Nauczyciel  -Beata Macias; 

przedmiot- edukacja wczesnoszkolna;

Klasa II a

 

 

25.03.20

Poznaję wszechświat

1.Edukacja polonistyczna

Nauczyć się czytać czytankę ,,Jak tata pokazał mi wszechświat ”z podręcznika s.24,25.

Odpowiedzieć ustnie na pytania pod tekstem. Z ćwiczenia polonistyczno- społecznego wykonać ćw.2 s.44 oraz 1 i 2 s.46

  1. Edukacja matematyczna

Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 30. Z ćwiczenia matematyczno-przyrodniczego wykonaj zadania na s.24 i 25.

  1. Poćwicz przy muzyce. Aerobic.
  2. Kodowanie na dywanie-blogspod.com

26.03.20

Nasza rodzina

1.Edukacja polonistyczna

Przeczytaj tekst z ćwiczenia polonistyczno-społecznego s.45 i wykonaj ćw.3 oraz 3 na s.47.

  1. Edukacja matematyczna

Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu liczb. Wykonaj zadania na s.27- ćwiczenie matematyczno-przyrodnicze.

3-4.  Edukacja plastyczno-techniczna

Robot  z odpadów-praca wg własnego pomysłu.

27.03.20

Czytamy baśń o Kopciuszku

1-2.Edukacja polonistyczna

Praca z podręcznikiem s.26,27.

Nadawanie tytułów wydarzeniom. Ćwiczenia polonistyczno- społeczne s.48 i 49.

3.Edukacja matematyczna

Dzielenie liczb. Praca z ćwiczeniem matematyczno-przyrodniczym s.30.

4.Edukacja przyrodnicza

Poczytaj o krajobrazie nizinnym-podręcznik matematyczno-przyrodniczy s.26,27,28,29.

30.03.20

Kopciuszek smutny i wesoły-bawimy się w teatr .Utrwalenie materiału.

Liczymy-zabawy z liczbami.

Gramy na dzwonkach chromatycznych.

31.03.20

To już umiem i potrafię .Utrwalamy i powtarzamy wiadomości.

Zadania rozwijające logiczne myślenie.

Krajobraz mojej najbliższej okolicy-akwarela.

1.04.20

W kuchni praca wre-gromadzenie czasowników. Pisownia czasowników zakończonych na –uje.

Krajobraz nadmorski. Mierzenie za pomocą linijki.

2.04.20

Tyle się dzieje wokół nas-wprowadzenie czasownika.

Wprowadzenie metra jako jednostki pomiaru.

Ciasteczka z masy solnej.

3.04.20

Nie warto tracić czasu- czytanie komiksu o wynalezieniu lekarstwa na nudę.

Dzielenie w zakresie 30.

Ćwiczenia rytmiczne przy muzyce.

6.04.20

Jak możemy spędzać wolny czas? Tworzenie krótkich opowiadań zawierających wiele czasowników.

Mnożenie i dzielenie w zakresie 30.

Praca z płytą informatyczną.

7.04.20

Nasza aktywność-czytamy różne komiksy i tworzymy własny komiks.

Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych.

Wycinanki kurpiowskie-wycinanie wzorów( YouTube-  film  Jak wyciąć kurpiowską wycinankę).

8.04.20

Odwaga na co dzień .Rozwijanie  umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Krajobraz górski.

Dodawanie liczb dwucyfrowych w zakresie 60.