Nauczyciel: Anna Basiakowska

Kl. 2b

skróty :

 • Podręcznik polonistyczno-społeczny-pps
 • Ćwiczenie polonistyczno-społeczne –ćps
 • Podręcznik matematyczno-przyrodniczy-pmp
 • Ćwiczenie matematyczno-przyrodnicze-ćmp
 • ZD – zadanie dodatkowe
 • Piszę – zeszyt zadań polonistycznych – zp
 • Mała ortografia – mo 
 • Liczę – zeszyt zadań matematycznych – zl

 

01.06.2020

Temat: Szczęśliwa rodzina.

 1. „Muzyka domowego ogniska” – czytanie ze zrozumieniem pps s.50-51.
 2. Rymy – praca z tekstem wiersza, ćwiczenia w pisaniu ćps s.30-31.
 3. Doskonalenie liczenia ćmp s.61.

 

02.06.2020

Temat: Życzenia dla najbliższych.

 1. Moja rodzina – napisz w kilku zdaniach w zeszycie; jak spędzasz czas ze swoją rodziną.
 2. Uroczystości rodzinne ćps s.33.
 3. Długość, szerokość, pojemność – rozwiązywanie zadań pmp s.63 (w zeszycie).
 4. Transport wodny – wzbogacenie wiedzy i słownictwa dotyczącego transportu wodnego pmp s.60-61, ćmp s.60.

 

03.06.2020

Temat: Nasze rodzeństwo.

 1. „Braciszek” – ćwiczenia w cichym czytaniu ze zrozumieniem pps s.52-53, ćps s.34.
 2. Sylaby – ćwiczenia w pisaniu ćps s.35.
 3. Doskonalenie liczenia – zadania rozmaite ćmp s.86-87.
 4. ZD – ćwiczymy czytanie.

 

04.06.2020

Temat: Rodzina i ja.

 1. Rodzeństwo Karoliny – opis postaci ćps s.36.
 2. „Hałaśliwe” słowa – ćwiczenia ortograficzne ćps s.37. Przepisz bezbłędnie wierszyk z ćwiczenia 3 s.37 do zeszytu do ortografii.
 3. Rysowanie drugiej połowy figury symetrycznej ćmp s.62.
 4. Doskonalenie logicznego myślenia ćmp s.63.

 

05.06.2020

Temat: Rodzina.

 1. Praca plastyczna „Ja i moja rodzina” – kredka.
 2. Doskonalenie umiejętności matematycznych zl s.68-69.
 3. Ćwiczymy poprawność ortograficzną mo s.86-87.

 

08.06.2020

Temat: Dobro i piękno.

 1. „Jak Pan Bóg stworzył owieczki?” – czytanie ze zrozumieniem pps s.54-55.
 2. Opisujemy kozę i owcę – ćwiczenia słownikowe i stylistyczne ćps s.38-39, zp s.73.
 3. Ćwiczenia ortograficzne mo s.88-89.
 4. Rozwijanie logicznego myślenia ćmp s.65, zl s.70.

 

09.06.2020

Temat: Pięknie potrafię…

 1. Tworzymy wyrazy – ćwiczenia słownikowe ćps s.40, zp s.74-75.
 2. Owieczka i zajączek – tworzenie opowiadania ćps s.41.
 3. Obliczenia zegarowe i kalendarzowe zl s.71, ćmp s.66-67, pmp s.66 zad. 1,3 w zeszycie.
 4. Powódź – rady strażaka pmp s.64, ćmp s.64.

 

10.06.2020

Temat: Pamiętniki z wierszykami.

 1. Ćwiczenia w czytaniu wierszyków pps s.56-57.
 2. Utrwalenie zasad pisowni form grzecznościowych ćps s.42-43.
 3. Ćwiczenia ortograficzne mo s.90-91, zp s.76-77.
 4. Ćwiczenia w liczeniu ćmp s.88-89.

 

15.06.2020

Temat: Nasze uczucia.

 1. Praca z tekstem, nazywanie uczuć pps s.58-59, ćps s.46-47.
 2. Utrwalamy wiadomości matematyczne zl s.73. Zadanie z kodowania zl s.72.
 3. To jest bezpieczne – zasady bezpiecznego spędzania wakacji pmp s.68-69, ćmp s.68.

 

19.06.2020

Temat: Tworzymy wierszyki.

 1. Układanie wierszyków ćps s.45.
 2. Rozwijamy zdania – ćwiczenia gramatyczne ćps s.44.
 3. Utrwalamy wiadomości matematyczne zl s.74-75.

 

22.06.2020

Temat: Niesiemy radość.

 1. Zdrobnienia – ćwiczenia językowe ćps s.48-49.
 2. Liczba pojedyncza i liczba mnoga – zp s.78-79.
 3. Doskonalenie rachunku pamięciowego w zakresie czterech podstawowych działań matematycznych ćmp s.90-91, zl s.75-75.

 

23.06.2020

Temat: Myślę pozytywnie.

 1. Uczucia wesołe i uczucia smutne ćps s.50.
 2. Co robię, gdy… – kończenie i uzupełnianie zdań ćps s.51.
 3. Ćwiczenia ortograficzne zp s.80.
 4. Zadanie powtórzeniowe ćmp s.92-93.

 

24.06.2020

Temat: Uśmiechaj się.

 1. Powiedzenia – układanie zdań z fragmentów ćps s.52.
 2. Lubimy ortografię ćps s.53, mo s.92-93.
 3. Sprawdź się zl s.76-80.

25.06.2020

Temat: To już potrafię.

 1. Czy już potrafisz… ćps s.54-55.
 2. Czy już potrafisz… ćmp s.94-95.
 3. Praca plastyczna: „Moje wymarzone wakacje.” – technika dowolna.