Nauczyciel: Anna Basiakowska

 

Klasa 2 b

Konsultacje dla rodziców: Piątek 9:00 – 12:00

skróty :

 • Podręcznik polonistyczno-społeczny-pps
 • Ćwiczenie polonistyczno-społeczne –ćps
 • Podręcznik matematyczno-przyrodniczy-pmp
 • Ćwiczenie matematyczno-przyrodnicze-ćmp
 • ZD – zadanie dodatkowe
 • Piszę – zeszyt zadań polonistycznych – zp
 • Mała ortografia – mo 
 • Liczę – zeszyt zadań matematycznych – zl

 

Zajęcia zdalne 04.05.2020 – 08.05.2020

04.04.2020

Temat: Humor w literaturze.

 1. Czytanie ze zrozumieniem, przykłady przedsiębiorczości pps s.36-38. Odpowiedz pisemnie na pytania 1,2 s.38 pod tekstem.
 2. Prawda – fałsz, wyszukiwanie informacji w tekście opowiadania ćps s.70-71 + kropka s.70.
 3. ZD – ćwiczymy czytanie s. 36 podręcznik
 4. Mnożenie jest przemienne zad. 2,3 pmp s.42, zl s.58-59

 

05.05.2020

Temat: Opis zabawy.

 1. Moja ulubiona zabawa ćps s.72.
 2. Wyrazy z „rz” po spółgłoskach ćps s.73.
 3. Krajobrazy Polski ćmp s.40.
 4. Dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia ćmp s.41.
 5. ZD – ćwiczymy czytanie pps s.37-38

 

06.05.2020

Temat: Różnimy się.

 1. Ćwiczenia w czytaniu wiersza „Czterolistna koniczyna” pps s.39.
 2. Inny nie znaczy gorszy ćps s.74-75.
 3. Ćwiczenia ortograficzne zp s.59.
 4. Doskonalenie mnożenia i dzielenia ćmp s.42-43.

 

07.05.2020

Temat: Stopniujemy przymiotniki.

 1. Stopniowanie przymiotników – wzbogacanie słownictwa ćps s.76.
 2. Sylaby – wykorzystanie umiejętności w praktyce ćps s.77, zp s. 60.
 3. Czy już potrafię? – Samoocena umiejętności matematycznych ćmp s.44-45.
 4. Zadanie z kodowania ćmp s.83.

 

08.05.2020

Temat: Wiem, potrafię.

 1. Sprawdzamy swoje wiadomości i umiejętności ćps s.78-79.
 2. Ćwiczenia ortograficzne mo s.70-73.
 3. Ćwiczenia w rachunku pamięciowym zl s.60-61.
 4. Zilustruj swoją ulubioną zabawę.

 

Zajęcia zdalne 11.05.2020 – 15.05.2020

  11.05.2020

Temat: Świat mediów.

 1. Motywacja do uczestnictwa w kulturze pps s.40-41
 2. Układanie zdań na podstawie ilustracji ćps s.3 (część 4)
 3. Co to jest? – Rozwiązywanie rebusów, zagadek ćps s. 4-5
 4. Dziesiątki i setki – rozszerzenie zakresu liczbowego do tysiąca pmp s.49 zad. 1,2,3 (w zeszycie)

 

 

12.05.2020

Temat: Wady i zalety mediów.

 1. Dzień Igora – opowiadanie historyjki obrazkowej, ćwiczenia w pisaniu ćps s.6-7
 2. Zwierzęta i rośliny na łące pmp s.46-48, ćmp s. 46
 3. Dodawanie i odejmowanie pełnych dziesiątek i setek ćmp s.47

 

 

13.05.2020

Temat: Przeczenie „nie”.

 1. Szukamy informacji – doskonalenie spostrzegawczości pps s.40-41, ćps s.8
 2. Przeczenie „nie” – wprowadzenie zasady ortograficznej – „nie” z czasownikiem i przymiotnikime ćps s.9, zp s.61
 3. Dziesiątki i serki – mnożenie ćmp s.48, do omówienia pmp s.50

 

 

14.05.2020

Temat: Uważnie słucham.

 1. Źródła informacji, ćwiczenia uważnego czytania i słuchania ćps s.10-11 ćw. 1,2,3; zp s.62
 2. Dziesiątki i setki – doskonalenie liczenia ćmp s.50, zl s.62-63
 3. „Kwitnący sad” – praca plastyczna wykonana dowolną techniką

 

 

15.05.2020

Temat: Uważnie słucham – cd.

 1. Czytanie ze zrozumieniem ćps s.11 ćw. 4 (przepisz do zeszytu jedną z informacji).
 2. Ćwiczenia ortograficzne mo s.75-77
 3. Rozwijanie logicznego myślenia, korzystanie z danych z tabeli pmp s.51 zad. 2,3,4

 

Zajęcia zdalne 18.05.2020 – 22.05.2020

18.05.2020

Temat: Moda.

 1. Kim chciałbym/chciałabym zostać? – czytanie ze zrozumieniem, odpowiedz pisemnie na pytania pod tekstem pps s.42-43.
 2. Ćwiczenia ortograficzne, odróżnianie rodzajów gramatycznych w liczbie pojedynczej na podstawie wyrazów wskazujących ten, ta, to ćps s.12-13.
 3. Zagadki matematyczne – układanie liczb w kolejności wzrastającej i malejącej ćmp s.51, 84, 85.
 4. Zd – ćwiczymy czytanie pps s.42.

 

19.05.2020

Temat: Wywiady.

 1. Wywiady – rozwijanie umiejętności językowych, ćwiczenia w układaniu pytań ćps s.14-15.
 2. Ortografia nie jest trudna mo s.78-79. Powtórzenie alfabetu.
 3. Liczby parzyste i nieparzyste ćmp s.52.
 4. Zbiorniki wodne pmp s.52-53. Wyjaśnij w zeszycie do matematyki co to jest zbiornik wodny naturalny i zbiornik sztuczny (podaj przykłady).
 5. Zd – ćwiczymy czytanie pps s.43.

 

20.05.2020

Temat: Plotki – ploteczki.

 1. Wędrówka plotki – ćwiczenie w czytaniu ze zrozumieniem pps s.44-45, ćps s.16.
 2. Litery ą,ę – ćwiczenia ortograficzne ćps s.17, zp ćw. 3 s.65.
 3. Porównywanie różnicowe pmp s.54-55 zad. 1,4,6 (w zeszycie).

 

21.05.2020

Temat: Piszemy opowiadanie.

 1. Historyjka obrazkowa – opowiadanie na podstawie ilustracji, wzbogacanie słownictwa ćps s.18-19. W zeszycie ćwiczenie z domkiem.
 2. Piszemy opowiadanie zp s.64 ćw. 2.
 3. Figury geometryczne ćmp s.53.

 

22.05.2020

Temat: Reporterzy.

 1. Utrwalenie pisowni wyrazów z „nie” mo s.80-81.
 2. Porównywanie różnicowe. Figury geometryczne zl s.64-65.
 3. Praca plastyczna – Staw i jego mieszkańcy – technika dowolna.

 

25.05.2020

Temat: Polskie rzeki.

 1. Programy w telewizji – czytanie ze zrozumieniem ćps s.20-21. „Najlepszy program” pps s.46-47 – napisz odpowiedzi na pytania 1,2 pod tekstem.
 2. Utrwalenie pisowni wyrazów z „h” i „ch” mo s.82-83.
 3. Układanie zadań tekstowych ćmp s.55.
 4. ZD – ćwiczymy czytanie „Najlepszy program” pps s.46-47.

 

26.05.2020

Temat: Prezenter telewizyjny.

 1. Laurka dla mamy – praca według własnego pomysłu.
 2. Nasze programy ćps s.22-23.
 3. Ćwiczymy ortografię – wyrazy zakończone na „ę”, „ą” ćps s.23.
 4. Rozwiązywanie zadań tekstowych pmp s.58 zad. 1,2,4 w zeszycie.

 

27.05.2020

Temat: Film.

 1. „Filmowy wieczór” – rozwijanie umiejętności językowych dzieci, konstruowanie opowiadania pps s.48-49, ćps s. 24-25.
 2. Lubimy ortografię mo s.84-85.
 3. Doskonalenie liczenia zl s.66-67.
 4. ZD – ćwiczymy czytanie „Filmowy wieczór” pps s.48-49.

 

28.05.2020

Temat: Mali reżyserzy.

 1. Moje ulubione programy telewizyjne – ćwiczenia w pisaniu ćps s.26-27.
 2. Czy już potrafisz? – rozwijanie logicznego myślenia ćmp s.58-59.
 3. Zadanie z kodowania zp s.67.

 

29.05.2020

Temat: Co raz więcej wiemy.

 1. Co wiemy o rzekach pmp s.56, ćmp s.54. Na podstawie tekstu napisz w zeszycie co wiesz o rzece.
 2. Czy już potrafisz? – ćps s.28-29.
 3. Rozwiązywanie zadań, doskonalenie liczenia ćmp s.56-57.