Nauczyciel: Anna Basiakowska

Klasa II b

Konsultacje dla rodziców: Piątek 9:00 – 12:00

skróty :

 • Podręcznik polonistyczno-społeczny-pps
 • Ćwiczenie polonistyczno-społeczne –ćps
 • Podręcznik matematyczno-przyrodniczy-pmp
 • Ćwiczenie matematyczno-przyrodnicze-ćmp
 • ZD – zadanie dodatkowe
 • Piszę – zeszyt zadań polonistycznych – zp
 • Mała ortografia – mo 
 • Liczę – zeszyt zadań matematycznych – zl

 

Zajęcia zdalne 15.04.2020 – 17.04.2020

15.04.2020

Temat: Praca wre.

 1. Doskonalenie głośnego czytania, wzbogacanie słownictwa pps s.28-29
 2. Ćwiczenia w pisaniu ćps s. 54
 3. Uje się nie kreskuje – ćwiczenia ortograficzne ćps s.55
 4. Wykonywanie pomiarów ćmp s.33
 5. Zd – naucz się czytać tekstu „Pewien pieróg” pps s.28-29

 

 

16.04.2020

Temat: Wokół nas.

 1. Marzenia pieroga – odpowiedz w zeszycie na pytanie 2 pps s.29
 2. Czasownik – ćps s.56-57
 3. Dzielenie w zakresie 30 ćmp s.34
 4. Zadanie z kodowania ćmp s.78 zad.2

 

17.04.2020

Temat: Lekarstwo na nudę.

 1. Powiedzenia o nudzie i lenistwie ćps s.58
 2. Ortograficzne zmagania. Wyrazy z „ó” ćps s.59. Ułóż zdania z tymi wyrazami i zapisz je w zeszycie do ortografii.
 3. Układanie treści zadań – logiczne myślenie. Zapisz treść zadań w zeszycie pmp s.35 zad. 3, zad. 5
 4. Praca techniczno-plastyczna; ciasteczka z masy solnej.

Przepis na masę solną (można zrobić połowę porcji):

 • 1 szklanka mąki
 • 1 szklanka soli
 • 1 i ¼ szklanki zimnej wody

Dokładnie wymieszać i uformować ciasteczka.

 

 

Zajęcia zdalne 20.04.2020 – 24.04.2020

20.04.2020

Temat: Nasz wolny czas.

 1. Przeczytaj z pomocą komiks pps s.30-31
 2. Radzimy kolegom ćps s.60
 3. Ćwiczenia w pisaniu zp s.54
 4. Porównywanie pomiarów ćmp s.80
 5. Doskonalenie pamięciowego liczenia ćmp s.35

 

21.04.2020

Temat: Tworzymy komiksy.

 1. Napisz i narysuj co planujesz robić w wolnym czasie ćps s.61
 2. Utrwalamy czasowniki zp s.55
 3. Mierzenie długości, dzielenie zl s.54-55
 4. Krajobraz górski pmp s.36-37. Ćwiczenie 1 w zeszycie do matematyki.

 

22.04.2020

Temat: Odwaga na co dzień.

 1. Ciche czytanie ze zrozumieniem pps s.32-33 Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytanie 1,2 s.33
 2. Wyrazy bliskoznaczne – rozwijanie pojęć, ćwiczenia w pisaniu ćps s.62-63
 3. Dodawanie w zakresie 60 pmp s.38 zadanie 2,3,4
 4. Zd naucz się czytać tekst „Pesteczka” s. 32-33

 

23.04.2020

Temat: Dbamy o honor.

 1. Kolejność wydarzeń w opowiadaniu „Pesteczka” ćps s.64
 2. Ćwiczenia ortograficzne ćps s.65 Dyktando obrazkowe z wyrazami z „h”
 3. Dodawanie w zakresie 60 ćmp s.37
 4. Zadanie z kodowania ćmp s.81

 

 

24.04.2020

Temat: Radzimy sobie w trudnych sytuacjach.

 1. Czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia słownikowe zp s.56 Naucz się czytać tekstu z zadania 1
 2. Analiza treści zadań pmp s.39 zad. 2,3,4
 3. Wykonanie wiosennego kwiatka z dostępnych materiałów.

 

Zajęcia zdalne 27.04.2020 – 30.04.2020

27.04.2020

Temat: Opisujemy postaci.

 1. Co to była odwaga? – Czytanie ze zrozumieniem pps s.34-35 Odpowiedz pisemnie na pytania pod tekstem.
 2. Jak opisać postać? – Gromadzenie słownictwa ćps s.66.
 3. Doskonalenie odejmowania w zakresie 100 ćmp s.38.
 4. ZD – ćwiczymy czytanie pps s.34-35.

 

28.04.2020

Temat: Opisujemy postaci – ciąg dalszy.

 1. Opis postaci – rozwijanie spostrzegawczości ćps s.67.
 2. Ćwiczenia ortograficzne mo s.69 .Utrwalamy pisownię wyrazów z „h” zp s.57-58.
 3. Doskonalenie liczenia w zakresie 100 ćmp s.39.
 4. Krajobrazy Polski pmp s.40 ćw.1. Opisz w zeszycie krajobraz górski i nizinny.

 

29.04.2020

Temat: Opisujemy swojego przyjaciela.

 1. Gromadzenie słownictwa do opisu przyjaciela ćps s.68-69.
 2. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach? – Przeczytaj radę w ramce pps s.35.
 3. Doskonalenie rachunku matematycznego ćmp s.82.

 

30.04.2020

Temat: Opisujemy swojego przyjaciela – ciąg dalszy.

 1. Wykorzystując zgromadzone słownictwo opisz w zeszycie swojego przyjaciela lub przyjaciółkę.
 2. Narysuj na kartce portret przyjaciela/przyjaciółki.
 3. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 zl s.56-57.