Nauczyciel: Elżbieta Frączek

 

Klasa I b

 

Tematy do nauki zdalnej od 04.05. do 29.05. 2020 roku

 

04.05.2020r.

Temat dnia: W muzeum rzeżby. Wprowadzenie dwuznaków „Rz, rz”. Odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Materiały: Pps s.51,ćps s.47,ćmp s.42,Kaligrafia s. 69, litery „rz, Rz” i wyrazy w zeszycie.

 

05.05

Temat dnia; Jesteśmy artystami. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania i pisania. Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Plastyczne fantazje zainspirowane muzyką. Materiały; Pps s. 48-51,ćps s.48-49,ćmp s.43,dla chętnych ćmp s.82 zad. 4 i 5, kodowanienadywanie.blogspot.com, nagrania piosenek, Yutube.

 

O6.05.

Temat dnia: Utrwalamy umiętności. Ćwiczenia w czytaniu tekstów i pisaniu poznanych liter. Materiały: teksty do czytania Pps  s. 45-51, przepisywanie do zeszytów sylab s.44,46,zapis wyrazów i zdań Pps s.78,zapis z pamięci do zeszytu wybranych dwóch wierszy ćps s.35 oraz 39, www.matzoo.pl.

 

07.05

Temat dnia: Z wizytą w filharmonii. Uwrażliwienie dzieci na muzykę, kształtowanie poczucia harmonii i wrażliwości słuchowej. Obserwowanie przyrody-wiosna na łące i na polu. Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych. Praca techniczna-wykonanie instrumentów  muzycznych z wykorzystaniem opakowań i materiałów przyrodniczych. Słuchanie piosenek dla dzieci. Materiały: Pps s.52-53,ćps s.50,Pmp s.48-49,50-do zeszytu, ćmp s.44,Karty muzyczne s.25-26, Yutube – piosenki dla dzieci. Praca techniczna- do 3 plastikowych butelek wsyp osobno fasolę, kaszę i ryż. Zakręć butelki i wsłuchuj się w dźwięk potrząsając butelkami.

 

08.05.

Temat dnia; Na harfie. Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter „H,h”. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 30.Materiały;ćps s.51,Pps s.54,ćps s.52,Kaligrafia s.70,Pmp s.51, ćmp s.45.

 

11.05.

Temat dnia: Klasowy chór. Wprowadzenie dwuznaków Ch,ch. Odejmowanie liczb w zakresie 30.Materiały: Pps s.55, ćps s.53, ćmp s.46, Kaligrafia s.71.

 

12.05.

Temat dnia: Tworzymy muzykę. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania i pisania. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 30.Materiały:Pps s.52-55,ćps s.54-55,ćmp s.47,dla chętnych s.83,kodowanienadywanieblogspot.com,suwak literowy-karta plastyczna 12.

 

13.05.

Tema dnia: Tajemniczy świat teatru-odkrywanie słowa, muzyki sztuk plastycznych w przedstawieniu „Wróżki”. Poznanie krajobrazów Polski. Posługiwanie się linijką-mierzenie. Materiały: Pps s.56-57,ćps s.56-57,Pmp s.52-53,54,ćmp s.48,albumy,zdjęcia z krainami geograficznymi Polski.

 

14.05.

Temat dnia: Idziemy do teatru. Wprowadzenie dwuznaków „Dz,dz”. Zadania tekstowe-obliczenia pieniężne. Praca plastyczna dowolną techniką „Co najbardziej podobało się w baśni o wróżkach?”. Materiały: Pps s.58,ćps s.58,Pmp s.55,ćmp s.49,Kaligrafia s.72-73.

 

15.05.

Temat dnia: Po co jest teatr? Wybieramy przedstawienia, które chcielibyśmy obejrzeć. Obliczenia pieniężne-pojęcie pożyczki i raty. Materiały: Pps s.59-61,ćps s.59,ćmp s.50.

 

 

18.05.

Temat dnia: Znakomite przedstawienie. Wprowadzenie dwuznaków „Dż, dż”. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30.Plakat na dowolne  przedstawienie-praca plastyczna. Materiały:Pps s.60-61,ćps s.60,61, Kaligrafia s.74-75, ćmp s.51.

 

19.05

Temat dnia: Co to jest piękno? Dlaczego brzydkie kaczątko jest piękne? Definiowanie wartości piękna w życiu człowieka. Krajobrazy nadmorski i górski. Jak i gdzie chciałbym wypoczywać? -praca plastyczna dowolną techniką. Mierzenie długości trasy wycieczki rowerowej. Materiały: Pps s.62-63,ćps s.62,Pmp s.56-57,58,ćmp s.52-53,albumy z krajobrazami Polski,http:kodowanienadywanie.blogspot.com.

 

20.05.

Temat dnia: Piękno wokół nas. Poznanie dwuznaków „Dź, dź’ na podstawie wyrazu podstawowego „łabędź’ oraz „śledź, niedźwiedź”. Rozszerzenie zakresu liczbowego do 50.Materiały:Pps s.64-65,ćps s.63, Pmp s.59,ćmp s.53.

 

21.05.

Temat dnia: Rewia mody. Nauka pisania dwuznaków „Dź, dź”. Wyszukiwanie i wskazywanie różnic w brzmieniu i zapisie „Dź, dzi”. Dodawanie typu 40+5 w zakresie 50.Konstruowanie tratwy z patyków i sznurka-praca techniczna. Materiały: ćps s.64-65, Kaligrafia s.76-77, ćmp s.54,18 patyków i sznurek.

 

22.05.

Temat dnia: Pięknie czytam. Opowiadanie baśni „Brzydkie kaczątko”.  Doskonalenie umiętności czytania i pisania. Ćwiczenia techniki liczenia-rozwijanie logicznego i matematycznego myślenia. Materiały: Pps s.62-65, ćps s.65,ćmp s.55.

 

25 maj

Temat dnia:Utrwalamy swoje umiejętności.Układanie zdań na temat swoich umiejętności.

Zapisywanie wyrazów i zdań z poznanymi literami.Pisanie z pamięci.Układanie zadań z treścią do podanych działań.

 

26 maj

Temat dnia:Prawo i obowiązek.Prawa i obowiązki dzieci na podstawie wiersza T. Kubiaka „My ,dzieci”.Pory roku-powtórzenie wiadomości.Obliczenia zegarowe.Dni tygodnia.Praca techniczna- pudełko w serduszka dla mamy.Zadania z kodowaniem.

 

27 maj

Temat dnia:Znam swoje prawa.Prawa dzieci na całym świecie są takie same.Rola i zadania Rzecznika Praw Dziecka.Obliczenia kalendarzowe związane z dniami tygodnia.

 

28 maj

Temat dnia:Jesteśmy Europejczykami.Co to znaczy,że jestem Europejką lub Europejczykiem?-analiza różnorodności kulturowej na podstawie  wybranych krajów Uni Europejskiej.Zadania różne- powtórzenie materiału.

 

29 maj

Temat dnia:Zabawy polskich dzieci.Układanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu.Pisanie z pamięci.Doskonalenie techniki liczenia.