Nauczyciel: Elżbieta Frączek

przedmiot- edukacja wczesnoszkolna;

Klasa I b

 

15.04.2020

Temat dnia: Piszemy i liczymy.

Nauka pisania liter R, r. Zadania różne – porządkowanie liczb. Dopełniane do 20.

Materiały do wykorzystania. Podręcznik polonistyczno – społeczny strona 34.

Ćwiczenia polonistyczno – społeczne strona 33.

Kaligrafia strona 58.

Ćwiczenia matematyczno przyrodnicze strona 31.

 

16.04.2020

Temat dnia: Jesteśmy aktywni.

Poszukiwanie sposobów rozwijania swojej aktywności. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu wyrazów i zdań z literą R,r. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Słuchanie piosenek. Wykonanie makiety.

Materiały do wykorzystania. Podręcznik polonistyczno – społeczny strona 34,35.

Ćwiczenia polonistyczno – społeczne strona 34.

Kaligrafia strona 59.

matzoo.pl – dodawanie i odejmowanie do 20.

Wykonanie makiety gospodarstwa wiejskiego według własnego pomysłu.

Słuchanie piosenek związanych ze świętami Wielkanocnymi (youtube).

Karta muzyczna strona 18, 19, 23.

 

17.04.2020

Temat dnia:Wiosenny ogród.

Czytanie wspólnie z rodzicem opowiadania „Mały Pablo i dwie świnki”.Obserwowanie

przyrody-ogród wiosną.Zadania tekstowe.

Materiały: Pps s.36,37,ćps s.34,Pmp s.34-36,ćmp s. 32.

 

20.04.2020

Temat dnia:Jestem  przedsiębiorczy.Wprowadzenie drukowanych liter G,g,F f na Pd.

Wyrazów:góra,Grażyna,fotel,Faustyna.Utrwalanie stosunków przestrzennych.Kodowanie.

Materiały: Pps s.38,39,40,ćps s.35,Pmp s.37,ćmp s.33.

 

21.04.2020

Temat dnia:Literowe zagadki.Wprowadzenie liter pisanych g,G.Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20-układanie zadań tekstowych.Malowanie patyczkami kosmetycznymi za pomocą kropek ilustracji „Kwitnące drzewa”.

Materiały: Pps s.39,ćps s.36,Kaligrafia s.60,61,ćmp s.34.

 

22.04.2020

Temat dnia:Nauka i zabawa.

Wprowadzenie liter pisanych F,f.Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20.

Materiały: Pps s.41,ćps s.37,Kaligrafia s.62-63,ćmp s.35.

 

23.04.2020

Temat dnia:Czym podróżujemy.

Sposoby podróżowania na podstawie wiersza „Astronauta” i własnych doświadczeń.Ekologia.Święto Ziemi.Dopełnianie do pełnej dziesiątki.Rysunek do podanego fragmentu tekstu piosenki-Karty muzyczne s.24.Słuchanie ekologicznych piosenek /You Tube/ .

Materiały: Pps s.42-43,ćps s.38,Pmp s.38-39,ćmp s.36.

 

24.04.2020

Temat dnia:Jak spędzamy wolny czas?

Wprowadzenie dwuznaków Sz,sz na podstawie wyrazów „Szczepan, szelki”.Wprowadzenie dodawania z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 20.

Materiały: Pps s.44-45,ćps s.40,Kaligrafia s.64-65,Pmp s.40,ćmp s.37-38.

 

Objaśnienia skrótów: Pps-podręcznik polonistyczno-społeczny,

ćps-ćwiczenia polonistyczno-społeczne,

Pmp-Podręcznik matematyczno-przyrodniczy,

ćmp-ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze.

 

Zagadnienia do nauki zdalnej od 27.04 do 30.04 2020 r. 

 

27.04

Temat dnia: O czym śnimy. Wprowadzenie dwuznaków ”Cz,cz” na podstawie wyrazów: czekolada, czapka. Nauka pisania dwuznaków „Cz,cz”. Dodawanie  z przekroczeniem

progu dziesiątkowego. Materiały: Pps s. 46-47 ,ćps s.41,Pmp s.41 ćmp s.39,Kaligrafia s.66,67,litery „ Cz,cz’  i wyrazy w zeszycie w linię.

 

28.04

Temat dnia: Oto wyzwania. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu-utrwalanie poznanych liter. Doskonalenie dodawania i odejmowania liczb. Materiały: Pps s.45-47,ćps 42-43,Pmp s.42-43 /zadania do zeszytu w kratkę/,kodowanienadywanieblogspot.com

 

29.04

Temat dnia: Jesteśmy odbiorcami sztuki. Sztuka malowania i rzeźbienia-odbiór sztuki, kształtowanie wrażliwości estetycznej. Obserwowanie przyrody-wiosna w sadzie. Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych. Materiały: Pps s. 48-49,ćps s.44,Pmp s.44-45, s.46 /zadania do zeszytu w kratkę/,ćmp s. 40.Pszczoły wśród kwiatów-praca plastyczna dowolną techniką.

 

30.04

Temat dnia: W muzeum malarstwa. Wprowadzenie drukowanych i pisanych liter „Z,ż”. Wprowadzenie odejmowania z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Materiały:

Pps s.50,ćps s.45-46, Pmp s.47/w zeszycie w kratkę/,ćmp s.41, Kaligrafia s.68, litery “Ż,ż”

oraz wyrazy w zeszycie w linię. Kwitnący sad-praca przestrzenna. Gałązki lub patyki z drzew wbijamy w styropian . Przyklejamy do gałązek małe kawałki białej, różowej i zielonej bibuły. Do styropianu przyklejamy zielone kawałki bibuły. Zwierzęta żyjące w sadzie lepimy z plasteliny.