W poniedziałek, 2 września, Mszą Św. w kościele parafialnym rozpoczął się rok szkolny 2019/2020.

W tym czasie swoje rozpoczęcie miały przedszkolaki. Po nich, w dużej sali gimnastycznej, nastąpiło oficjalne, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego przez uczniów szkoły podstawowej. Nie ma już gimnazjalistów (bo gimnazja zostały zlikwidowane…), nie ma też licealistów (choć może jeszcze w przyszłości będą…), tak więc obecnie w skład zespołu szkół wchodzą 2 jednostki: przedszkole i szkoła podstawowa.

Pani dyr. J. Suchowolak powitała serdecznie zgromadzonych na sali uczniów, nauczycieli i rodziców i przedstawiła ogólne założenia polityki oświatowej w nowym roku, przedstawiła nowych wychowawców i nauczycieli.  Przypomniała również o ważnej, 80-rocznicy  wybuchu drugiej wojny światowej. Ta najkrwawsza w dziejach ludzkości wojna powinna na zawsze być ostrzeżeniem dla każdego pokolenia, także dla najmłodszego. My Polacy zawsze powinniśmy pamiętać o tych, którzy poświęcili swoje życie, by dziś dzieci mogły mieć prawo do swobodnej nauki, by mogły chodzić do szkoły, której 80 lat temu zabrakło…

Pełna wersja hymnu państwowego była uwieńczeniem wspomnienia tej smutnej rocznicy.

Na zakończenie pani dyr. G. Szymczyk przedstawiła harmonogram roku szkolnego. Potem uczniowie przeszli do sal na pierwsze spotkania z wychowawcami. (S.M.)