Nauczyciel: Beata Macias

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa II a

 

Zagadnienia do nauki zdalnej dla uczniów od 15.04-24.04.2020r.

15.04.2020

Opisujemy postaci. Gromadzimy potrzebne informacje i piszemy krótkie opisy.

Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100.

Tempo w muzyce.

16.04.2020

Opisujemy swojego przyjaciela.

Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Prezentacja kultury góralskiej i piękna polskich gór.

Proste ćwiczenia gimnastyczne.

17.04.2020

Humor w literaturze.

Przemienność mnożenia liczb. Dzielenie odwrotnością mnożenia.

Krajobrazy Polski-quiz.

Aerobic przy muzyce.

20.04.2020

Opis zabawy.

Mnożenie i dzielenie liczb.

Środki transportu wodnego-składana łódka z papieru.

Praca z płytą informatyczną.

21.04.2020

Różnimy się. Czy wszyscy muszą być tacy sami?

Mnożenie i dzielenie liczb.

Kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata-czyli dynamika w muzyce.

22.04.2020

Stopniujemy przymiotniki.

Powtórzenie materiału-zadania różne.

Statki na morzu-praca techniką kolaż.

23.04.2020

Wiem, potrafię. Utrwalenie wiadomości.

Gry i zabawy matematyczne.

Ćwiczenia w programowaniu.

24.04.2020

Świat mediów.

Jak chronimy przyrodę.

Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000.

 

Szczegółowy plan zajęć wysyłany każdego dnia na e-mail rodziców.

 

Zagadnienia do nauki zdalnej dla uczniów od 27.04 do 30.04.2020

27.04.2020

Wady i zalety mediów. Umiem korzystać z mediów w domu i w szkole.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.

Dlaczego wypalanie łąk jest groźne?

28.04.2020

Przeczenie „nie’’- wprowadzenie zasady ortograficznej „nie” z czasownikiem i przymiotnikiem.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.

Praca z płytą informatyczną.

Bieganie jako naturalna, najbardziej korzystna i wszechstronna forma ruchu.

29.04.2020

Szukamy informacji. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz wyszukiwania

potrzebnych wskazówek z otaczającego świata.

Układanie i  rozwiązywanie zadań tekstowych.

Stop wypalaniu traw-plakat.

30.04.2020

Wiem gdzie szukać informacji. Edukacja czytelnicza i medialna w praktyce.

Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Ćwiczenia z kodowania.

Aerobic przy muzyce.

 

Szczegółowy plan zajęć wysyłany każdego dnia na e-mail rodziców.