Nauczyciel: Halina Mróz

Przedmiot: matematyka 

 

Klasa IV

15.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Wielokąty i ich własności.

Należy przeczytać oraz przeanalizować temat „Wielokąty” znajdujący się na stronach 222, 223.

Proszę zapoznajcie się z niebieskimi podpunktami na stronie 222 oraz przenalizujcie nowe treści matematyczne znajdujące się w ramce na stronie 223. Podczas opisywania wielokątów zwróćcie uwagę na kąty, równoległość i prostopadłość boków.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 5 ze strony 223,224.

 

16.04.2020r. (1 godz. )- temat lekcji: Rysowanie wielokątów o danych własnościach.

Zapoznajcie się z definicją wielokąta foremnego który znajduję się w chmurce na stronie 225.

Zwróćcie uwagę na różnicę pomiędzy wielokątem a łamaną zamkniętą. Analogiczna różnica jest pomiędzy kołem a okręgiem.

Zadania do rozwiązania: od 6 do 10 strona 225.

17.04.2020r. (1 godz. )- temat lekcji: Obwód wielokątów. Obliczanie obwodów wielokątów.

Proszę zapoznajcie się z niebieskim podpunktem na stronie 226 i obliczcie długość naszkicowanej trasy.

 

Zapoznajcie się również z nowymi treściami matematyczni z ramki na stronie 226.

Zadania do rozwiązania: Od 11 do 20 strona 226, 227.

 

21.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Rozpoznawanie kwadratów.

Należy przeczytać oraz przeanalizować 3 niebieskie podpunkty ze strony 229, 230. Proszę zapoznajcie się nowymi treściami matematycznymi ze strony 231. Zadania do rozwiązania: od 1 do 6 strona 231, 232.

Zapamiętaj, że każdy kwadrat jest prostokątem.

22.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Obwód kwadratu, obwód prostokąta.

Należy przeczytać oraz przeanalizować podpunkt niebieski ze strony 233. Przepisz do zeszytu 3 sposoby obliczania obwodu prostokąta. Przeczytaj i przepisz do zeszytu nowe treści matematyczne ze strony 233.

Zadania do rozwiązania: od 7 do 12 strona 234.

 

23.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o polu kwadratu i prostokąta.

Zadanie do rozwiązania: od 13 do 19 strona 234, 235.

 

24.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Pojęcie pola.

Zadania na ocenę!!!: od 1 do 4 strona 235. Będzie oceniana poprawność oraz estetyka wykonania zadań.

Rozwiązania zadań na ocenę przedstaw na kartce formatu A4 (kartka ksero). 

Zadanie 4: Wykonaj tabelę.

Długość prostokąta Szerokość prostokąta Obwód prostokąta
1cm 9cm 20cm
2cm   20cm
3cm   20cm
4cm   20cm
5cm   20cm

Za długość jednego boku przyjmujemy kolejne liczny naturalne. Oblicz długość drugiego boku wykonaj rysunki. Podobne tabelki wykonaj dla obwodu 18cm i 22cm.

 

28.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Pojęcie pola.

Przeczytaj i przeanalizuj 3 podpunkty niebieskie na stronie 236.

Zwróćcie uwagę, że w pierwszym zadaniu figurami jednostkowymi są kwadraty, w drugim natomiast trójkąty równoboczne, a w trzecim kwadraty oraz trójkąty prostokątne.

Przeczytaj nowe treści matematyczne w ramce na stronie 237.

 

Zadania do rozwiązania: od 1 do 5 strona 237 oraz zadanie 6 strona 238.

 

29.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Jednostki pola: mm², cm², m²  .

Przeczytaj i przeanalizuj 2 podpunkty niebieskie na stronie 238.

Szczególnie zwróćcie uwagę na podpunkt 2. Wykonajcie starannie rysunek.

Przeczytaj i przeanalizuj nowe treści matematyczne na stronie 239.

 

Zadania do rozwiązania: 7,8 strona 240.

 

30.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Własności wielokątów- powtórzenie.

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń!!! Strona 60, 61, 62.

Zadania z zeszytu ćwiczeń będą sprawdzone na ocenę.

 

 

Klasa VB

15.04.2020r. (1 godz. )- temat lekcji: Zastosowanie wzoru na pole równoległoboku i rombu do rozwiązywanie zadań tekstowych.

 

Zadania do rozwiązania: od 15 do 21 strona 195,196. Zadanie od 1 do 4 strona 196.

 

16.04.2020r. (1 godz. )- temat lekcji: Wprowadzenie wzoru na pole trapezu.

 

Przeczytaj i przeanalizuj 3 podpunkty niebieskie ze strony 197. Postaraj się „odkryć” wzór na pole trapezu.

Pole trapezu jest równe połowie pola prostokąta złożonego z dwóch identycznych trapezów prostokątnych lub połowie pola równoległoboku złożonego z dwóch identycznych trapezów.

 

Zapoznaj się z nowymi treściami matematyczni z ramki ze strony 198. Przepisz wzór na pole trapezu z rysunkiem do zeszytu.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 11 strona 188, 189.

 

17.04.2020r. (1 godz. )- temat lekcji: Obliczanie pola trapezu ćwiczenia.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkt niebieski na stronie 200.

Zadania do rozwiązania: od 12 do 15 strona 200.

 

20.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Zastosowanie wzoru na pole trapezu w rozwiązywaniu zadań     tekstowych.

 Zadania do rozwiązania: 16, 17 strona 201.

 

22.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o polu trapezu.

 Zadnie dla chętnych: Zadanie projekt z niebieskiej ramki na stronie 202.

Zadania obowiązkowe dla każdego ucznia na ocenę:

Od 1 do 4 ze strony 202. Wykonaj je na kartce formatu A4 (kartka ksero). Będzie oceniana poprawność oraz estetyka wykonania zadań.

 

23.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o czworokątach.

Zadania do wykonania: od 1 do 5 strona 204, 205.

 

24.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o trójkątach.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkt różowy ze strony 206. Rozwiązanie przepisz do zeszytu.

Zadania do rozwiązania: od 6 do 8 strona 206.

 

 

27.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o polu trójkątów i czworokątów.

Przeczytaj i przenalizuj podpunkt różowy na stronie 207. Przerysuj do zeszytu rysunek i przepisz rozwiązanie.

Zadania do rozwiązania: Od 9 do 11 strona 207. Od 12 do 14 strona 208.

 

29.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o polu figur.

Zadania do wykonania: od 15 do 21 strona 208.  Zadania z tego tematu będą sprawdzone na ocenę.

Zadanie 22 i 23- dla chętnych,

 

30.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Mnożenie liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną.

Przeczytaj i przeanalizuj dwa podpunkty niebieskie na stronie 214. Przeczytaj nowe treści matematyczne na stronie 211.

 

Zadania do wykonania: 1 i 2 strona 215. Od 3 do 7 strona 216.

Zwróćcie uwagę, że w mnożeniu liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną na początku nie uwzględniamy przecinka. Zamiany dokonujemy po wykonanych obliczeniach. Mnożenie wykonujemy metodą tą samą co w mnożeniu liczb naturalnych!

 

 

Klasa VIA

15.04.2020r.  (1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o objętości prostopadłościanu.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkt różowy na stronie 185. Rozwiązanie przepisz do zeszytu.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkt różowy na stronie 186. Rozwiązanie również przepisz do zeszytu.

Zadania do rozwiązania: od 13 do 17 strona 186.

 

16.04.2020r.  (1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o objętości prostopadłościanu cz2.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkt różowy na stronie 187. Rozwiązanie zapisz w zeszycie.

Zadania do rozwiązania: od 18 do 25 strona 187, 188.

 

20.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o objętości prostopadłościanu.

Zadania do rozwiązania od 26 do 28 strona 188.

Zadanie 26: Objętość powietrza: oblicz w decymetrach sześciennych. Masę tego powietrza oblicz w gramach, a następnie wyraź ją w kilogramach.

 

21.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Rozpoznawanie i nazywanie brył- powtórzenie.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkt różowy na stronie 189. Rozwiązanie przepisz do zeszytu.

Zadania do rozwiązania : od 29, 30, 35, 36 strona 189, 190.

22.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Utrwalenie wiadomości o figurach przestrzennych.

 

Zadania na ocenę dla każdego ucznia!!!: 31, 32, 33. 34 ze strony 191, 192 Wykonaj je na kartce formatu A4 (kartka ksero). Będzie oceniana poprawność oraz estetyka wykonania zadań.

 

23.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkt niebieski na stronie 196. Rysunek i obliczenia przepisz do zeszytu.

Zadania do rozwiązania: Od 1 do 6 strona 196, 197

 

 

27.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych cz.2.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkt niebieski na stronie 197. Przeczytaj i zapoznaj się z nowymi treściami matematycznymi w ramce na stronie 197.

Zadania do rozwiązania: 7 i 8 strona 197, 9 strona 198 i zadania 10, 11 strona 199.

W zadaniu 7 wykonanie rysunku poglądowego ułatwi znalezienie rozwiązania.

Narysuj odcinek i podziel go na 5 równych części. 4 części stanowią babeczki Kasi, 1 część stanowią babeczki Joli.

 

28.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych cz.3.

Przeczytaj i przeanalizuj podpunkt niebieski na stronie 200.

Zadania do rozwiązania: od 12 do 15 strona 200, 16 i 17 strona 201.

 

29.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych cz.4.

Przeczytaj i przenalizuj podpunkt niebieski na stronie 201.

Zadania do rozwiązania: od 18 do 21 na stronie 201.

Przeczytaj i przenalizuj pierwszy podpunkt niebieski na stronie 202.

Zadania do rozwiązania: 22, 23 strona 202.

Zadania 22, 23 będą sprawdzone na ocenę. Do każdego zadania wykonaj rysunek poglądowy z opisem.

 

30.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych

Przeczytaj i przenalizuj dwa podpunkty niebieskie na stronie 202, 203.

Zadania do rozwiązania: od 24 do 32 strona 202, 203.

Zadania na ocenę: od 1 do 4 strona 204!!! Do obliczeń wykonaj rysunki poglądowe.

 

 

 

Klasa VIIA

15.04.2020r. (1 godz. )- temat lekcji: Rozwiązywanie równań za pomocą proporcji.

Przeczytaj i przeanalizuj przykład 3 i 4 ze strony 206, 207, 208. Wykonaj ćwiczenie 3 i 4.

Zadania do rozwiązania: od 8 do 16 strona 210.

 

16.04.2020r. (1 godz. )- temat lekcji: Rozwiązywanie zadań za pomocą proporcji.

Przeczytaj i przenalizuj przykład 5 ze strony 208, 209. Rozwiązanie przepisz do zeszytu. Wykonaj ćwiczenie 5 strona 209.

Zadanie do rozwiązania od 17 do 22 strona 211. Od 1 do 5 strona 212.

 

20.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Przekształcania wzorów.

Przeczytaj i przeanalizuj przykład 1 ze strony 213. Rozwiązanie zapisz do zeszytu. Rozwiąż ćwiczenie 1.

Przeczytaj i przeanalizuj przykład 2 strony 214. Rozwiązania zapisz do zeszytu. Rozwiąż ćwiczenie  2 ze strony 214.

Należy również zapoznać się z nowymi treściami matematycznymi ze strony 214. Przeczytaj i przeanalizuj przykład 3 ze strony 214, 215. Rozwiązania zapisz do zeszytu. Rozwiąż ćwiczenie 3 ze strony 215.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 3 strona 215.

 

21.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Przekształcanie wzorów- ćwiczenia.

Zadania do rozwiązania: od 1 do 4 strona 215, 216. Od 1 do 5 strona 217.

 

22.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o równaniach.

Odpowiedz na pytania ze strony 218.

Zadania do rozwiązania od 1 do 7 strona 218, 219.

 

23.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Utrwalenie wiadomości o równaniach.

Zadania  do rozwiązania: od 8 do 18. Strona 219, 220.

 

27.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o własnościach wielokątów.

Zadania na ocenę: od 1 do 7 strona 224!!!

Przeczytaj i przenalizuj treści matematyczne ze strony 225 do 229.

Przeczytaj przykład 1 strona 229. Wykonaj ćwiczenie 1. Zadania do wykonania od 1 do 2 strona 231.

 

28.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Klasyfikacja czworokątów. Wielokąty foremne.

Zapoznaj się z nowymi treściami matematycznymi na stronie 230. Przeczytaj przykład drugi oraz rozwiązanie zapisz do zeszytu.

Wykonaj ćwiczenie drugie.

Zadania do rozwiązania: Od 3 do 7 strona 232. Wykonaj w zeszycie rysunki poglądowe czworokątów.

Na rysunkach poglądowych należy oznaczyć miary kątów.

 

29.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Zastosowanie własności czworokątów. Kąty w wielokątach- ćwiczenia.

Przeczytaj przykład 3 ze strony 230 i rozwiązanie zapisz do zeszytu. Rozwiąż ćwiczenie 3 ze stronie 231.

Przeczytaj przykład 4 ze strony 231. Rozwiąż ćwiczenie 4 ze strony 231.

 

Zadania do rozwiązania: Od 8 do 15 strona 233, 234.

 

30.04.2020r.(1 godz. )- temat lekcji: Zastosowanie własności wielokątów.

Zadania do wykonania od 16 do 19 strona 234, 235.

 

 Zadania do rozwiązania na ocenę: od 1 do 5 strona 236.