Nauczyciel – Iskra Urszula

Przedmiot – matematyka

Klasa V a

26.03.2020 – Pole równoległoboku i rombu –rozwiązywanie zadań.

https://www.youtube.com/watch?v=0YTt4QhV8Ew     

https://www.youtube.com/watch?v=hUgrDsCNkfw

Podręcznik – przykład 5 strona 193

Zadanie 6 str. 193

Zadanie 11 i 12 strona195

 

 

Klasa V c

26.03.2020 – Pole równoległoboku i rombu –rozwiązywanie zadań.

https://www.youtube.com/watch?v=0YTt4QhV8Ew     

https://www.youtube.com/watch?v=hUgrDsCNkfw

Podręcznik – przykład 5 strona 193

Zadanie 6 str. 193

Zadanie 11 i 12 strona195

Nauczyciel – Iskra Urszula

Przedmiot – matematyka

 

Klasa VI b

26.03.2020 – Zadania utrwalające.

https://www.youtube.com/watch?v=_S9MFPvK_-g

podręcznik:

zadanie 17 str.178

zadanie 18 str.179

zadanie 35 i 36 str.191

 

Klasa VIII a

26.03.2020 – Kąty – powtórzenie

https://www.youtube.com/watch?v=O0XvY1Y97bc      

podręcznik str. 213

zadanie 1 i 2 str. 218

zadanie 8 str. 219

klasa  VIII A

27.03.2020 –MATEMATYKA- Urszula  Iskra

Cechy przystawania trójkątów.

 https://epodreczniki.pl/a/cechy-przystawania-trojkatow/DpLU69Lif

 

klasa VI B

27.03.2020 –MATEMATYKA- Urszula  Iskra

Zadania utrwalające.

Podręcznik: zadanie 7, 8  str.184

Zadanie 9, 11 str.185

Zadanie 14, 15, 16 str.186

 

 

klasa V A

27.03.2020 –MATEMATYKA- Urszula  Iskra

Pole trapezu – zadania

https://www.youtube.com/watch?v=V1VCKTWKJTE

podręcznik: zadania 1-5 str. 202 (CO UMIEM?)

 

Klasa V C

27.03.2020 –MATEMATYKA- Urszula  Iskra

 Pole trapezu – zadania

https://www.youtube.com/watch?v=V1VCKTWKJTE

podręcznik: zadania 1-5 str. 202 (CO UMIEM?)

Klasa VA

Proszę zalogować się na stronie WSiP

Kod klasy V A: SP0E-5A- MAT

Zadania dotyczące tematu lekcji robimy na platformie WSiP

30.03.2020

Mnożenie liczb dziesiętnych.

 https://www.youtube.com/watch?v=aIvXPyRSfhw

Przeanalizuj treść zadań na str. 214 w podręczniku oraz tabelkę na str. 215

Zadanie 1 str.215 pisemnie

Zadanie 4 i 5 strona 216

Zeszyt ćwiczeń zadanie 1- 11+ CO BYŁO NA LEKCJI?

31.03.2020

Mnożenie liczb dziesiętnych przez 10, 100, 1000

https://www.youtube.com/watch?v=S_IR6o0Hb9M

Przeanalizuj tabelkę na stronie 216 i wykonaj zadanie 8 i 9 strona 216

Zadanie12-15 zeszyt ćwiczeń + CO BYŁO NA LEKCJI?

02.04.2020

Mnożenie liczb dziesiętnych – ćwiczenia

Analiza tabelki strona 217 – podręcznik

Zadanie 13 -15 strona 218

Zadanie18-23 zeszyt ćwiczeń + CO BYŁO NA LEKCJI?

 

03.04.2020

Potęgowanie liczb dziesiętnych

https://www.youtube.com/watch?v=uNePfC6ymSw

Informacja  w chmurce strona 218

Zadanie 19 – 22 strona 219

 Zadanie16-17 zeszyt ćwiczeń + CO BYŁO NA LEKCJI?

UWAGA!

Zadania w zeszycie ćwiczeń dotyczące tych tematów proszę zrobić do 04.04.2020 r.

 

 

Klasa VC

Proszę zalogować się na stronie WSiP

Kod klasy V C: SP0E-5C- MAT

Zadania dotyczące tematu lekcji robimy na platformie WSiP

30.03.2020

Mnożenie liczb dziesiętnych.

 https://www.youtube.com/watch?v=aIvXPyRSfhw

Przeanalizuj treść zadań na str. 214 w podręczniku oraz tabelkę na str. 215

Zadanie 1 str.215 pisemnie

Zadanie 4 i 5 strona 216

Zeszyt ćwiczeń zadanie 1- 11+ CO BYŁO NA LEKCJI?

31.03.2020

Mnożenie liczb dziesiętnych przez 10, 100, 1000

https://www.youtube.com/watch?v=S_IR6o0Hb9M

Przeanalizuj tabelkę na stronie 216 i wykonaj zadanie 8 i 9 strona 216

Zadanie12-15 zeszyt ćwiczeń + CO BYŁO NA LEKCJI?

01.04.2020

Mnożenie liczb dziesiętnych – ćwiczenia

Analiza tabelki strona 217 – podręcznik

Zadanie 13 -15 strona 218

Zadanie18-23 zeszyt ćwiczeń + CO BYŁO NA LEKCJI?

 

03.04.2020

Potęgowanie liczb dziesiętnych

https://www.youtube.com/watch?v=uNePfC6ymSw

Informacja  w chmurce strona 218

Zadanie 19 – 22 strona 219

 Zadanie16-17 zeszyt ćwiczeń + CO BYŁO NA LEKCJI?

UWAGA!

Zadania w zeszycie ćwiczeń  dotyczące tych tematów proszę zrobić do 04.04.2020 r.

 

Klasa VI B

Proszę zalogować się na stronie WSiP

Kod klasy VIB: SP0E-6B-MAT

Zadania dotyczące tematu lekcji robimy na platformie WSiP

 

31.03.2020

Rozwiązywanie zadań tekstowych

Jak skutecznie rozwiązywać zadania tekstowe? – strona 197 podręcznik

Zadania 1-8/196,197

Zadanie 1/196 i 5/197 proszę przesłać na pocztę

 

01.04.2020

Rozwiązywanie zadań tekstowych

Analiza zadań ze strony 198-199

Zadania 9-11/198-199

Zeszyt ćwiczeń zadania 1-7 do tego tematu

02.04.2020

 Rozwiązywanie zadań tekstowych

Zadania 12-19/200-201

Zeszyt ćwiczeń zadania 5-7 + CO BYŁO NA LEKCJI?

03.04.2020

 Rozwiązywanie zadań tekstowych

Zadanie29,31,32/203

Dla chętnych 30/203

Zeszyt ćwiczeń 8-12 + CO BYŁO NA LEKCJI?

UWAGA!

Zadania w zeszycie ćwiczeń  dotyczące tych tematów proszę zrobić do 04.04.2020 r.

 

 

Klasa VIII A

 Proszę zalogować się na stronie WSiP

Kod klasy VIIIA: SP0E-8A- MAT

30.03.2020

Trójkąty- powtórzenie

Strona 214 – podręcznik

-nierówność trójkąta

-twierdzenie Pitagorasa

-własności trójkąta prostokątnego

-pole i wysokość trójkąta równobocznego

Zadanie 4-8/219

13/220

15/221

 

31.03.2020

Czworokąty – powtórzenie

Podręcznik strona 215

Zadanie 19,20/221

 25,27/222

Zadanie20/221 proszę przesłać do mnie

 

01.04.2020

Graniastosłupy i ostrosłupy

Zadania 1-12/225-227

03.04.2020

Pole i objętość graniastosłupa i ostrosłupa

Proszę przeanalizować zadania w podręczniku strona 223-225 i wykonać

 zadania 14-17/227

18/228

Dla chętnych 19,25,26/228

Zadanie15/227 przesłać do mnie

 

V A
06.04.2020
Zastosowanie mnożenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych.
Zadania: 23 – 28 ze strony 219 z podręcznika
Zadanie 29 i 30 strona 220 proszę zrobić i odesłać do mnie.

07.04.2020
proszę zrobić zadania i odesłać do mnie

1. 0–2 p.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ( otocz kółkiem) P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
I. Iloczyn 2,05 ∙ 3 jest równy 6,15. P / F
II. Kwadrat liczby 0,02 jest równy 0,004. P / F
2. 0–2 p.
Skorzystaj z tego, że 24 ∙ 17 = 408, i uzupełnij zdania.
Wybierz ( otocz kółkiem) odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.
Iloczyn 2,4 ∙ 1,7 jest równy A / B.          A. 4,08    B. 40,8
Iloraz 0,24 ∙ 1,7 jest równy C / D.         C. 4,08    D. 0,408
3. 0–2 p.
W każdym punkcie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
1. Która z podanych liczb jest 100 razy większa od liczby 4,22?
A. 42,2     B. 422
C. 4220    D. 42200

2. Która z podanych liczb jest 16,5 razy większa od liczby 4,22?
A. 6,863     B. 6,963
C. 68,63     D. 69,63
3. 0–2 p.
Oblicz sposobem pisemnym.
a) 3,21 ∙ 0,9     b) 2,04 ∙ 7,5

 

10.04.2020
Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną
https://www.youtube.com/watch?v=j8bqpWyfOao

Analiza tabelki – strona 222 – podręcznik
Zadanie 3 -6 strona 222.

11.04.2020
Dzielenie liczby dziesiętnej przez 10, 100, 1000 itd.  https://www.youtube.com/watch?v=dyqYW3NS2Hw

Analiza tabelki -strona 223 – podręcznik
Zadanie bez numeru strona 222 i 7-8 / 223
Zadania 1-8 w zeszycie ćwiczeń

 

V C
06.04.2020
Zastosowanie mnożenia liczb dziesiętnych do rozwiązywania zadań tekstowych.
Zadania: 23 – 28 ze strony 219 z podręcznika
Zadanie 29 i 30 strona 220 proszę zrobić i odesłać do mnie.

07.04.2020

proszę zrobić zdania i odesłać do mnie

1. 0–2 p.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz ( otocz kółkiem) P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
I. Iloczyn 2,05 ∙ 3 jest równy 6,15. P / F
II. Kwadrat liczby 0,02 jest równy 0,004. P / F
2. 0–2 p.
Skorzystaj z tego, że 24 ∙ 17 = 408, i uzupełnij zdania.
Wybierz ( otocz kółkiem) odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.
Iloczyn 2,4 ∙ 1,7 jest równy A / B.       A. 4,08     B. 40,8
Iloraz 0,24 ∙ 1,7 jest równy C / D.      C. 4,08      D. 0,408
3. 0–2 p.
W każdym punkcie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
a) Która z podanych liczb jest 100 razy większa od liczby 4,22?
A. 42,2     B. 422
C. 4220    D. 42200

b) Która z podanych liczb jest 16,5 razy większa od liczby 4,22?
A. 6,863     B. 6,963
C. 68,63     D. 69,63
4. 0–2 p.
Oblicz sposobem pisemnym.
a) 3,21 ∙ 0,9    b) 2,04 ∙ 7,5

08.04.2020
Dzielenie liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną.
https://www.youtube.com/watch?v=j8bqpWyfOao

Analiza tabelki – strona 222 – podręcznik
Zadanie 3 -6 strona 222.

10.04.2020
Dzielenie liczby dziesiętnej przez 10, 100, 1000 itd. https://www.youtube.com/watch?v=dyqYW3NS2Hw.

Analiza tabelki -strona 223 – podręcznik
Zadanie bez numeru strona 222 i 7-8 / 223
Zadania 1-8 w zeszycie ćwiczeń

Klasa VI B
07.04.2020
proszę zrobić zadania i odesłać do mnie
1. 0–1 p.
W kwiaciarni sprzedano łącznie 150 róż i tulipanów. Tulipanów sprzedano 2 razy więcej niż róż. Ile sprzedano tulipanów? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. 30    B. 50
C. 75     D. 100
2. 0–1 p.
Patryk wywołał łącznie 70 zdjęć czarno-białych i kolorowych. Zdjęć kolorowych było o 20 więcej niż czarno-białych. Ile było zdjęć kolorowych? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. 25     B. 45
C. 50     D. 55
3. 0–2 p.
Obwód trójkąta równoramiennego jest równy 45 cm, a jego ramię jest o 3 cm dłuższe od podstawy. Oblicz długość podstawy tego trójkąta.
4. 0–2 p.
Wojtek i Kasia mają łącznie 24 lata. Wojtek jest 3 razy starszy od Kasi. Ile lat ma Kasia? Zapisz wszystkie obliczenia.

08.04.2020
Różne sposoby zapisu zależności. Zapisywanie i interpretowanie wzorów.
Analiza zadania bez numeru strona 205 podręcznik, tabelki strona 207
Zadanie 1 – 3/205
Zadanie 5/206 proszę odesłać do mnie

09.04.2020
Wyznaczanie wartości danej wielkości ze wzoru.
Analiza przykładu 9 strona 207
Zadania 10 – 12/208

10.04.2020
Interpretowanie wzorów – ćwiczenia
Analiza przykładu 21/210
Zadanie 21 – 23/211

 

Klasa VIII A
06.04.2020
Pole i objętość graniastosłupa i ostrosłupa
proszę zrobić 3-5 zadań /228-229 (każdy wybiera te zadania które jest w stanie sam wykonać) – zadania proszę odesłać do mnie do 08.04.2020 r.

07.04.2020– 10.04.2020
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa (3 godziny)
Proszę zrobić zadania do tego tematu strona 230-235 – podręcznik