Elżbieta Frączek

Nauczanie zintegrowane. 

Klasa Ib.

 

25.03.2020

Temat dnia: Prawda czy fałsz?

Sprawdzanie czy informacje są prawdziwe czy nieprawdziwe. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia zegarowe. Do wykorzystania ćwiczenia polonistyczno – społeczne strona 23.

Podręcznik matematyczno-przyrodniczy strona 24/25, ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze strona 22/23.

Zadania dodatkowe strona 78.

 

26.03.2020

Temat dnia: Egzotyczne zwierzęta.

Czytanie tekstów informacyjnych na temat popularnych zwierząt egzotycznych – rozwijanie zdolności dzieci do analizowania informacji.

Obserwowanie przyrody, ptaki i ich gniazda.

Liczby 19 i 20 i ich zapis cyfrowy.

Do wykorzystania podręcznik polonistyczno – społeczny strona 24,25.

Ćwiczenia polonistyczno – społeczne strona 24,25.

Podręcznik matematyczno-przyrodniczy strona 27,28.

Ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze strona 24.

www.pisupisu.pl – dla chętnych

www.matzoo.pl – dla chętnych

Pomysłowe karty plastyczno – techniczne, karta 5 – bocian.

 

27.03.2020

Temat dnia: Nocne motyle.

Zwierzęta wokół nas. Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter Ć i ć.

Obliczenia pieniężne.

Materiały do wykorzystania. Podręcznik polonistyczno – społeczny strona 26.

Ćwiczenia polonistyczno-społeczne strona 26.

Kaligrafia strona 52.

Podręcznik matematyczno – przyrodniczy strona 29.

Albumy i atlasy o zwierzętach.

 

30.03.2020

Temat dnia: Nocne motyle cd.

Ćwiczenia w czytaniu tekstów zawierających litery Ć, ć. Pisanie wyrazów i zdań zawierających litery Ć, ć.

Mierzenie i zapisywanie długości pomiarów linii.

Materiały do wykorzystania. Podręcznik polonistyczno – społeczny strona 27. Ćwiczenia polonistyczno-społeczne strona 27.

Ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze strona 26.

Strony internetowy: pisupisu.pl i matzoo.pl

 

31.03.2020

Temat dnia: W świecie zwierząt.

Czytanie tekstów literackich o zwierzętach – rozwijanie u dzieci umiejętności odbioru tekstu literackiego.

Mierzenie i rysowanie linii za pomocą linijki.

Materiały do wykorzystania. Podręcznik polonistyczno – społeczny strona 27.

Wiersze o zwierzętach Jana Brzechwy (wyszukać w google.pl).

Kaligrafia strona 53.

Praca plastyczna: koszyk z wiosennymi kwiatami – technika dowolna.

pisupisu.pl i matzoo.pl (dodawanie i odejmowanie do 20).

http://kodowanienadywanie.blogspot.com/ do wyboru.

 

1.04.2020

Temat dnia: Zabawy z puzzlami.

Poznanie drukowanej i pisanej litery ń. Rozwijanie sprawności czytania i pisania.

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

Materiały do wykorzystania. Podręcznik polonistyczno – społeczny strona 28.

Ćwiczenia polonistyczno – społeczne strona 28.

Kaligrafia strona 54.

Ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze strona 27.

matzoo.pl – dodawanie i odejmowanie do 20.

 

2.04.2020

Temat dnia: Czytamy i piszemy.

Czytanie tekstów zawierających literkę ń. Pisanie wyrazów i zdań zawierających literkę ń.

Słuchanie piosenek o wiosennych porządkach.

Materiały do wykorzystania. Podręcznik polonistyczno – społeczny strona 28, 29.

Ćwiczenia polonistyczno – społeczne strona 29.

Kaligrafia strona 55.

Piosenki wiosenne porządki (youtube).

Puzzle ze zwierzętami (ilustracja zwierzęcia pocięta na kwadraty) – praca dla chętnych.

 

3.04.2020

Temat dnia: Plan zajęć.

Aktywne spędzanie wolnego czasu. Zwierzęta hodowane przez człowieka.

Rozkład liczby 20 na składniki.

Materiały do wykorzystania. Podręcznik polonistyczno – społeczny strona 30, 31.

Ćwiczenia polonistyczno – społeczne strona 30.

Podręcznik matematyczno –  przyrodniczy strona 30, 31.

Ćwiczenia matematyczno przyrodnicze strona 28, 29.

 

6.04.2020

Temat dnia: Dalekie podróże.

Poznanie drukowanych i pisanych liter B,b.

Szacowanie i ważenie. Wiejskie gospodarstwo.

Materiały do wykorzystania. Podręcznik polonistyczno – społeczny strona 32.

Ćwiczenia polonistyczno – społeczne strona 31, 32.

Kaligrafia strona 56.

Podręcznik matematyczno – przyrodniczy strona 32, 33.

Albumy o Polsce, mapa Polski.

 

7.04.2020

Temat dnia: Uczymy się poprzez zabawę.

Ćwiczenia w pisaniu wyrazów i zdań z B, b.

Czytanie tekstów z nową literą. Ważenie towarów. Praca plastyczna.

Materiały do wykorzystania. Podręcznik polonistyczno – społeczny strona 32, 33.

Kaligrafia strona 57.

Ćwiczenia matematyczno przyrodnicze strona 30.

http://kodowanienadywanie.blogspot.com/ do wyboru.

Zwierzęta hodowlane – praca z plasteliny.

 

8.04.2020

Temat dnia: Piszemy i liczymy.

Nauka pisania liter R, r. Zadania różne – porządkowanie liczb. Dopełniane do 20.

Materiały do wykorzystania. Podręcznik polonistyczno – społeczny strona 34.

Ćwiczenia polonistyczno – społeczne strona 33.

Kaligrafia strona 58.

Ćwiczenia matematyczno przyrodnicze strona 31.

 

9.04.2020

Temat dnia: Jesteśmy aktywni.

Poszukiwanie sposobów rozwijania swojej aktywności. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu wyrazów i zdań z literą R,r. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Słuchanie piosenek. Wykonanie makiety.

Materiały do wykorzystania. Podręcznik polonistyczno – społeczny strona 34,35.

Ćwiczenia polonistyczno – społeczne strona 34.

Kaligrafia strona 59.

matzoo.pl – dodawanie i odejmowanie do 20.

Wykonanie makiety gospodarstwa wiejskiego według własnego pomysłu.

Słuchanie piosenek związanych ze świętami Wielkanocnymi (youtube).

Karta muzyczna strona 18, 19, 23.

 

10.04.2020

Temat dnia: Tradycyjna Wielkanoc.

Wielkanoc – identyfikowanie się z polską kulturą i polskimi tradycjami. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Ćwiczenia usprawniające pisanie. Projektowanie pisanki.

Materiały do wykorzystania. Podręcznik polonistyczno – społeczny strona 74,75.

Ćwiczenia polonistyczno – społeczne strona 78, 79, 80.

Wykonywanie pisanki według własnego pomysłu.