Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy ZAPRASZA do udziału w XXIII edycji Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” odbywającego się w 2022 roku pod hasłem „ENERGIA DRZEMIĄCA W SKAŁACH

 

 

Uczniów zapraszamy do udziału w konkursie:

 

·        plastycznym  klasy 4-6 szkół podstawowych;

·        wiedzy geologiczno-środowiskowej – klasy 7 i 8 szkół podstawowych.

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY! W półfinałach (finałach regionalnych) oraz finale ogólnopolskim przyznane będą nagrody rzeczowe
w postaci kart podarunkowych, okazów geologicznych, wydawnictw książkowych.

KONKURS PLASTYCZNY

Skały… Spotkamy je wszędzie – na powierzchni i w głębi Ziemi, na dnie mórz i oceanów, w przestrzeni kosmicznej. Najstarsze z nich pamiętają doskonale odległe czasy, gdy planeta nasza była jeszcze bardzo młoda. I choć wydają nam się być czymś niezwykle stabilnym, niemal niezmiennym, ich wnętrze ciągle strzeże zazdrośnie swoich tajemnic. Jakich? Co skrywają skały? Ogromne zasoby energii skumulowanej między innymi w postaci kopalin: węgla kamiennego i brunatnego, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz energii geotermalnej (ciepła z głębi Ziemi) – dużo potężniejszej niż tej, docierającej do powierzchni Ziemi za sprawą Słońca. Niestety niepohamowany wręcz „dziki temperament” wnętrza planety niekiedy uwalnia się gwałtownie podczas trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów, powstawania kalder, zapadania się stropów jaskiń, obrywów grawitacyjnych, a nawet zbyt intensywnie prowadzonych przez ludzi prac górniczych (tzw. tąpnięcie). Mimo to nie doświadczamy tylko bolesnych i tragicznych w skutkach efektów działania sił drzemiących w skałach. Pamiętajmy o kamiennych kręgach, głazach, górach – rozsianych po całym świecie obiektach geologicznych emanujących ponoć specyficzną, szczególną, dobroczynną i leczniczą mocą! Można w nią wierzyć lub nie, ale bezwzględnie warto odwiedzić te niezwykle malownicze miejsca…

Jaka zatem energia ukryta jest w skałach? Czy można ją zobaczyć? Jak i czy można ją wykorzystać? Jakie są jej przejawy i oddziaływanie na skorupę ziemską, środowisko, na nas samych? Tyle pytań… Masz dużo do zrobienia… Zadanie nie jest łatwe. Sięgnij zatem do Twoich pokładów energii i… No właśnie! Już teraz z niecierpliwością czekamy na wykonaną przez Ciebie pracę plastyczną!

 

I etap konkursu – półfinał

I etap konkursu polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o opisanej powyżej tematyce i przesłaniu jej poprzez formularz zgłoszeniowy. Praca musi być przygotowana zgodnie z Regulaminem Konkursu.

 

FORMALNE WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY:

 • Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy w formie online, do którego należy dołączyć skan lub zdjęcie pracy plastycznej w postaci pliku jpg (rozdzielczość: 150 dpi, rozmiar: max. 6 MB);
 • Plik jpg musi być podpisany: imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą szkoły;
 • Oryginał pracy musi być wykonany w formacie A4 – na płaszczyźnie w dowolnej technice (dopuszczane są płaskorzeźby o grubości do 2 cm);
 • Praca musi być zgodna z zadanym tematem, samodzielnie wykonana, prawidłowa merytorycznie;
 • Liczba nadesłanych prac z danej szkoły – bez ograniczeń, przy założeniu, że jeden uczeń może wysłać wyłącznie jedną pracę (w przypadku przesłania większej liczby prac autorstwa jednego uczestnika, organizator zastrzegają sobie prawo do wybrania pracy, która weźmie udział w konkursie).

W etapie półfinałowym w każdym regionie konkursowym wyłonione zostanie I, II, III miejsce i wyróżnienia. Autor najlepszej pracy plastycznej (I miejsce) z każdego regionu zakwalifikowany zostanie do finału ogólnopolskiego.

 

II etap konkursu – finał ogólnopolski

Finał ogólnopolski odbędzie się 14 czerwca 2022 r. i polegał będzie na ocenie przez Ogólnopolską Komisję Konkursową prac plastycznych, które zwyciężyły w półfinałach w poszczególnych regionach konkursowych i przyznanie im miejsca od I do VII.

 

Ważne terminy

 • Termin nadsyłania prac: 1 kwietnia 2022 r. – do północy
 • Umieszczenie listy półfinalistów (alfabetycznie) na stronie konkursowej: 29 kwietnia 2022 r.
 • Półfinał: 31 maja 2022 r.
 • Finał ogólnopolski: 14 czerwca 2022 r.

 

KONKURS WIEDZY GEOLOGICZNEJ

I etap konkursu – wstępny

Polega na samodzielnym przygotowaniu przez ucznia pracy pisemnej na jeden z trzech tematów zamieszczonych we właściwych komunikatach regionów i przesłanie jej poprzez formularz zgłoszeniowy w formie online . Praca musi być przygotowana zgodnie z Regulaminem Konkursu.

FORMALNE WARUNKI PRZYJĘCIA PRACY:

 • Zgłoszenie pracy na konkurs dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy w formie online, do którego należy dołączyć pracę pisemną w postaci pliku PDF (maksymalnie 4 MB) – pliki w innych formatach nie będą przyjmowane;
 • Plik PDF musi być podpisany: imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą szkoły;
 • Rozmiar pracy – nie więcej niż 4 strony A4 tekstu, nie licząc ilustracji (w przeliczeniu na czcionkę Times New Roman 12, odstęp między wierszami – 1,0 wiersz) – to około 14 000 znaków ze spacjami;
 • Ilustracje: zdjęcia i rysunki mogą być umieszczone w tekście lub na końcu tekstu;
 • Praca musi być zgodna z zadanym tematem, prawidłowa merytorycznie;
 • Praca musi być wykonana samodzielnie, nie może zawierać fragmentów np. z publikacji, książek bez wskazania źródła (bez cytowania);
 • Niezależnie od wypełnienia formularza zgłoszeniowego, należy oznaczyć pracę danymi identyfikującymi autora (w górnym lewym roku strony tytułowej należy zamieścić dane autora);

Na podstawie nadesłanych prac Komisje Konkursowe w każdym regionie wyłaniają sześciu autorów najlepszych prac teoretycznych w każdej z dwóch kategorii wiekowych (podstawowej i ponadpodstawowej), którzy przechodzą do II etapu – półfinałowego.

 

II etap konkursu – półfinał

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu konkursu – półfinałowego, wezmą udział w testach wiedzy geologicznej przeprowadzonych oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej. Testy odbędą się online  31 maja 2022 r.  Na podstawie wyników testu wyłonieni zostaną laureaci I, II, III miejsca oraz wyróżnień. Zdobywcy I miejsca w każdej z dwóch kategorii wiekowych (podstawowej i ponadpodstawowej) w każdym regionie przechodzą do finału ogólnopolskiego.

 

III etap konkursu – finał ogólnopolski

Uczniowie zakwalifikowani do III etapu konkursu – finałowego, wezmą udział 14 czerwca 2022 r. w turniejach wiedzy geologicznej przeprowadzonych oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej. Finaliści będą odpowiadać na pytania zadawane przez prowadzącego turniej, zdobywając punkty. Na podstawie liczby uzyskanych punktów przyznane zostaną miejsca od I do VII.

 

Ważne terminy

 • Termin nadsyłania prac: 1 kwietnia 2022 r. – do północy
 • Umieszczenie listy półfinalistów (alfabetycznie) na stronie konkursowej: 29 kwietnia 2022 r.
 • Półfinał: 31 maja 2022 r.
 • Finał ogólnopolski: 14 czerwca 2022 r.