Nauczyciel: Teresa Gryta

Tematyka zdalnej nauki  w klasie 3a 

 1. Dary wróżek
 2. Piękno w nas
 3. Dziwne i piękne?
 4. Fantastyczne opowiadania
 5. To już potrafię
 6. Metafory
 7. Redagujemy opisy
 8. Wyrazy wieloznaczne
 9. To już wiem i potrafię
 10. Tworzymy zdrobnienia
 11. Piękno poezji
 12. Na tropie piękna
 13. Dziwne przedmioty
 14. Wesoła ortografia
 15. Wakacyjne rady
 16. Powtarzamy wiadomości o  częściach mowy
 17. To już potrafię