1do 6 ze strony 274 i 275.

Zadanie 5 napisz na marginesie, pionowo( jeden przykład pod drugim), gruba czcionką, na kolorowo.

Na drugim marginesie policz  potęgi liczby 2 zaczynając od 20,a kończąc na 210.

 

25.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Potęgi liczb całkowitych.

Przeczytaj i przeanalizuj przykład 4,5,6  i 7 ze strony 273, 274.

Rozwiązania zapisz do zeszytu..

Oblicz ćwiczenie 4,5,6,7 ze strony 273 i 274.

Zadania do rozwiązania od 7 do 18 ze strony 275 i 276  oraz od 1 do 5 ze strony 276.

Zadanie 16. Cyfry jedności kwadratów liczb naturalnych są takie, jak cyfry jedności kwadratów liczb naturalnych jednocyfrowych, a zatem są to: 0,1,4,5,6 oraz 9.

Zadanie 17 jest kontynuacją zadania 16.

 

Rozwiąż test na portalu wsipnet.pl. Test jest sprawdzianem, zatem oceniam terminowość!!!

Proszę wybrać najlepszą porę na rozwiązanie aby nie utracić danych. Dany test każdy uczeń rozwiązuje tylko jeden raz do 25.05.2020.

 

26.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Potęga o wykładniku naturalnym.

Przeczytaj i przeanalizuj przykład 1,2, 3 ze strony 277, 278.

Rozwiązania zapisz do zeszytu..

Oblicz ćwiczenie 1,2,3 ze strony 277 i 278.

Zadania do rozwiązania od 1 do 6 ze strony 279.

 

27.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Potęga o wykładniku naturalnym.

Przeczytaj i przeanalizuj przykład  4 i 5 ze strony  278.

Rozwiązania zapisz do zeszytu..

Oblicz ćwiczenie 4 i 5 ze strony 278 i 279.

Przepisz do zeszytu nowe treści matematyczne ze strony 279.

Zadania do rozwiązania od 7 do 12 ze strony 280  oraz od 1 do 5 ze strony 280.

 

28.05.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie.

Przeczytaj i przeanalizuj przykłady: 1,2,3,4,5 oraz 6 ze strony 281,282 i 283.

Rozwiązania zapisz do zeszytu..

Przepisz do zeszytu nowe treści matematyczne ze strony 281 i 282.

Oblicz ćwiczenie 1,2,3,4,5 i 6 ze strony 282 i 283.

Zadania do rozwiązania: 1 i 2 ze strony 283.