W dniach od 01.11.2018 do 04.01.2019 r. zorganizowany został ogólnopolski konkurs  plastyczny   pt.,, Anioły Niepodległości’’, Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Józefów nad Wisłą Pan Grzegorz Kapica. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i kreatywności, doskonalenie umiejętności, wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży, oraz stworzenie możliwości prezentacji swoich prac grupie młodzieży uzdolnionej.

Na konkurs wpłynęło 115 prac z całej Polski. Wszystkie prace były bardzo ciekawe i wymagały od autora dużego wkładu pracy, zaangażowania i pomysłowości. Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: 7-9 lat i 10-15 lat.

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria  7-9 lat

I MIEJSCE – Aleksandra Małkiewicz

Szkoła Podstawowa nr 14

Włocławek

II MIEJSCE – Piotr Chmielarz

Dom Kultury,,Bielany’’

Warszawa

III MIEJSCE – Ewa Dobrzańska

Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia

Wisznia

WYRÓŻNIENIA

Karolina Kolarska l.8

Szkoła Podstawowa nr 5

Chorzów

Maja Kowalska l.8

Szkoła Podstawowa  im. A. Mickiewicza

Józefów nad Wisłą

Julia Korczyńska l.8

MDK Krasnystaw

 

Kinga Świątkowska l.8

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza

Józefów nad Wisłą

 

Kategoria  10-15 lat

I MIEJSCE  – Kacper Bartosiński l.14

Galeria ,, Ogród Sztuki’’

Konstantynów Łódzki

II MIEJSCE – Dominka Dobrzańska l.11

Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia

Wisznia

III MIEJSCE – Zuzanna Jankowiak l.14

Pawłowice

WYRÓŻNIENIA

Filip Catanalotti l.14

Galeria ,, Ogród Sztuki’’

Konstantynów Łódzki

Adrian Traczyński l.11

MDK Krasnystaw

Eliza Madrysiak l.15

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich

Pawłowice

Piotr Kozioł l.10

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Wola Ociecka

Kinga L. l.10

Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II

Kluczkowice

Bartłomiej Tomczyk l.12

Publiczna Szkoła Podstawowa

Radom

Amelia Szkudlarek l.11

Szkoła Podstawowa

Kamień

Kewin Majewski

Zakład Poprawczy

Świecie

Hubert Nowak l.14

Zakład Poprawczy

Świecie

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a laureatom gratulujemy .
Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

Lidia Latos-Pyć