KLASA IIB

26.03.2020

Temat zajęć: Przymiotniki.

Przebieg:

 • Opisujemy, za pomocą przymiotnika, jaki ktoś jest lub jakie coś jest. Ćwiczenia Polonistyczno-społeczna strony 40-41.
 • Ułóż i zapisz w zeszycie dwie zagadki o osobach przedstawionych na ilustracji na stronach 40-41.
 • Utrwalamy przymiotniki – Ćwiczenia „Piszę” strony 50-51, Ćw. 2,3 .
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych; Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze strony 23-24.
 • Hodowla roślin – przeczytaj w podręczniku matematyczno-przyrodniczym strona 22, Ćw. 1,2,3.
 • Praca domowa: Ćw. 4 s. 23 w podręczniku. Załóż hodowlę jednej wybranej rośliny i zapisz obserwacje według wzoru.

 

27.03.2020

Temat zajęć: Jesteśmy twórcami.

Przebieg:

 • Minitest czytania – praca z tekstem. Podręcznik polonistyczno-społeczny strony 22-23.
 • Zabawa ze słowami – ćwiczenia gramatyczne Ćw. Polonistyczno-społeczne s.42-43
 • Ćwiczenia ortograficzne „Mała ortografia” ćw. 1,2 s.68
 • Doskonalenie logicznego myślenia i liczenia; Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze s. 25
 • Układanie tekstu zadań do ilustracji podręcznik matematyczno-przyrodniczy zad. 2 s. 25
 • Praca plastyczna „Oznaki wiosny w przyrodzie” technika dowolna.
 • Praca domowa: ćwiczenia w czytaniu tekstu „Jak nasza mama zreperowała księżyc.” Podręcznik polonistyczno-społeczny strony 22-23.

 

Konsultacje dla rodziców: Piątek 9:00 – 12:00

skróty :

 • Podręcznik polonistyczno-społeczny-pps
 • Ćwiczenie polonistyczno-społeczne –ćps
 • Podręcznik matematyczno-przyrodniczy-pmp
 • Ćwiczenie matematyczno-przyrodnicze-ćmp
 • PD-praca domowa
 • Piszę – zeszyt zadań polonistycznych – p
 • Mała ortografia – mo
 • Liczę – zeszyt zadań matematycznych – zl

 

Zajęcia zdalne 30.03.2020 – 03.04.2020

30.03.2020

Temat: Poznaję wszechświat.

 1. Ćwiczenia w czytaniu tekstu „Jak tata pokazał mi wszechświat” pps s.24-25
 2. Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania 1,2 pod tekstem.
 3. Wykonaj ćwiczenie 2 z ćps oraz 1 s. 46
 4. Dzielenie przez 1 ćmp s.27
 5. Praca domowa: naucz się czytać tekstu s.24 pps

31.03.2020

Temat: Nasza rodzina.

 1. Przeczytaj informacje i wykonaj polecenie 3 ćps s.45

Rozwiąż krzyżówkę s.47 ćps.

Ćwiczenia ortograficzne – s.46 ćps. Ćw. 2

 1. Dzielenie – doskonalenie tabliczki mnożenia ćmp. S.28

Zapisz działania w zeszycie do matematyki.

 1. Krajobraz niziny pmp. S.26-29
 2. Praca domowa – Naucz się czytać tekstu s.25 pps.

 

01.04.2020

Temat: Inscenizacja Kopciuszka.

 1. Przeczytaj komiks „Kopciuszek” pps. s.26-27

Nadaj tytuły ilustracjom ćps. s. 48

 1. Ćwiczenia w dzieleniu pmp. Zad. 1 s.30 Oblicz działanie w zeszycie, zad.2 s.30
 2. Praca Domowa – Ćwicz czytanie ćps s.49

 

02.04.2020

Temat: Kopciuszek smutny i wesoły.

 1. Opowiedz komuś bliskiemu baśń własnymi słowami.

Dobierz ilustracje do tekstów ćps s.49

Wykonaj ćwiczenia 1-4 s.50-51 ćps

 1. Ćwiczenia w dzieleniu w zakresie 30 zl. S.52
 2. Zadania z kodowania ćmp s.78 zad. 1
 3. Praca domowa – wykonaj na kartce z bloku ilustrację do wybranego zdarzenia ćps s.50

 

03.04.2020

Temat: To już umiem i potrafię.

 1. Powtarzamy i utrwalamy wiadomości ćps s.52-53
 2. Ćwiczenia w dzieleniu liczb zl s.53 zad.3,4,5
 3. Praca domowa – Wykonaj robota własnego pomysłu wykorzystując dostępne materiały.

 

Konsultacje dla rodziców: Piątek 9:00 – 12:00

skróty :

 • Podręcznik polonistyczno-społeczny-pps
 • Ćwiczenie polonistyczno-społeczne –ćps
 • Podręcznik matematyczno-przyrodniczy-pmp
 • Ćwiczenie matematyczno-przyrodnicze-ćmp
 • PD-praca domowa
 • Piszę – zeszyt zadań polonistycznych – p
 • Mała ortografia – mo 
 • Liczę – zeszyt zadań matematycznych – zl

 

 

06.04.2020

Temat: Spotkanie z lekturą.

 1. Wpis do zeszytu do języka polskiego:

Autor: Maria Krüger

Tytuł: „Karolcia”

 1. Napisz odpowiedzi na pytania:
 2. Kim była bohaterka lektury?
 3. Gdzie znalazła koralik?
 4. Co chciały uratować dzieci?
 5. Jakie ostatnie życzenie spełnił koralik?
 6. Dzielenie w zakresie 30 pmp zad. 2 strona 35
 7. Praca plastyczna „O co poprosiłbyś zaczarowany koralik?”

07.04.2020

 1. Przeczytaj wiersz „Wielkanocny stół” i odpowiedz na pytania.

Wielkanocny stół

 

Nasz stół wielkanocny
haftowany w kwiaty.
W borówkowej zieleni
listeczków skrzydlatych
lukrowana baba
rozpycha się na nim,
a przy babie –
mazurek w owoce przybrany.

Palmy pachną jak łąka
w samym środku lata.
Siada mama przy stole,
A przy mamie tata.
I my.

Wiosna na nas
zza firanek zerka,
a pstrokate pisanki
chcą tańczyć oberka.

Wpuśćmy wiosnę,
Niech słońcem
zabłyśnie nad stołem
w wielkanocne świętowanie
jak wiosna wesołe!

Pytania:

 1. Po czym można poznać, że stół jest przygotowany do wielkanocnego śniadania?
 2. Kto zasiadł przy wielkanocnym stole?
 3. Jaki jest nastrój tego wiersza?

 

 1. Mierzenie za pomocą linijki – wykonywanie pomiarów pmp strona 34 zad. 2
 2. Krajobraz nadmorski pmp strona 32-33, ćmp strona 32

 

08.04.2020

Temat: Tradycje wielkanocne.

 1. Uzupełnij zdania podanymi wyrazami, zmieniając ich formę. Napisz cały tekst z uzupełnionymi lukami w zeszycie.

jajka, śmigus-dyngus, mazurki, pisanki, borowina, bazie, kogucik, gaik, zwyczaje,    baby

Ze Świętami Wielkanocnymi związane są różne zwyczaje. Wypiekamy wspaniałe …………………….. i ………………….. . Malujemy ……………….. . Ozdabiamy stół ……………… i ……………………… . Poniedziałek Wielkanocny to tradycyjny ……………………………………………… .  W niektórych regionach Polski chłopcy chodzą od domu do domu z ……………………. , a dziewczynki z ……………………… . Powinniśmy zachowywać …………………………….. związane ze Świętami Wielkanocnymi.

 1. W zeszycie do matematyki ułóż treść (o tematyce świątecznej) do działań: 6×3=, 16:4=
 2. Wykonaj ozdobę świąteczną (na przykład: wydmuszka, pisanka).